Firmy

MÚ Jaroměř - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Organizujeme a provádíme územní řízení a vydáváme územní rozhodnutí. Sledujeme dodržování stanovených podmínek, za kterých bylo stavební povolení vydáno, a termín dokončení …

MÚ Dobruška - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na zajišťování stavebně právní činnosti města a ochrany životního prostředí. Odbor také projednává přestupky ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic a …
494 629 567

MÚ Rokytnice v Orlických horách - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti správního území a správy životního …
494 379 035

MÚ Nové Město nad Metují - Odbor výstavby a regionálního rozvoje

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací. Ověřuje listiny a podpisy. Vykonává činnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních a veřejně přístupných účelových …
491 419 680

MÚ Dvůr Králové nad Labem - Odbor výstavby a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnosti města. Pořizujeme územně plánovací dokumentaci, podklady a vymezení zastavěného území. Vydáváme územní rozhodnutí, územní souhlasy, souhlasy s ohlašovanými stavbami a stavební …
499 318 215

MÚ Týniště nad Orlicí - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Vydávání stavebního povolení, územních rozhodnutí a povolení k odstranění stavby. Provádění kolaudace staveb včetně povolení předčasného …
494 337 320

MÚ Žacléř - Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnosti města a správu životního …

MÚ Rtyně v Podkrkonoší - Stavební odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnosti …
499 787 015

MÚ Broumov - Odbor stavební a rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Mezi naše služby patří územní rozhodování, stavební řád, státní památková péče či správa hřbitova. Zabezpečujeme přípravu a realizaci akcí města v oblasti investiční výstavby. Zabýváme se administrací Programu rozvoje …
491 504 317

MÚ Sobotka - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování územního plánování a rozvoje města v souladu se stavebním zákonem. Provádíme komplexní činnost pověřeného stavebního úřadu včetně vydávání příslušných rozhodnutí, státní dozor ve věcech územního plánování a kontrolní činnost na úseku fondu rozvoje …
493 544 384

Magistrát města Hradec Králové - Odbor stavební

 – Naplánovat trasu
Odbor vydává územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území, o dělení nebo scelování pozemků, o ochranném pásmu. Vyřizuje stavební povolení, přijímá oznámení stavebního záměru, povoluje užívání stavby či provádí kontrolní …

MÚ Janské Lázně - Technicko-hospodářský odbor a stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
499 875 101

MÚ Špindlerův Mlýn - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Vedeme agendu stavebního, drážního správního a silničního správního úřadu. Zajišťujeme přípravu a realizaci výstavby či dotací pro investiční akce. Evidujeme energie u objektů v majetku města a legalizace podpisů. Vydáváme stavební povolení a kolaudační rozhodnutí. Zajišťování stavebního …
499 404 250

MÚ Hostinné - Stavební odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnosti města. Provozujeme obecný stavební úřad a silniční správní úřad. Zabýváme se vodním hospodářstvím. Mezi oblast naší působnosti také patří ochrana přírody a krajiny, ovzduší, zvířat a ZPF. Zajišťujeme také vydávání rybářských …
499 441 173