Firmy

MÚ Dobřany - Stavební odbor

 – Naplánovat trasu
Vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb a stavebních …
377 195 836

MÚ Třemošná - Stavební odbor

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje stavebně právní činnosti města. Vydává stavební povolení, územní rozhodnutí, povolení k odstranění stavby či změny stavby před dokončením a povolení drobných stavebních úprav. Provádí kolaudace staveb včetně povolení předčasného užívání. Dále vydává rozhodnutí o stavební …
(1)
377 921 181

MÚ Stod - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Odbor nařizuje odstranění stavby, oznamuje stavební povolení a rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení, přijímá ohlášení stavebnímu úřadu, žádosti na provádění terénních úprav, žádosti o kolaudační souhlas i stavební povolení, vydává rozhodnutí o změnách v užívání …
379 209 470

MÚ Staňkov - Odbor výstavby, dopravy a VLHZ

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
379 410 272

MÚ Kralovice - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Provádění stavebních a kolaudačních řízení a vydávání stavebních i kolaudačních rozhodnutí. Přijímaní ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav a udržovacích prací. Příprava a realizace investičních záměrů města v oblasti …
373 300 270

MÚ Poběžovice - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a správy životního …
379 497 877

MÚ Klatovy - Odbor výstavby a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Vydáváme rozhodnutí o umístění stavby, změně stavby, dělení nebo scelování pozemků a ochranném pásmu. Přijímáme ohlášení staveb, terénních úprav a udržovacích prací. Spolupracujeme s vyššími orgány při tvorbě politiky územního rozvoje. Pořizujeme analytické podklady. Zpracováváme …
376 347 229

MÚ Sušice - Odbor výstavby a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme státní správu v oblasti výstavby, vydáváme územní rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území, ochranném pásmu, dělení nebo scelování pozemků, změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území. Povolujeme stavby či jejich …

MÚ Planá - Odbor výstavby a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnosti města. Povolujeme terénní úpravy, práce a zařízení, užívání staveb, údržbu a odstraňování staveb. Udělujeme sankce za porušení stavebního …

Městys Klenčí pod Čerchovem - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích …
379 794 041

MÚ Blovice - Stavební odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Provádění územního …
371 516 179

MÚ Rokycany - Odbor stavební

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a stavebního povolení fyzických …
371 706 140

MÚ Plasy - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
373 323 014

MÚ Železná Ruda - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Komplexní výkon státní správy na úseku výstavby a územního plánování v obvodu …
376 361 218