Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MěÚ Kostelec nad Orlicí - ekonomický odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zajištění služeb pokladny. Vybírání poplatků za psy, za užívání veřejných ploch, pobyt, ze vstupného, z tomboly a …

MÚ Jičín - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Vedeme účetnictví a účetní evidenci majetku města a zabezpečujeme jeho inventarizaci. Vybíráme daně a místní poplatky. Odpovídáme za cenové záležitosti v působnosti městského úřadu. Zajišťujeme spolupráci s bankami, platební styk a likvidaci faktur. Provádíme kontroly …
493 545 300

MÚ Týniště nad Orlicí - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zajištění agendy i správy majetku města, bytového hospodářství, nájemních smluv, místních poplatků a vyúčtování i vytváření splátkových …
494 337 350

MÚ Nový Bydžov - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zpracovává rozpočet města, plnění rozpočtu, provádí finanční vypořádání, zabezpečuje přijetí, čerpání a splátky úvěrů, zajišťuje čerpání získaných dotací a připravuje návrhy obecně závazných vyhlášek o místních …

MÚ Trutnov - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy hospodaření města. Odbor zajišťuje zejména přípravu rozpočtu města, zpracování závěrečného účtu města, účetní výkaznictví, platební styk, evidenci a vymáhání pohledávek, komplexní správu místních poplatků, finanční řízení zřízených příspěvkových organizací a další …
499 803 355

MÚ Police nad Metují - Finančně správní odbor

 – Naplánovat trasu
Věnujeme se správě hospodaření města. Zajišťujeme matriční agendu a evidenci obyvatel. Působíme v oblasti statistických výkazů, fakturací, občanských obřadů, stížností, personalistiky, daňových přiznání, mezd a související agendy. Vedeme účetnictví Dobrovolného svazku obcí …
491 509 994

MÚ Meziměstí - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …
491 580 278

MÚ Janské Lázně - Ekonomicko-správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajištění vedení a správy hospodaření …
499 875 101

Městský úřad Vrchlabí - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje vedení účetnictví a ekonomiky města, evidenci výherních hracích přístrojů a správu agendy místních poplatků. Vybírá poplatek za komunální odpad, poplatek z ubytování, ze psů a poplatek za zábor veřejného …
499 405 346

MÚ Úpice - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města, vedení účetnictví a jednotky sboru dobrovolných hasičů. Zabývá se likvidací finančních nároků a faktur, zpracováním účetních dat. Vedení fondu rezerv a rozvoje, sociálního fondu a bankovních účtů. Vybírání daní a poplatků. Zpracovává podklady pro úvěry a účelové …
605 270 384

MÚ Hořice - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje správu hospodaření města. Připravuje návrh závěrečného účtu města. Zabezpečuje a odpovídá za vedení účetnictví města. Věnuje se správě místních poplatků ze psů, za komunální odpad, z výherních hracích přístrojů, za rekreační pobyt a ubytovací …
492 105 438

MÚ Nové Město nad Metují - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje správu hospodaření města i evidenci majetku. Zajišťuje ověřování listin a dokumentů. Provádí zpracování návrhů rozpočtu města, sledování a kontrolu čerpání rozpočtu, vyřízení podkladů pro úvěry a účelové dotace a návrhy nákupu, pronájmu a prodeje …
491 419 630

MÚ Nová Paka - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …
493 760 140

MÚ Česká Skalice - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy hospodaření města. Správa rozpočtu, vedení účetnictví i pokladny, vyřizování fakturace a zpracovávání došlé faktury a vybírání místních poplatků či poplatků za …
491 490 041