Firmy

MÚ Kralupy nad Vltavou - Odbor sociálních věcí, školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …
315 723 479

MÚ Březnice - Odbor kultury

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti …
318 682 153

MÚ Černošice - Odbor kultury

 – Naplánovat trasu
Organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem, koordinace kulturních …
251 081 538

MÚ Čáslav - Odbor školství, kultury a pam. péče

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje správu v oblasti školství, kultury a památkové péče. Zabývá se tvorbou rozpočtu škol a školských zařízení, kontrolou čerpání finančních prostředků a zajišťováním oprav a údržby majetku …
327 300 139

MÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Odbor kultury a cestovního ruchu

 – Naplánovat trasu
Organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem a koordinace kulturních aktivit. Vydáváme propagační materiály o městu a jeho historii. Provádíme povolování veřejných loterií a tombol s herní jistotou a veřejné sbírky. Spolupracujeme na tvorbě cyklostezek a …

Magistrát města Mladá Boleslav - Odbor školství, kultury a tělovýchovy

 – Naplánovat trasu
Financování, rozpočtové agendy a správa úseků školství, kultury a tělovýchovy. Zabezpečujeme při spoluúčasti města propagaci kulturních akcí ve městě, evidujeme a spravuje pamětní desky, pomníky a památná místa ve městě. Spolupracujeme s dalšími organizacemi města a jejich …
326 716 236

MÚ Slaný - Odbor školství a tělovýchovy

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu v oblasti školství a tělovýchovy. Připravuje podklady pro zasílání příspěvků pro školy a školská …
312 511 281

Magistrát města Kladna - Odbor kultury a školství

 – Naplánovat trasu
Vykonávání státní správy v přenesené působnosti vůči školám a školským zařízením v rozšířené působnosti. Zpracování dat z dokumentace a evidence škol. Evidence uchazečů o místa učitelů a pracovní místa ve školních jídelnách. Zajištění letního a zimního prázdninového provozu …
312 604 401

MÚ Sedlčany - Odbor školství a památkové péče

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a …
318 822 742

MÚ Kutná Hora - Odbor památkové péče, školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy památkové péče a školství. Odbor vydává závazná stanoviska k záměrům obnov nemovitostí včetně novostaveb, které nejsou kulturními památkami, ale jsou na území, kde uplatňuje své zájmy státní památková …
(1)
327 710 210

MÚ Beroun - Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy oblasti školství a kultury. Vedení agendy spojené s partnerskými městy a zajišťování administrativy zahraničních …
311 630 240

MÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Odbor školství

 – Naplánovat trasu
Zajištění koncepce školství ve městě včetně mimoškolských aktivit. Podpora práce s dětmi a mládeží formou grantů a sestavování finančního rozpočtu. Spolupráce se školskými institucemi působícími ve městě a sjednávání smluv o pronájmu budov, místností tělocvičen a hřišť pro školy a školská …

MÚ Nymburk - Odbor školství, kultury a památkové péče

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství, památkové péče a kultury. Poskytování informací o význačných kulturních akcích podporovaných městem. Provádění výkonu samosprávy v oblasti zdravotnictví na území …
325 501 306