Firmy

MÚ Brumov - Bylnice - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Řešení vnitřních věcí městského …
577 305 127

MÚ Napajedla - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města a místních poplatků za komunální odpad a za psi. Přijímání žádostí o příspěvky, o poskytnutí finančních prostředků a půjček z Fondu rozvoje …
577 100 930

MÚ Rožnov pod Radhoštěm - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu hospodaření města. Zodpovídáme za sestavení rozpočtu města, jeho předložení ke schválení zastupitelstvu města a kontroluje čerpání plnění jednotlivých rozpočtových položek u schváleného …
571 661 130

MÚ Bojkovice - Odbor bytového a místního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Správa bytového fondu, údržba veřejné zeleně a majetku …
572 641 123

MÚ Staré Město - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se správou hospodaření města. Zpracováváme rozpočet města, vedeme účetní evidenci a pokladnu městského úřadu. Evidujeme nemovitý i movitý majetek města. Spolupracuje s kontrolním a finančním výborem. Dále zpracováváme podklady k žádostem o dotace. Odpovídáme za evidenci pokutových …
572 416 473

MÚ Hulín - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Cílem finančního odboru je řídit finanční stránku rozhodování. V oblasti rozpočtu jsme odpovědní za celý rozpočtový proces od sestavení návrhu, jeho předložení zastupitelstvu ke schválení, přes kontrolu plnění rozpočtu až po předložení vyúčtování a vykázání výsledku hospodaření …
573 502 733

MÚ Otrokovice - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Odbor sleduje a analyzuje aktuální finanční situaci města a plní další úkoly, zejména na úseku finanční účtárny, úseku pokladny úřadu, rozpočtu města a účelových fondů. Zabezpečuje evidenci a výdej pokutových …
577 680 228

MÚ Vsetín - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Spravujeme městský rozpočet a finanční fondy, zajišťujeme financování města. Vedeme komplexní účetní evidenci, evidenci městského majetku. Řešíme půjčky z prostředků fondu rozvoje bydlení. Vykonáváme pokladní službu a daňovou agendu. Jsme správcem místních …
571 491 307

MÚ Vizovice - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …
777 471 143

MÚ Uherský Brod - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …
572 615 150

MÚ Slavičín - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města i čelových fondů a provádění rozpočtových změn. Vyřizování stížnosti občanů. Vedení účetnictví o stavu i pohybu majetku a příjmech i výdajích. Provádíme zajišťování správy v oblasti daní, poplatků a cen. Provádíme výběr poplatků za držení psů či za odvoz …
577 004 820

MÚ Chropyně - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Provádí činnosti jako je evidence poplatníků, vymáhání pokut nebo sledování plateb. Eviduje a dohlíží na veřejné …
573 500 733

MÚ Valašské Meziříčí - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme komplexní správu hospodaření, metodickou i kontrolní činnost a poskytování poradenství orgánům městské …
571 674 301

MÚ Kroměříž - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Odbor řídí finanční záležitosti města a je rozdělen na oddělení finanční účtárny a rozpočtu, oddělení místních poplatků a oddělení vymáhání pohledávek. Pod finanční odbor spadá i agenda místních a správních poplatků a vymáhání pohledávek. Zajišťuje účetnictví a …
573 321 140