Firmy

MÚ Velešín - Odbor místního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu veřejných prostor města a komunikací. Provádíme komplexní údržbu místních komunikací, veřejného prostranství a zeleně …
380 331 761

MÚ Písek - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
382 330 600

MÚ Milevsko - Odbor dopravy a živnostenský

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Vydává výpisy ze živnostenského rejstříku, provádí jejich změny a rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnění a o pozastavení provozování …
382 504 210

Magistrát města České Budějovice - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na zabezpečování údržby, oprav a rozvoje pozemních komunikací na území města. Vedeme registr řidičů a vozidel, přidělujeme registrační značky a provádíme změny v dokladech. Specializujeme se na dozor nad stanicemi měření …
(1)

MÚ Blatná - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě a správa agendy týkající se autoškol i dopravních …
383 416 220

MÚ Tábor - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Úřad vede registr vozidel. Vykonává státní odborný dozor v silniční dopravě. Zajišťuje správu agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků, odnímání a vracení řidičských oprávnění a řidičských průkazů. Eviduje osoby podnikající v taxislužbě. Dále provádí údržbu a opravy …
381 486 280

MÚ Vimperk - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Rozhodování o trvalém či dočasném vyřazení silničního vozidla z provozu. Schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného …
388 459 089

MÚ Dačice - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Úřad vede registr vozidel. Vykonává státní odborný dozor v silniční dopravě. Zajišťuje správu agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků, odnímání a vracení řidičských oprávnění a řidičských průkazů. Eviduje osoby podnikající v taxislužbě. Vydává osvědčení odborné způsobilosti …
384 401 246

MÚ Týn nad Vltavou - Odbor dopravy, památkové péče a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
385 772 281

MÚ Soběslav - Odbor dopravy a vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel a řidičských průkazů včetně bodového systému, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Vyřizování korespondence se zastupitelskými úřady ČR v jiných …
381 508 119

MÚ Strakonice - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Rozhodování o umístění inženýrských sítí v tělese komunikace a pomocném pozemku komunikací, o odstranění pevných překážek z …
383 700 252

MÚ Vodňany - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě a správa agendy týkající se autoškol i dopravních přestupků. Zajištění výměny řidičských …
383 379 120

MÚ Trhové Sviny - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Vedeme registr vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správu agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Zajišťujeme povolení stavby a rekonstrukce silnic a mostních objektů, připojení sousedních nemovitostí na silnice či projednávání přestupků na úseku …
386 301 446

MÚ Jindřichův Hradec - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
384 351 111