Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MěÚ Česká Lípa - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje stavebně právní činnosti města. Úřad se zabývá státní památkovou péčí, územním plánováním a vede úsek spisovny a administrativy. Má na starosti péči o válečné hroby a kulturní památky. Kontroluje aktuálnost územně plánovací dokumentace a dává podnět k pořízení …
487 881 203

MÚ Zákupy - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
487 857 172

MÚ Rokytnice nad Jizerou - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Výkon státní správy v rozsahu působnosti obecného stavebního úřadu včetně výkonu stavebního …
481 549 314

MÚ Hrádek nad Nisou - Odbor stavební a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a správy životního prostředí. Nabídka ochrany ovzduší, zemědělské půdy i přírody. Nabídka dělení pozemků. Vydávání územního rozhodnutí, povolení ke kácení a rybářských …
(1)
482 411 471

MÚ Český Dub - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a správy životního …
485 147 063

MÚ Jilemnice - Odbor územního plánování a stavebního řádu

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje stavebně právní činnost města. Ve svém správním obvodu zanezpečuje výkon státní správy na úseku stavebního řádu a územního plánování. Vydává územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí a další úkony dle stavebního …

MÚ Hejnice - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnosti města. Zabýváme se územním řízením a územním plánem města. Dohlížíme na dodržování stavebního řádu. Vydáváme souhlas a stavební …
482 322 395

MÚ Železný Brod - Odbor územního plánování a regionálního rozvoje

 – Naplánovat trasu
Zajišťování přípravy, realizace a koordinace investiční výstavby města. Mezi služby odboru také patří aktualizace územně plánovací dokumentace, oblast dotačních programů, programu rozvoje venkova, aj. Zabývá se také správou nemovitého majetku obce. Zajišťuje investiční …
483 333 977

MÚ Kamenický Šenov - Odbor rozvoje města a stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje stavebně právní činnosti města. Zabezpečuje koordinaci stavební činnosti s ostatními investory na katastrálním území města a povinnosti investora na stavbách města. Zadává veřejné zakázky. Vydává povolení ke stavbám, změnám staveb, k umístění staveb a rozhodnutí o …
487 712 009

MÚ Dubá- Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb stavebního úřadu. Vyřizujeme ohlášení staveb, žádosti o stavební povolení, oznámení o užívání stavby nebo předčasné užívání stavby. Dále se zaměřujeme na odstranění ohlášení, oznámení změn v užívání stavby a mnoho …
487 870 103

MÚ Stráž pod Ralskem - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
487 829 989

MÚ Velké Hamry - Odbor stavební

 – Naplánovat trasu
Vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích …
483 369 825

MÚ Mimoň - Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor vydává územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, stavební povolení a souhlas s provedením ohlášeného záměru. Eviduje a ukládá dokumentace, rozhoduje o vyvlastnění, nařizuje nutné zabezpečovací práce a provádí kontrolní …
(1)
487 805 082

MÚ Rychnov u Jablonce nad Nisou - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
488 880 929