Firmy

MÚ Nový Bor - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zabezpečuje účetnictví města a sestavování účetních výkazů, platební styk s bankovními ústavy a sleduje čerpání rozpočtu. Součástí odboru je také oddělení daní, poplatků a pohledávek. Provádí kontrolu vyúčtování grantů a spravuje agendu tomboly, …
487 712 351

MÚ Jilemnice - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Finanční odbor připravuje, sestavuje a projednává rozpočet města, řídí hospodaření podle rozpočtu, zajišťuje rozbory hospodaření, sestavuje závěrečný účet města a návrh rozpočtového výhledu. Vede účetnictví města včetně organizačních složek a zodpovídá za účetní závěrky a daňová …

MÚ Turnov - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Spravuje hospodaření města. Připravuje, sestavuje a projednává rozpočet města a projednává návrhy rozpočtů městských organizací. Odbor provádí kontrolu městských příjmových pokladen. Ověřování podpisů a dokumentů pro potřeby města. Zajištění výběrových řízení na poskytovatele …
481 366 203

MÚ Frýdlant - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme zpracování účetnictví, zakládání běžných účtů, metodiku a koncepci sestavování rozpočtu, sledování plnění rozpočtu, styk s bankou, vymáhání nedoplatků, provoz pokladen, evidenci poplatníků, poplatky ze psů, evidenci hrobových míst, evidenci pokut, vymáhání nedoplatků a vyhotovení …
482 464 050

MÚ Smržovka - Ekonomický odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zajišťování kompletní ekonomické evidence příjmů i výdajů úřadu. Správa místních poplatků a financování chodu úřadu i jeho …

MÚ Kamenický Šenov - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Úřad spravuje hospodaření města. Vede účetní evidenci a evidenci majetku města. Zabezpečuje sestavení, kontrolu a vyúčtování rozpočtu města. Provádí rozborovou a statistickou činnost a dokladovou inventarizaci. Zabývá se správou dotací a úvěrů města a správou daní a …
487 712 014

MÚ Stráž pod Ralskem - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zabezpečujeme práce na vyhotovení návrhu rozpočtu, sledujeme a vyhodnocujeme jeho plnění, zařizujeme činnosti spojené s financováním městského obvodu či příspěvkových …
487 829 983

MÚ Český Dub - Odbor ekonomiky a správy majetku

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření a majetku města. Zabývá se vedením účetnictví města, mzdovými agendami, vyhotovováním závěrečného účtu města za předchozí rok. Má na starost správa lesního hospodářství, pozemků a místních komunikací a evidence movitého a nemovitého majetku …
485 147 225

MÚ Hejnice - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Finanční odbor zabezpečuje souhrnnou ekonomickou agendu města. Zaměřujeme se na rozpočet a ekonomiku města a zajišťujeme agendu správy majetku města a bytového hospodářství. Zabýváme se nájemními smlouvami, místními poplatky, vyúčtováním a vytvářením splátkových …
483 034 572

MÚ Tanvald - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Vypracování rozpočtu města. Vypracování kupních smluv na prodej staveb a pozemků. Účtování o příjmech a výdajích, vedení komplexních účetních …
483 369 540

MÚ Desná - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města dle platných předpisů. Vypracování rozpočtu města a jeho rozpis podle jednotlivých zařízení včetně kontroly čerpání rozpočtových finančních prostředků. Zajištění evidence a kontroly cenin, vymáhání splatných nedoplatků, výběru a evidence místních poplatků a dalších …
483 337 946

MÚ Jablonec nad Nisou - Odbor rozvoje

 – Naplánovat trasu
Činnost úřadu je územní plánování, příprava a realizace projektů investiční výstavby a péče o …
483 357 441

MÚ Cvikov - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Příprava rozpočtu města a kontrola jeho dodržování, příprava podkladů spojených s hospodařením města pro jednání zastupitelstva a rady města, vedení příjmového účetnictví. Dále zabezpečujeme mzdovou a daňovou agendu, odvody a poplatky, vedení pokladny a vymáhání …
487 829 021

MÚ Harrachov - Ekonomický odbor

 – Naplánovat trasu
Odbor se zabývá správou hospodaření města. Řeší vnitřní věci městského obvodu. Vede účetnictví vedlejší hospodářské činnosti, včetně sledování realizací plateb a evidencí smluv. Zpracovává mzdy a finanční odvody. Připravuje návrhy nájemních …
481 311 871