Firmy

Město Horní Planá - finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Odbor připravuje a schvaluje rozpočet a závěrečný účet města, provádí účetní operace. Vede agendu výherních hracích přístrojů, smluvních vztahů, nemovitého a movitého majetku města. Stará se o převody a přechody městského majetku. Zabývá se správou místních poplatků, evidencí a vymáháním …
380 724 412

MÚ Písek - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …
382 330 235

MÚ Tábor - Odbor financí

 – Naplánovat trasu
Úřad se zabývá správou hospodaření města, sestavováním rozpočtu a vedením účetnictví města. Provádí zpracování daňového přiznání, účetních výkazů za město a výkazů o plnění rozpočtu města. Vede účtování peněžních fondů zřízených městem, příjmů a výdajů města a evidenci …
381 486 140

MÚ Nové Hrady - Ekonomický odbor

 – Naplánovat trasu
Odbor se zabývá správou hospodaření města, sestavováním rozpočtu a vedením účetnictví města. Provádí zpracování daňového přiznání, účetních výkazů za město a výkazů o plnění rozpočtu …
386 101 019

MÚ Milevsko - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Odbor zajišťuje sestavení rozpočtu a finančního plánu města a sleduje jeho čerpání, provádí potřebné změny, analýzy a rozbory, vede účetnictví. Dále se zabývá vybíráním poplatků za psy, eviduje platby a nedoplatky všech správních poplatků a …
382 504 105

MÚ Třeboň - Odbor finanční a majetkový

 – Naplánovat trasu
Spravujeme hospodaření města. Zajišťujeme vedení evidence majetku a pozemků města, zabezpečení prodeje, pronájmů a výkupů pozemků, jiné dispozice s majetkem města. Provádíme přípravu rozpočtu a závěrečného účtu, agendu místních poplatků i účetní …
384 342 185

MÚ Kaplice - Odbor ekonomiky a školství

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Výkon státní správy na úseku školství. Odbor provádí zpracování ročního rozpočtu, rozpočtových opatření a rozpočtových změn či daně z přidané hodnoty včetně přiznání. Specializuje se na kontrolu vyhodnocování docházky, projednává přestupky na úseku školní …
380 303 153

MÚ Hluboká nad Vltavou - Odbor ekonomický a správy majetku

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se správou hospodaření a majetkem města. Zaměřujeme se na přípravu návrhů rozpočtu obce, zdrojů příjmů a zaměření výdajů, grantovou politiku města, vydávání propagačních materiálů, sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih. Zajišťujeme také spolupráci s partnerskými …
387 001 323

MÚ Nová Bystřice - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu hospodaření …
384 386 206

MÚ Chýnov - Ekonomický odbor

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vedením rozpočtů a účetnictví či vypracováním zpráv o hospodaření města. Dále sestavujeme účetní uzávěrky, inventurní soupisy, vystavujeme faktury i evidujeme pohledávky. Dále připravujeme ekonomické podklady pro rozhodnutí …
381 297 025

MÚ Volyně - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Zpracování rozpočtu města, správa agendy týkající se hospodaření …
383 317 212

MÚ Prachatice - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …
388 607 512

MÚ Vyšší Brod - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje správu daní a místních poplatků, vyměření, vybírání a vymáhání místních poplatků, povolování výherních hracích automatů, evidenci a nájemní vztahy vyplývající z užívání hrobových míst a účetní agendu všech odborů na úseku státní i komunální …
380 747 129

MÚ Jindřichův Hradec - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme účetnictví a výkaznictví města, správu místních poplatků, pojištění majetku města a odpovědnosti za škodu. Zpracováváme rozpočet města, rozpočtový výhled a závěrečný účet. Evidujeme ztráty a …
384 351 111