Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Vodňany - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Zabezpečování finančního hospodaření …
383 379 180

MÚ Protivín - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Vedení dodavatelských faktur a evidence plateb správních i místních poplatků, nájemného z nebytových prostor a pozemků. Zajištění komplexní mzdové a personální agendy pracovníků městského úřadu i smluv na nákup a prodej tepla včetně kalkulace …
382 203 344

MÚ Suchdol nad Lužnicí - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Odbor spravuje hospodaření města. Zabezpečuje přípravu, plnění a vyhodnocování schváleného rozpočtu, kompletní vedení účetnictví města a jeho organizačních složek a zpracování grantů. Dále odbor provádí správu místních poplatků, povoluje tomboly a věcné loterie a kontroluje výherní hrací …
384 382 139

MÚ Prachatice - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …
388 607 512

MÚ Rudolfov - Odbor hospodářsko správní

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na správu hospodaření města. Zajišťujeme matriční agendu a evidenci …
777 611 180

Město Horní Planá - finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Odbor připravuje a schvaluje rozpočet a závěrečný účet města, provádí účetní operace. Vede agendu výherních hracích přístrojů, smluvních vztahů, nemovitého a movitého majetku města. Stará se o převody a přechody městského majetku. Zabývá se správou místních poplatků, evidencí a vymáháním …
380 724 412

MÚ Bechyně - Odbor majetkový a právní

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se správou majetku města. Vedeme evidenci nemovitého majetku města, evidenci všech smluv a dohod uzavíraných městem, evidenci právních předpisů či evidenci obecně závazných vyhlášek města. Vyřizujeme pojistné události odpovědnosti za …
381 477 019

MÚ Slavonice - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Provádíme vedení účetnictví a rozpočet města. Zajišťujeme správu daní, poplatků, bytů a nebytových prostor. Evidence majetku …
384 401 824

MÚ Trhové Sviny - Odbor ekonomiky, školství a investic

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu hospodaření města. Zaměřujeme se na sestavování rozpočtu města a pravidelné vyhodnocování jeho plnění. Specializujeme se na vedení účetnictví rozpočtové činnosti a hospodářské činnosti. Vedeme evidence a vymáhaní místních daní a poplatků či vymáhání …
386 301 424

MÚ Mladá Vožice - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …
381 201 915

MÚ Lišov - Odbor hospodářské správy a investic

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města, majetku města a majetkoprávních vztahů, zajištění investiční …
387 007 921

MÚ Kaplice - Odbor ekonomiky a školství

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Výkon státní správy na úseku školství. Odbor provádí zpracování ročního rozpočtu, rozpočtových opatření a rozpočtových změn či daně z přidané hodnoty včetně přiznání. Specializuje se na kontrolu vyhodnocování docházky, projednává přestupky na úseku školní …
380 303 153

MÚ Mirotice - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se správou hospodaření města. Zabezpečujeme souhrnnou ekonomickou, mzdovou a personální agendu, zpracováváme účtování příjmů, výdajů a hospodářské …
382 229 360

MÚ Sezimovo Ústí - Odbor ekonomiky a plánování

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Odbor zpracovává roční rozpočty a rozpočtové výhledy a rozbory hospodaření města. Sleduje a kontroluje dodržování rozpočtové kázně, zpracovává podklady pro dotace ze státního rozpočtu a jiných zdrojů, zajišťuje styk s peněžními …
381 201 134