Firmy

ÚMČ Praha 7 - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Provádění stavebních řízení a výdej stavebních povolení a kolaudačních rozhodnutí. Kontrola projektové dokumentace. Zajištění stavebního dozoru. Vedení územních řízení a rozhodování o umístění či změnách …
220 144 128

ÚMČ Praha 21 - Odbor stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Provádění územních a kolaudačních řízení. Povolování staveb, změn staveb, terénních úprav a informačních, reklamních a propagačních zařízení. Zajišťování státního stavebního dozoru. Vyřizování přestupků a ukládání …
281 012 940

ÚMČ Praha 17 - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Vedení územních řízení a vydávání územních rozhodnutí, stavebních povolení a kolaudačních rozhodnutí. Zajišťování stavebního dozoru. Ukládání …
234 683 111

ÚMČ Praha 1 - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Výkon státní správy v oblasti žádostí o stavební povolení, povolení změny stavby a terénních úprav. Vyřizuje žádosti o stavební povolení a ohlášení staveb, změny stavby před jejím dokončením, změny v užívání stavby, reklamních a informačních zařízení, terénních úprav a užívání …
221 097 287

ÚMČ Praha 4 - Odbor stavebních investic a oprav

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na oblast úprav, údržby, rekonstrukcí, výstavby nemovitostí a investic. Obstaráváme uskladnění věcí přemístěných při správní exekuci. Zodpovídáme za hospodaření s finančními prostředky. Zpracováváme podklady pro plánování oprav a …

ÚMČ Praha 13 - Odbor stavební

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme provádění územních řízení a vydávání stavebních povolení, rozhodnutí o umístění staveb či kolaudačních rozhodnutí. Zaměřujeme se na výkon státního stavebního …
235 011 233

ÚMČ Praha 22 - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Vedeme územní řízení a vydáváme územní a kolaudační rozhodnutí včetně archivace. Zajišťujeme státní stavební dozor. Poskytujeme stanoviska k pozemkům. Posuzujeme oznámení o záměru užívání stavby. Povolujeme vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do …
271 071 898

ÚMČ Praha - Klánovice - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Výdej stavebních povolení a kolaudačních rozhodnutí. Zajištění stavebního dozoru. Vedení přestupkových …
604 200 778

ÚMČ Praha 11 - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Provádění územních řízení pro umístění jednoduchých staveb, nástaveb a přístaveb. Povolování staveb, jejich změn a udržovacích prací. Ukládání …
267 902 340

ÚMČ Praha 3 - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Provádíme stavební řízení a výdej stavebních povolení či kolaudačních rozhodnutí. Kontrolujeme projektové dokumentace. Zajišťujeme stavební dozor. Nabízíme zjednodušení agendy spojené s procesem vyjádření k existenci …
222 116 561

ÚMČ Praha 5 - Odbor stavební a infrastruktury

 – Naplánovat trasu
Vedení územních řízení a vydávání rozhodnutí o umístění staveb na území městské části. Zpracovávání koncepce územního rozvoje. Poskytování informací. Vykonávání stavebního dozoru na stavbách ve správním území městské části. Vedení přestupkových řízení a ukládání …
257 000 401

ÚMČ Praha 17 - Odbor územního rozvoje a investic

 – Naplánovat trasu
Tvorba koncepce územního rozvoje městské části. Vyřizování žádostí o změny územního plánu. Zpracování podkladů a organizace veřejných …
234 683 285

ÚMČ Praha - Zbraslav - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Vykonávání funkce stavebního úřadu. Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny, vodního a odpadového hospodářství a místních …
257 922 040

ÚMČ Praha 14 - Odbor výstavby a dopravy

 – Naplánovat trasu
Provádění stavebních řízení a výdej stavebních povolení a kolaudačních rozhodnutí. Údržba místních komunikací a stanovování úprav silničního …