Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ÚMČ Praha 22 - Odbor realizace staveb

 – Naplánovat trasu
Provádíme realizace veškerých investičních akcí včetně zajištění projektové dokumentace. Zabezpečujeme opravy při poruchách inženýrských sítí. Poskytujeme rozhodnutí o uzavírce a objízdných trasách u správního orgánu. Vyřizujeme stížností a dotazy občanů v rámci své …
271 071 830

ÚMČ Praha 5 - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Vykonávání funkce stavebního úřadu. Výdej stavebních povolení a kolaudačních rozhodnutí. Zajištění stavebního dozoru. Vedení přestupkových …
257 000 401

ÚMČ Praha 21 - Odbor stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Provádění územních a kolaudačních řízení. Povolování staveb, změn staveb, terénních úprav a informačních, reklamních a propagačních zařízení. Zajišťování státního stavebního dozoru. Vyřizování přestupků a ukládání …
281 012 940

ÚMČ Praha 4 - Odbor stavební

 – Naplánovat trasu
Provádíme stavební řízení, vodohospodářské i územní rozhodování a vyměřujeme správní poplatky. Vykonáváme působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic a místních komunikací. Poskytujeme státní …
261 192 229

ÚMČ Praha 7 - Odbor rozvoje

 – Naplánovat trasu
Tvorba koncepce územního rozvoje městské části. Zadáváme zpracování urbanistických koncepcí rozvoje území a jeho následného funkčního využití. Posuzujeme a hodnotíme územně technické důsledky připravovaných staveb a jiných opatření v …
220 144 102

ÚMČ Praha 7 - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Provádění stavebních řízení a výdej stavebních povolení a kolaudačních rozhodnutí. Kontrola projektové dokumentace. Zajištění stavebního dozoru. Vedení územních řízení a rozhodování o umístění či změnách …
220 144 128

ÚMČ Praha 13 - Odbor stavební

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme provádění územních řízení a vydávání stavebních povolení, rozhodnutí o umístění staveb či kolaudačních rozhodnutí. Zaměřujeme se na výkon státního stavebního …
235 011 233

ÚMČ Praha 22 - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Vedeme územní řízení a vydáváme územní a kolaudační rozhodnutí včetně archivace. Zajišťujeme státní stavební dozor. Poskytujeme stanoviska k pozemkům. Posuzujeme oznámení o záměru užívání stavby. Povolujeme vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do …
271 071 898

ÚMČ Praha 12 - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Plnění funkce stavebního úřadu. Poskytování technické pomoci při přípravě staveb realizovaných městskou částí. Kontrola čerpání finančních …
241 772 054

ÚMČ Praha 14 - Odbor výstavby a dopravy

 – Naplánovat trasu
Provádění stavebních řízení a výdej stavebních povolení a kolaudačních rozhodnutí. Údržba místních komunikací a stanovování úprav silničního …

ÚMČ Praha 6 - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Plnění funkce stavebního úřadu. Vedení stavebních řízení a výdej stavebních povolení a kolaudačních rozhodnutí. Zajištění stavebního …
220 189 800

ÚMČ Praha 15 - Odbor územního plánování a stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Vykonávání funkce stavebního úřadu. Vydávání stavebních povolení a kolaudačních rozhodnutí. Povolování změn užívání, odstranění a úprav …
281 003 318

ÚMČ Praha 20 - Odbor výstavby a územního rozvoje

 – Naplánovat trasu
Vydávání územních rozhodnutí o stavebním povolení a provádění kolaudačních řízení. Vydávání povolení ke změně v užívání …
271 071 635

ÚMČ Praha 3 - Odbor územního rozvoje

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vypracováváním návrhů územního rozvoje a zpracovávání plánovacích podkladů. Poskytujeme informace o možnosti výstavby na území městské části. Předkládáme koncepční návrhy rozvoje na území městské části. Zajišťujeme podklady a …
222 116 147