Firmy

ÚMČ Praha 9 - Odbor školství a evropských fondů

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme a plníme úkoly v oblasti školství vyplývající zejména ze školského zákona a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Metodicky řídíme a koordinujeme hospodaření škol a školských zařízení. Vedeme evidenci a dokumentaci mateřských škol a sledujeme využívání jejich …
283 091 436

ÚMČ Praha 18 - Odbor školství, kultury a tělovýchovy

 – Naplánovat trasu
Plnění funkce výkonného orgánu na úseku školství, kultury a …
284 028 195

ÚMČ Praha 8 - Odbor školství

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na kontrolu a metodické usměrňování školských příspěvkových organizací. Zabýváme se správou, údržbou a zajištěním efektivního využívání svěřeného majetku. Připravuje a zabezpečuje vyhlašování konkurzů na funkce ředitelů škol zřízených městskou částí. Komunikujeme s …
283 090 412

Magistrát hl. m. Prahy - Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu

 – Naplánovat trasu
Zajištění kulturních akcí organizovaných městem, koordinace kulturních aktivit. Zabezpečení zahraničních vztahů orgánů hlavního města …
236 002 507

ÚMČ Praha 17 - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Správa a údržba předškolních a školských zařízení, škol a kulturního střediska městské části. Kontrolování všech oblastí vnitřní činnosti …
235 311 793

ÚMČ Praha 14 - Odbor školství

 – Naplánovat trasu
Tvorba a realizace koncepce rozvoje školství na území městské části. Financování provozu a údržby školních a školských zařízení. Kontrola …

ÚMČ Praha 6 - Odbor školství

 – Naplánovat trasu
Tvorba a realizace koncepce školství na území městské části. Financování provozu a údržby školních a školských zařízení a kontrola …
220 189 550

ÚMČ Praha - Libuš - Odbor správní a školství

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství, evidence obyvatel a ověřování opisů listin a pravosti …
244 401 646

ÚMČ Praha 3 - Odbor školství a zdravotnictví

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vypracováním koncepce pro rozvoj školství v městské části. Přijímáme a vyřizujeme stížnosti na úseku školství a zdravotnictví. Zajišťujeme styk s veřejností. Poskytujeme informace v oblasti školství. Odpovídáme za činnost a provoz jeslí na území městské části Praha …
222 116 357

ÚMČ Praha 1 - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Výkon státní správy v oblasti financování a majetku škol a školských zařízení v právní subjektivitě. Zajišťování oprav a údržby školských objektů. Metodicky řídíme a koordinujeme hospodaření škol a školských zařízení zřízených v městské části Prahy …
221 097 132

ÚMČ Praha 2 - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Zřizování předškolních a školských zařízení. Vedení jejich rozpočtové agendy a financování. Podpora rozvoje volnočasových aktivit dětí a …
236 044 189

ÚMČ Praha 8 - Odbor kultury

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na kontrolu činnosti příspěvkových organizací. Provádíme evidenci nemovitých kulturních památek na území městské části. Zajišťujeme využití, správu a údržbu majetku v péči. Podporujeme všestranný rozvoj kulturních aktivit občanů. Zastupujeme městskou část při …
222 805 162

ÚMČ Praha 5 - Odbor školství, kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Řízení a kontrola hospodaření škol a školských zařízení na území městské části. Ochrana a evidence památek a jejich vlastníků. Stanovování …
257 000 460

ÚMČ Praha 7 - Odbor školství

 – Naplánovat trasu
Tvorba koncepce rozvoje školských zařízení na území městské části. Kontrola využívání přidělených finančních prostředků a dodržování školského zákona. Spolupracujeme s protidrogovým koordinátorem a s asistentkou pro činnost národnostních …
220 144 023