Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Magistrát města Přerov - Odbor ekonomiky

 – Naplánovat trasu
Výkon samostatné působnosti a přenesené působnosti v oblasti hospodaření města a rozpočtu města, účetnictví města, správy místních a správních …
581 268 211

MÚ Mohelnice - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Dělí se na finanční a školní oddělení a obecní živnostenský úřad. Sledování stavu a pohybu majetku, akcií a rozestavěných staveb, převádění nemovitostí a vedení účetnictví. Organizování zápisů dětí do škol a školek, vyřizování stížností na činnost …
583 452 127

MÚ Tovačov - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje správu hospodaření města a zpracování návrhu ročního rozpočtu města. Dále odbor průběžně kontroluje a vyhodnocuje hospodaření dle schváleného rozpočtu …
581 706 959

ÚM Hustopeče nad Bečvou - Odbor vnitřních věcí a financí

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zajišťování matriční agendy a evidence …
581 626 111

MÚ Zábřeh - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zhotovování návrhu rozpočtu a finančního …

MÚ Moravský Beroun - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Vedení účetnictví, evidence pojistných náhrad, sestavování finančních výkazů, vystavování i schvalování objednávek a faktur a zabezpečování evidence závazků i pohledávek. Spolupráce s bankovními ústavy, s pojišťovnami. Příprava podkladů pro uzavření …
554 773 126

MÚ Šumperk - Odbor finanční a plánovací

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Oddělení účetnictví, zajištění plnění zákona o DPH, faktury vydané a přijaté, rozpočet, hospodaření, archiv, evidence a vymáhání pokut a pohledávek z fakturace, smluvní vztahy. Obor se také zabývá výherními hracími automaty, místními poplatky a evidencí …
583 388 111

MÚ Javorník - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme vedení účetnictví. Provádíme evidence a inventarizace majetku a došlých faktur. Zpracováváme mzdy a podklady pro tvorbu a změny rozpočtů. Spravujeme peněžní fond města. Vystavujeme povolení výherních automatů. Vymáháme pokuty z přestupkových …
584 458 781

MÚ Uničov - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Odbor uzavírá smlouvy o půjčce z fondu rozvoje bydlení na základě výběrového řízení, uzavírá zástavní smlouvy včetně návrhů na vklad do katastru evidence nemovitostí pro účely ručení za poskytnutou půjčku z fondu rozvoje …
585 088 261

Statutární město Prostějov - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Odbor zabezpečuje souhrnnou ekonomickou agendu města. Zajišťujeme a koordinujeme zpracování návrhu rozpočtu města. Kontrolujeme hospodaření právnických osob a organizačních složek. Provádíme fakturaci a …
582 329 104

MÚ Plumlov - Hospodářsko-správní odbor

 – Naplánovat trasu
Spravujeme hospodaření města. Zajišťujeme matriční agendu i evidenci obyvatel, vedeme volební agendy a evidujeme ztráty i nálezy. Dále vymáháme pokuty či náklady řízení uložených v přestupkových …
582 393 217

MÚ Šternberk - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Sestavování rozpočtu města, evidence pohledávek, inventarizace majetku a závazků, sledování a kontrola čerpání poskytnutých dotací. Rozhodování o provozování výherních hracích …
585 086 248

Magistrát města Olomouc - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme souhrnnou ekonomickou agendu města, sestavuje ve spolupráci s ostatními odbory návrh rozpočtu města. Provádíme roční finanční vypořádání vůči státnímu rozpočtu včetně všech výkazů. Evidujeme průběh financování jednotlivých projektů financovaných ve spolupráci s …
588 488 601

MÚ Kojetín - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Provádíme správu hospodaření …
581 277 450