Firmy

MÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Oddělení dopravně správních agend

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Zajišťujeme koordinace dopravní obslužnosti v území pověřeného obecního úřadu a rozhodnutí o udělení, nebo odejmutí oprávnění k provozování stanice měření …

MÚ Mělník - Odbor dopravních a správních agend

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Povolování terénních úprav i kolaudačních řízení. Zajištění údržby veřejné zeleně, čištění místních komunikací a veřejného …
315 635 501

MÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Oddělení správního řízení

 – Naplánovat trasu
Projednávání správních deliktů a přestupků na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Dále ukládání, vybírání a vymáhání pokut udělených při porušení povinností stanovených zákonem v rozsahu své …

MÚ Čáslav - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Odbor uděluje a odjímá řidičská oprávnění, vede registr řidičů, projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, zápisu silničního vozidla do registru, uzavírkách a přiděluje registrační …
327 300 130

MÚ Poděbrady - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vedením registru vozidel, výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě a správou agendy týkající se autoškol a dopravních …
(1)
325 600 489

MÚ Hořovice - Odbor technický a dopravní

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
311 545 348

MÚ Lysá nad Labem - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol. Projednávání dopravních přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, na úseku dopravy a silničního hospodářství a na úseku ochrany před alkoholismem a …
325 510 200

MÚ Benešov - Odbor dopravy a správních agend

 – Naplánovat trasu
Zajišťování údržby, oprav a rozvoje pozemních komunikací na území města. Vedení registru řidičů, rozhodování o zadržení řidičského průkazu a provádění dočasného vyřazení silničního vozidla z registru. Rozhodování o vydání, změně a odnětí registrace k provozování …
317 754 216

MÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Doprava a silniční hospodářství

 – Naplánovat trasu
Provoz oddělení dopravy a silničního …

MÚ Kralupy nad Vltavou - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Zařízení zkoušky odborné způsobilosti pro žadatele o koncesi na taxislužby. Vydáváme povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace a silnice II. a III. …
315 728 088

MÚ Příbram - Dopravní úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy komunikací, přípravy, realizace a koordinace investiční výstavby …
(1)
318 402 502

Magistrát města Kladno - Odbor dopravy a služeb

 – Naplánovat trasu
Registrace a převody motorových vozidel, vydávání řidičských průkazů a projednávání i rozhodování o přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu. Realizace, výstavby, údržby, opravy a správcovství komunikací, veřejného osvětlení, dopravního značení včetně světelné …
312 604 331

MÚ Votice - Odbor správních činností a dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
(1)
317 830 120

MÚ Sedlčany - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
318 821 248