Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ÚMČ Praha 1 - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Výkon státní správy v oblasti financování a majetku škol a školských zařízení v právní subjektivitě. Zajišťování oprav a údržby školských objektů. Metodicky řídíme a koordinujeme hospodaření škol a školských zařízení zřízených v městské části Prahy …
221 097 132

ÚMČ Praha 17 - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Správa a údržba předškolních a školských zařízení, škol a kulturního střediska městské části. Kontrolování všech oblastí vnitřní činnosti …
235 311 793

ÚMČ Praha 4 - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme státní správu v oblasti školství a kultury. Vedeme evidence poptávky a nabídky volných míst ve školství. Pečujeme o válečné hroby a pietní místa. Připravujeme a organizujeme akce pro seniory a rodiny s dětmi. Zajišťujeme primární protidrogovou a kriminální …
261 192 477

ÚMČ Praha 7 - Odbor školství

 – Naplánovat trasu
Tvorba koncepce rozvoje školských zařízení na území městské části. Kontrola využívání přidělených finančních prostředků a dodržování školského zákona. Spolupracujeme s protidrogovým koordinátorem a s asistentkou pro činnost národnostních …
220 144 023

ÚMČ Praha 6 - Odbor školství

 – Naplánovat trasu
Tvorba a realizace koncepce školství na území městské části. Financování provozu a údržby školních a školských zařízení a kontrola …
220 189 550

ÚMČ Praha - Libuš - Odbor správní a školství

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství, evidence obyvatel a ověřování opisů listin a pravosti …
244 401 646

ÚMČ Praha 11 - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Zajišťování činností spojených s oblastí školství, kultury a tělovýchovy. Metodické vedení příspěvkových organizací zřízených městskou …
267 902 326

ÚMČ Praha 13 - Odbor školství

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme řízení, financování provozu a údržby či kontrola hospodaření škol i školských zařízení na území městské části. Provádíme organizace zadávání veřejných …
235 012 428

ÚMČ Praha 18 - Odbor školství, kultury a tělovýchovy

 – Naplánovat trasu
Plnění funkce výkonného orgánu na úseku školství, kultury a …
284 028 195

ÚMČ Praha 14 - Odbor školství

 – Naplánovat trasu
Tvorba a realizace koncepce rozvoje školství na území městské části. Financování provozu a údržby školních a školských zařízení. Kontrola …

ÚMČ Praha - Zbraslav - Odbor kultury a vzdělávání

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a …
257 111 803

ÚMČ Praha 15 - Odbor školství, kultury a zdravotnictví

 – Naplánovat trasu
Výkon státní správy na úseku školství, kultury, mládeže, tělovýchovy a zdravotnictví. Evidence zařízení pro prevenci a léčbu drogových …
281 003 518

ÚMČ Praha 3 - Odbor školství a zdravotnictví

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vypracováním koncepce pro rozvoj školství v městské části. Přijímáme a vyřizujeme stížnosti na úseku školství a zdravotnictví. Zajišťujeme styk s veřejností. Poskytujeme informace v oblasti školství. Odpovídáme za činnost a provoz jeslí na území městské části Praha …
222 116 357

Magistrát hl. m. Prahy - Odbor školství, mládeže a sportu

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a volnočasových …