Firmy

Statutární město Prostějov - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Odbor zabezpečuje souhrnnou ekonomickou agendu města. Zajišťujeme a koordinujeme zpracování návrhu rozpočtu města. Kontrolujeme hospodaření právnických osob a organizačních složek. Provádíme fakturaci a …
582 329 104

MÚ Zlaté Hory - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …
584 425 126

MÚ Jeseník - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky a penále. Průběžně kontroluje a vyhodnocuje hospodaření dle schváleného rozpočtu. Zajišťuje veškerý hotovostní a bezhotovostní platební styk …
584 498 133

MÚ Mohelnice - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Dělí se na finanční a školní oddělení a obecní živnostenský úřad. Sledování stavu a pohybu majetku, akcií a rozestavěných staveb, převádění nemovitostí a vedení účetnictví. Organizování zápisů dětí do škol a školek, vyřizování stížností na činnost …
583 452 127

MÚ Šternberk - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Sestavování rozpočtu města, evidence pohledávek, inventarizace majetku a závazků, sledování a kontrola čerpání poskytnutých dotací. Rozhodování o provozování výherních hracích …
585 086 248

Magistrát města Olomouc - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme souhrnnou ekonomickou agendu města, sestavuje ve spolupráci s ostatními odbory návrh rozpočtu města. Provádíme roční finanční vypořádání vůči státnímu rozpočtu včetně všech výkazů. Evidujeme průběh financování jednotlivých projektů financovaných ve spolupráci s …
588 488 601

MÚ Lipník nad Bečvou - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Odbor se zabývá nájemními smlouvami, místními poplatky, vyúčtováním a vytvářením splátkových kalendářů, vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy a spravuje …
581 722 215

MÚ Litovel - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu hospodaření města. Vedeme účetnictví a evidenci faktur, zpracováváme statistické výkazy a rozbory hospodaření, zodpovídáme za správnost finančních a účetních výkazů. Zabezpečujeme pojištění majetku města a předkládáme doklady kontrolním …
585 153 143

ÚM Hustopeče nad Bečvou - Odbor vnitřních věcí a financí

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zajišťování matriční agendy a evidence …
581 626 111

MÚ Konice - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Vede účetnictví o úvěrech a půjčkách, účetnictví o fondech, účetnictví majetku města, evidenci hmotného i nehmotného majetku, agendu daňové doloženosti pro DPH. Sjednává pojištění majetku města, ověřuje výsledky inventarizace a zpracovává závěrečný …
582 401 421

MÚ Tovačov - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje správu hospodaření města a zpracování návrhu ročního rozpočtu města. Dále odbor průběžně kontroluje a vyhodnocuje hospodaření dle schváleného rozpočtu …
581 706 959

MÚ Šumperk - Odbor finanční a plánovací

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Oddělení účetnictví, zajištění plnění zákona o DPH, faktury vydané a přijaté, rozpočet, hospodaření, archiv, evidence a vymáhání pokut a pohledávek z fakturace, smluvní vztahy. Obor se také zabývá výherními hracími automaty, místními poplatky a evidencí …
583 388 111

MÚ Zábřeh - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zhotovování návrhu rozpočtu a finančního …

MÚ Moravský Beroun - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Vedení účetnictví, evidence pojistných náhrad, sestavování finančních výkazů, vystavování i schvalování objednávek a faktur a zabezpečování evidence závazků i pohledávek. Spolupráce s bankovními ústavy, s pojišťovnami. Příprava podkladů pro uzavření …
554 773 126