Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Suchdol nad Lužnicí - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje stavebně právní činnosti města. Vede územní řízení. Povoluje stavby, změny staveb a udržovací práce na stavbách, užívá staveb, jejich údržbu a odstraňování. Dále zajišťuje stavební dohled, kontrolní prohlídky staveb a kolaudace staveb. Projednává správní delikty a …
384 781 122

MÚ Nové Hrady - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnosti …
386 101 017

MÚ Volyně - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Správa životního …
383 317 224

MÚ Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Výkon státní správy na úseku územně plánovacího úřadu a stavebního úřadu v rozsahu stanoveném obecnímu úřadu obce s rozšířenou …
384 351 111

Magistrát města České Budějovice - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací. Provádění kontrolních prohlídek …

MÚ Blatná - Odbor výstavby a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Vyřizování evidence čísel popisných a územních analytických podkladů i plánů. Vydávání stavebních …
383 416 152

MÚ Vimperk - Odbor výstavby a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
388 459 050

MÚ Dačice - Odbor stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje stavebně právní činnosti města. Vydává stavební povolení, územní rozhodnutí, povolení k odstranění stavby či změny stavby před dokončením a povolení drobných stavebních úprav. Provádí kolaudace staveb včetně povolení předčasného užívání. Dále vydává rozhodnutí o stavební …
384 401 232

MÚ Slavonice - Stavební odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Věnujeme se vodnímu hospodářství, ochraně přírody i krajiny, nakládání s odpady a silničnímu …
724 195 810

MÚ Třeboň - Odbor územního plánování a stavebního řádu

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnost města a územní plánování. Poskytujeme územní souhlasy, stavební povolení, kolaudace, sankce a evidence dokumentace staveb. Provádíme správní činnost na úseku památkové …
384 342 155

MÚ Týn nad Vltavou - Odbor regionálního rozvoje

 – Naplánovat trasu
Zabývá se zajišťováním stavebně právních činností …
385 772 200

MÚ Zliv - Odbor výstavby a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnost města. Vedeme územní řízení, provádíme kolaudační řízení a státní stavební dozor, posuzujeme projektové dokumentace a povolujeme odstraňování staveb. Přidělujeme a evidujeme popisná čísla. Provozujeme úsek vodního hospodářství i ochrany …
387 001 192

MÚ Volary - Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a ochrany životního prostředí. Zaměřujeme se na územní plánování a …
388 333 120

MÚ Strakonice - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnosti města. Vedeme územní řízení a agendu na úseku územního plánování ve věcech umisťování staveb, změn a využití území. Přijímáme ohlášení staveb, stavebních úprav a udržovacích prací. Vydáváme stavební …
383 700 720