Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ÚMČ Praha 2 - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Vyřizování záležitostí spojených s placením poplatku při provozování výherních automatů, pořádání akcí na nichž je vybíráno vstupné a poplatku ze psů. Vedení evidence dlužníky a zajišťování vymáhání …
236 044 325

Magistrát hl. m. Prahy - Odbor rozpočtu

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy rozpočtu města a grantových schémat z …

ÚMČ Praha 6 - Ekonomický odbor

 – Naplánovat trasu
Zodpovídání za správnost účetnictví a výkaznictví úřadu. Sledování příjmů a výdajů z rozpočtu městské části. Vedení personální agendy zaměstnanců. Vybírání poplatků za psy, za užívání veřejných ploch, pobyt, ze vstupného, z tomboly a …
220 189 130

ÚMČ Praha 10 - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Vedení účetnictví městské části. Vymáhání sankčních plateb a výběr místních poplatků. Vydávání povolení k provozování výherních hracích přístrojů. Vytváříme rozpočet a realizujeme rozpočtová opatření. V rámci přenesené působnosti ekonomický odbor zajišťuje výběr místních …
267 093 251

ÚMČ Praha - Běchovice - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Vedení účetnictví vedlejší hospodářské činnosti úřadu včetně sledování realizace plateb a evidence smluv. Zpracovávání mezd a finančních odvodů. Příprava návrhů nájemních …
281 028 616

ÚMČ Praha 13 - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Vedeme účetnictví a rozpočtovnictví úřadu. Vydáváme povolení k provozu výherních hracích přístrojů na území městské části. Zajišťujeme správu místních …
235 011 254

ÚMČ Praha - Zličín - Odbor vnitřní správy a ekonomiky

 – Naplánovat trasu
Výběr správních poplatků. Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Plnění úkolů podatelny úřadu. Úřad zajišťuje rozpočet, pozemky, místní a správní poplatky, řízení organizačních složek a příspěvkové …
257 950 113

ÚMČ Praha 4 - Odbor finanční správy

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme evidenci majetku, řízení, organizaci a koordinaci sestavení návrhu rozpočtu úřadu a organizací. Zabezpečujeme veškeré účetní a fakturační práce, obstaráváme platební a zúčtovací styk, převody finančních prostředků a kontrolu. Spravujeme poplatky i pokutové …

ÚMČ Praha - Klánovice - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Zabezpečování finančního hospodaření. Vedení účetnictví a rozpočtu městské …
604 205 360

ÚMČ Praha - Velká Chuchle - Odbor účetnictví a správy majetku

 – Naplánovat trasu
Vedení komplexního účetnictví městské části. Vedení evidence movitého majetku městské části. Provádíme čtvrtletní přejímky účetní závěrky příspěvkových organizací včetně kontroly úplnosti vykazovaných skutečností. Zpracovává hlášení …

ÚMČ Praha - Libuš - Ekonomický odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování kompletní ekonomické evidence příjmů a výdajů úřadu. Správa místních poplatků a financování chodu úřadu a jeho …
244 090 100

ÚMČ Praha - Řeporyje - Odbor hospodářsko-správní

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření městské části. Zajišťování matriční agendy a evidence …
251 625 912

ÚMČ Praha 19 - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Vedení účetnictví hlavní i vedlejší hospodářské činnosti úřadu. Kontrola a vybírání místních a správních poplatků. Vyplácení jednorázových sociálních příspěvků. Vydávání povolení k provozování výherních …

ÚMČ Praha 16 - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Tvorba rozpočtu a kontrola hospodaření městské části. Vedení účetnictví a zajišťování veškerých finančních operací úřadu. Správa místních …
234 128 220