Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Vlašim - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Odbor financí vede účetnictví města, sestavuje rozpočet města a kontroluje jeho plnění, vymáhá pohledávky a zabývá se správou místních poplatků, vyúčtováním cestovních příkazů i pokutových bloků. Zpracovává daňová přiznání. Zajišťuje a odpovídá za financování …
313 039 440

MÚ Čelákovice - Odbor finanční a plánovací

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města a zabezpečování souhrnné ekonomické agendy městského obvodu včetně provádění …
326 929 121

MÚ Odolena Voda - Ekonomický odbor

 – Naplánovat trasu
Odbor sestavuje rozpočet dle odborů městského úřadu, podává návrhy a provádí úpravy rozpočtu a zabezpečuje hospodaření města. Vede účetnictví města včetně knihy faktur a sestavuje účetní výkazy a …

MÚ Čáslav - Odbor financí

 – Naplánovat trasu
Odbor se stará o rozpočet, finanční výhledy a analýzy, výsledky hospodaření a správu místních poplatků. Zpracovává kompletní účetnictví, mzdovou agendu pro městský úřad, provádí veškeré platební operace, zajišťuje loterie a podobné …
327 300 210

MÚ Rudná - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Zpracováváme rozpočet města a organizačních složek. Vedeme účetnictví. Kontrolujeme a vyhodnocujeme rozpočet příspěvkových …
311 652 335

MÚ Neratovice - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Vedení účetnictví města a sestavování výkazů za hlavní a podnikatelskou činnost, přijímání a vystavování faktur. Zpracování daňových povinností města jako silniční a darovací daň, DPH a daň z příjmů právnických …
315 650 314

MÚ Bakov nad Jizerou - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Sestavujeme upravujeme a kontrolujeme dodržování rozpočtu města, vedeme výkazy a plnění rozpočtu. Shromažďujeme žádosti a na jejich základě připravuje podklady pro poskytování dotací z rozpočtu města. Vymáháme dluhy, nedoplatky a …

MÚ Pečky - Odbor ekonomicko-správní

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zajišťování matriční agendy a evidence …
321 785 051

MÚ Bělá pod Bezdězem - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města, vymáhání dluhů, pokut a nedoplatků, evidence cenných papírů, vybírání poplatků za rekreační pobyt a poplatků za psy či finanční zabezpečení provozu škol i technických …
326 700 920

MÚ Říčany - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Nabídka zpracování účetnictví a rozpočtu města i svazku obcí, fakturaci, evidenci psů, inventarizaci a pojištění majetku města a povolování výherních hracích přístrojů i tombol. Zajištění prodeje známek na svoz směsného komunálního odpadu a bio …
323 618 129

MÚ Zdice - Odbor finanční a organizační

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …
311 512 100

MÚ Úvaly - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Nabídka vedení účetnictví, fakturace a správy rozpočtu …

MÚ Mníšek pod Brdy - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu hospodaření …
318 541 928

MÚ Beroun - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …
311 654 160