Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Jablonné v Podještědí - Odbor hospodářsko finanční

 – Naplánovat trasu
Odbor hospodářsko-finanční se zabývá správou hospodaření …
487 829 975

MÚ Velké Hamry - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Spravování dotací, ukládání pokut, vybírání a vymáhání odvodů, poplatků a …
483 369 816

MÚ Hrádek nad Nisou - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zajištění fakturací i celkových účetních uzávěrek města. Vedení poplatků za psy, svoz komunálního odpadu a za užívání veřejného …
482 411 451

MěÚ Česká Lípa - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Odbor má na starosti vedení seznamu příspěvkových organizací zřízených městem a vymáhání pohledávek. Zhotovuje rozbory hospodaření včetně vyúčtování hospodaření, statistické výkazy, hlášení a analýzy. Zabývá se zpracováním darovací …
487 881 243

MÚ Cvikov - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Příprava rozpočtu města a kontrola jeho dodržování, příprava podkladů spojených s hospodařením města pro jednání zastupitelstva a rady města, vedení příjmového účetnictví. Dále zabezpečujeme mzdovou a daňovou agendu, odvody a poplatky, vedení pokladny a vymáhání …
487 829 021

MÚ Smržovka - Ekonomický odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zajišťování kompletní ekonomické evidence příjmů i výdajů úřadu. Správa místních poplatků a financování chodu úřadu i jeho …

MÚ Tanvald - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Vypracování rozpočtu města. Vypracování kupních smluv na prodej staveb a pozemků. Účtování o příjmech a výdajích, vedení komplexních účetních …
483 369 540

MÚ Hodkovice nad Mohelkou - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Nabídka vedení účetnictví, pokladny, mzdy pracovníků a pokut. Sestavování …
485 145 353

MÚ Jilemnice - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Finanční odbor připravuje, sestavuje a projednává rozpočet města, řídí hospodaření podle rozpočtu, zajišťuje rozbory hospodaření, sestavuje závěrečný účet města a návrh rozpočtového výhledu. Vede účetnictví města včetně organizačních složek a zodpovídá za účetní závěrky a daňová …

MÚ Semily - Odbor finanční a plánovací

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na hospodaření s finančními prostředky města dle platných předpisů a vedeme evidenci smluv o půjčkách ze zaměstnavatelského fondu. Zabýváme se také vedení příjmové a výdajové pokladny veřejné správy a ekonomické činnosti, zajištěním výplaty mezd v hotovosti a dalšími …
481 629 224

MÚ Desná - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města dle platných předpisů. Vypracování rozpočtu města a jeho rozpis podle jednotlivých zařízení včetně kontroly čerpání rozpočtových finančních prostředků. Zajištění evidence a kontroly cenin, vymáhání splatných nedoplatků, výběru a evidence místních poplatků a dalších …
483 337 946

MÚ Železný Brod - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Vytváří územní finanční politiku, připravuje, sestavuje a projednává rozpočet města. Provádí kontrolu čerpání dotací. Mezi služby ekonomického odboru také patří správy loterií a jiných. Zabývá se také odměňováním zaměstnanců a zastupitelů …
483 333 922

Magistrát města Liberec - Odbor ekonomiky

 – Naplánovat trasu
Odbor hospodaří s finančními prostředky města. Vypracovává, projednává, schvaluje a plní finanční plán příspěvkových organizací zřízených městem. Zajišťuje přípravu a tvorbu rozpočtu města, připravuje podkladové materiály ke sjednávání úvěrů a provádí jejich splácení či otevírá a ruší bankovní …
485 243 236

MÚ Mimoň - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Odbor se zabývá hospodařením města. Zajišťuje veškeré finanční operace související s příjmy a výdaji a dohlíží na dodržování hospodaření s rozpočtovými prostředky. Eviduje majetek, zabezpečuje nástěnky, vývěsky a reklamní plochy. Vypracovává rozpočet města a vyhodnocuje jeho …
487 805 061