Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ÚMČ Praha 8 - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na projednávání jízdních řádů a tras linek městské hromadné dopravy. Vydáváme souhlasy k vjezdu do pěších zón. Zajišťujeme údržbu a čistotu místních komunikací. Dále spolupracuje při vytváření koncepcí a rozvoje dopravní infrastruktury. Umisťujeme přístřešky na zastávkách a …
222 805 716

ÚMČ Praha 3 - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vydáváme povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací. Stanovujeme místní úpravy silničního provozu. Projednáváme přestupky a stanovujeme sankce. Povoluje zřízení připojení na místní komunikaci, uzavírky a …
222 116 403

ÚMČ Praha 22 - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vydáváme povolení k užívání či rozhodnutí o omezení provozu na místních komunikacích. Stanovujeme místní úpravy silničního provozu a umísťujeme dopravní značení. Projednáváme přestupky a správní delikty v rámci působnosti. Zabezpečujeme rozhodnutí o omezení provozu na …
271 071 837

ÚMČ Praha 18 - Odbor dopravy a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme přenesenou působnost silničního úřadu nejen pro MČ Praha 18 i funkci státního silničního dozoru. Povolujeme zvláštní užívání místních komunikací, vydáváme rozhodnutí o připojení nemovitosti k místním komunikacím i provádíme kontrolní a sankční …
284 028 184

Magistrát hl. m. Prahy - Odbor dopravních agend

 – Naplánovat trasu
Odbor vykonává funkci drážního správního, speciálního stavebního, dopravního a silničního správního úřadu pro stavby světelných signalizačních zařízení, portálů pro dopravně informační systémy a v rozsahu stavebního zákona i pro stavby prováděné v souvislosti s velkými dopravními …
(1)

ÚMČ Praha 13 - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu, údržbu a čistotu místních pozemních komunikací. Stanovujeme přechodné úpravy provozu. Zřizujeme vyhrazené parkování i prodejní stánky, připojování pozemních komunikací a kontrolu sjízdnosti i schůdnosti pozemních …
235 011 402

ÚMČ Praha 2 - Odbor dopravy a územního rozvoje

 – Naplánovat trasu
Projednávání dopravních přestupků. Výdej parkovacích karet pro zóny placeného stání v městské části. Stanovování místních a přechodných úprav provozu. Dělí se na oddělení dopravy a oddělení územního …
236 044 288

MÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Oddělení dopravně správních agend

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Zajišťujeme koordinace dopravní obslužnosti v území pověřeného obecního úřadu a rozhodnutí o udělení, nebo odejmutí oprávnění k provozování stanice měření …

MÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Zajišťujeme koordinace dopravní obslužnosti v území pověřeného obecního úřadu a rozhodnutí o udělení, nebo odejmutí oprávnění k provozování stanice měření …

ÚMČ Praha 1 - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Vydává rozhodnutí k umisťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, pro zřizování a provoz stánků, pojízdných i přenosných …
221 097 326

Magistrát hl. m. Prahy - Odbor dopravně správních činností

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy agend v oblasti řidičských oprávnění a řidičských průkazů a evidencí uvedených v registru …

Magistrát hl. m. Prahy - Odbor dopravně správních činností

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy agend v oblasti řidičských oprávnění a řidičských průkazů a evidencí uvedených v registru …
(3)

ÚMČ Praha 12 - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Příprava a realizace výstaveb a správa a údržba místních komunikací. Stanovování místních a přechodných úprav …
241 714 481

ÚMČ Praha 6 - Odbor dopravy a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Vydávání povolení ke zřízení vyhrazených a střežených parkovišť, loveckých a rybářských lístků. Stanovování místních úprav silničního provozu. Vedení přestupkových řízení. Zajištění dopravního značení, odstraňování graffiti a kácení dřevin mimo …
220 189 410