Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Prachatice - Odbor komunálních služeb a dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
388 607 506

MÚ Soběslav - Odbor dopravy a vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel a řidičských průkazů včetně bodového systému, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Vyřizování korespondence se zastupitelskými úřady ČR v jiných …
381 508 119

MÚ Český Krumlov - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě a správa agendy týkající se autoškol či dopravních přestupků. Rozhodujeme o trvalém a dočasném vyřazení silničního vozidla z provozu a schvalujeme technickou způsobilost …
(1)
380 766 510

MÚ Dačice - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Úřad vede registr vozidel. Vykonává státní odborný dozor v silniční dopravě. Zajišťuje správu agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků, odnímání a vracení řidičských oprávnění a řidičských průkazů. Eviduje osoby podnikající v taxislužbě. Vydává osvědčení odborné způsobilosti …
384 401 246

MÚ Velešín - Odbor místního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu veřejných prostor města a komunikací. Provádíme komplexní údržbu místních komunikací, veřejného prostranství a zeleně …
380 331 761

MÚ Tábor - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Úřad vede registr vozidel. Vykonává státní odborný dozor v silniční dopravě. Zajišťuje správu agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků, odnímání a vracení řidičských oprávnění a řidičských průkazů. Eviduje osoby podnikající v taxislužbě. Dále provádí údržbu a opravy …
381 486 280

MÚ Trhové Sviny - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Vedeme registr vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správu agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Zajišťujeme povolení stavby a rekonstrukce silnic a mostních objektů, připojení sousedních nemovitostí na silnice či projednávání přestupků na úseku …
386 301 446

MÚ Písek - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
382 330 600

MÚ Tábor - Odbor dopravně správních agend

 – Naplánovat trasu
Zabezpečuje agendu spojenou s vydáváním občanských průkazů a cestovních dokladů, řidičských oprávnění. Zajišťuje registraci motorových vozidel, bodový systém řidičů. Projednává přestupky na úseku pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Rozhoduje o zápisu vozidla do …
381 486 430

MÚ Jindřichův Hradec - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
384 351 111

Magistrát města České Budějovice - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na zabezpečování údržby, oprav a rozvoje pozemních komunikací na území města. Vedeme registr řidičů a vozidel, přidělujeme registrační značky a provádíme změny v dokladech. Specializujeme se na dozor nad stanicemi měření …
(1)

MÚ Vimperk - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Rozhodování o trvalém či dočasném vyřazení silničního vozidla z provozu. Schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného …
388 459 089

MÚ Milevsko - Odbor dopravy a živnostenský

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Vydává výpisy ze živnostenského rejstříku, provádí jejich změny a rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnění a o pozastavení provozování …
382 504 210

MÚ Týn nad Vltavou - Odbor dopravy, památkové péče a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
385 772 281