Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ÚMČ Praha 20 - Odbor sociálních věcí a školství

 – Naplánovat trasu
Vypracovávání koncepce vzdělávací politiky městské části a navrhování změn ve využití školských zařízení. Pořádání kulturních, společenských …
271 071 640

ÚMČ Praha 11 - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Zajišťování činností spojených s oblastí školství, kultury a tělovýchovy. Metodické vedení příspěvkových organizací zřízených městskou …
267 902 326

ÚMČ Praha 3 - Odbor kultury

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sledováním činnosti kulturních zařízení. Spravujeme místní poplatky ze vstupného. Vyřizujeme přestupky na úseku kultury. Pořádáme a poskytujeme informace o kulturních a společenských akcích. Realizujeme občanské obřady a …
222 116 251

ÚMČ Praha 9 - Odbor školství a evropských fondů

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme a plníme úkoly v oblasti školství vyplývající zejména ze školského zákona a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Metodicky řídíme a koordinujeme hospodaření škol a školských zařízení. Vedeme evidenci a dokumentaci mateřských škol a sledujeme využívání jejich …
283 091 436

ÚMČ Praha 5 - Odbor školství, kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Řízení a kontrola hospodaření škol a školských zařízení na území městské části. Ochrana a evidence památek a jejich vlastníků. Stanovování …
257 000 460

ÚMČ Praha 3 - Odbor školství a zdravotnictví

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vypracováním koncepce pro rozvoj školství v městské části. Přijímáme a vyřizujeme stížnosti na úseku školství a zdravotnictví. Zajišťujeme styk s veřejností. Poskytujeme informace v oblasti školství. Odpovídáme za činnost a provoz jeslí na území městské části Praha …
222 116 357

ÚMČ Praha 4 - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme státní správu v oblasti školství a kultury. Vedeme evidence poptávky a nabídky volných míst ve školství. Pečujeme o válečné hroby a pietní místa. Připravujeme a organizujeme akce pro seniory a rodiny s dětmi. Zajišťujeme primární protidrogovou a kriminální …
261 192 477

ÚMČ Praha 2 - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Zřizování předškolních a školských zařízení. Vedení jejich rozpočtové agendy a financování. Podpora rozvoje volnočasových aktivit dětí a …
236 044 189

Magistrát hl. m. Prahy - Odbor školství, mládeže a sportu

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a volnočasových …

Magistrát hl. m. Prahy - Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu

 – Naplánovat trasu
Zajištění kulturních akcí organizovaných městem, koordinace kulturních aktivit. Zabezpečení zahraničních vztahů orgánů hlavního města …
236 002 507

ÚMČ Praha 8 - Odbor kultury

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na kontrolu činnosti příspěvkových organizací. Provádíme evidenci nemovitých kulturních památek na území městské části. Zajišťujeme využití, správu a údržbu majetku v péči. Podporujeme všestranný rozvoj kulturních aktivit občanů. Zastupujeme městskou část při …
222 805 162

ÚMČ Praha 8 - Odbor školství

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na kontrolu a metodické usměrňování školských příspěvkových organizací. Zabýváme se správou, údržbou a zajištěním efektivního využívání svěřeného majetku. Připravuje a zabezpečuje vyhlašování konkurzů na funkce ředitelů škol zřízených městskou částí. Komunikujeme s …
283 090 412

ÚMČ Praha 14 - Odbor školství

 – Naplánovat trasu
Tvorba a realizace koncepce rozvoje školství na území městské části. Financování provozu a údržby školních a školských zařízení. Kontrola …

ÚMČ Praha 12 - Odbor školství, kultury a vzdělávání

 – Naplánovat trasu
Správa a kontrola školských objektů a příspěvkových organizací na území městské části. Kontrola nakládání s nebytovými prostory školských …
241 470 340