Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Benešov - Odbor výstavby a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o prodloužení platnosti územního rozhodnutí a stavební povolení. Schvaluje drobné změny stavby před jejím dokončením, vydává výzvu k odstranění závad na stavbě, o uložení pořádkové pokuty a pokuty za správní …
317 754 170

MÚ Kosmonosy - Stavební odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje výkon státní správy na úseku územního rozhodování a stavebně právní činnosti na území města Kosmonosy. Rozhoduje o umístění stavby, změně využití území, změně stavby a změně vlivu stavby na využití území, dělení a scelování pozemků či o ochranném …
326 719 072

MÚ Čelákovice - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Vydávání rozhodnutí o chráněném území, ochranném pásmu, o dělení pozemků a stavebního …
326 929 135

Stavební úřad Neveklov

 – Naplánovat trasu
Provozujeme stavební úřad Neveklov, který vykonává působnost pro obec Stranný a obec …
317 741 417

MÚ Sedlčany - Odbor výstavby a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města včetně územního …
318 822 682

MÚ Sázava - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnosti města a správu životního prostředí. Věnujeme se majetkoprávním vztahům a investiční výstavbě. Vydáváme územní souhlasy, územně plánovací informace, územní rozhodnutí o umístění stavby. Vedeme evidenci odpadů. Povolujeme nakládání s …
327 551 050

MÚ Lysá nad Labem - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
325 510 227

MÚ Bystřice- Odbor stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Stavební úřad se zabývá záležitostmi v oblastech stavebního povolení, ohlášení stavby, územního a kolaudačního souhlasu. Dále rozhoduje v případech odstranění stavby a oznámení o užívání, …
317 783 091

MÚ Mšeno - Odbor výstavby a územního plánování, životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnosti města a správu životního …
315 693 121

MÚ Jesenice - Stavební odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
313 599 214

MÚ Slaný - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Vydáváme územní a kolaudační rozhodnutí, stavební povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích …

Městys Jince - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Provoz stavebního úřadu. Zajišťujeme územně plánovací informace, vedení stavebního řízení a vydání stavebního povolení, přijímáme ohlášení staveb, vykonáváme státní dozor, vedeme řízení o sankcích za porušení stavební kázně a mnoho dalších …
318 692 151

MÚ Černošice - Odbor územního plánování a stavebního řádu

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
251 081 511

MÚ Bělá pod Bezdězem - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Poskytování předběžných územně plánovacích informací a vedení územních řízení o umístění stavby, dělení pozemků, změně využití území či změně stavby. Provádění kontrolních prohlídek …
326 700 919