Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Přeštice - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se hospodařením s finančními prostředky města. Vypracováváme a plníme finanční plán příspěvkových organizací zřízených …
377 332 420

MÚ Nepomuk - Odbor finanční, majetkový a školství

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu movitého i nemovitého majetku, hospodaření města, vybíráme poplatky a daně. Zpracováváme návrhy rozpočtů pro školy a školská zařízení. Zabezpečujeme pečovatelskou …
CzechPOINT


MÚ Zbiroh - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …
371 794 621

MÚ Blovice - Odbor ekonomický a rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Zajišťování analýzy hospodaření a nemovitého majetku a kontrola příspěvkových organizací. Zhotovování návrhu rozpočtu a finančního …
371 516 135

MÚ Bezdružice - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy hospodaření …
374 630 513

MÚ Holýšov - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování kompletní ekonomické evidence příjmů a výdajů úřadu. Správa místních …
379 412 621

MÚ Domažlice - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Úřad se zabývá správou hospodaření, sestavováním rozpočtu a vedením účetnictví města. Provádí zpracování daňového přiznání, výkazů, evidenci majetku, správu místních poplatů a vymáhání pohledávek. Vede účtování peněžních fondů zřízených městem, příjmů a výdajů …
379 719 164

MÚ Manětín - Odbor hospodářskoprávní

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …
373 392 258

MÚ Klatovy - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Zpracováváme návrhy rozpočtu města. Kontrolujeme dodržování oběhu účetních dokladů, provádíme úhrady došlých faktur. Vedeme mzdovou agendu, evidenci všech pohledávek a majetku města. Vydáváme směrnice pro oblast účetnictví. Spravujeme všechny místní …
376 347 242

MÚ Rokycany - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Odbor tvoří a kontroluje rozpočet města, zpracovává účetní agendu, spolupracuje s příspěvkovými organizacemi a zajišťuje související …
371 706 130

MÚ Poběžovice - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Zajišťování rozpočtu, účetní a mzdové agendy …
379 497 879

MÚ Radnice - Odbor hospodářsko-správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu hospodaření města včetně kompletního …
371 795 234

MÚ Mirošov - Ekonomický odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zpracování ročních rozpočtů a rozpočtových výhledů včetně zpracování ročních rozborů hospodaření města a finančního vypořádání. Zajišťuje ochranu životního …
371 121 486