Firmy

MÚ Bystřice pod Hostýnem - Odbor územního plánování a stavebního řádu

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Vydávání územních souhlasů pro stavby, jejich změny i zařízení, podávání statických hlášení a výkon státního dozoru na …
(1)
573 501 938

MÚ Chropyně - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a správy životního prostředí. Poskytování územně plánovacích informací ke stavebním záměrům, vydávání souhlasu v užívání stavby nebo vykonávání státního …
573 500 744

MÚ Bojkovice - Odbor stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
(1)
572 610 429

MÚ Otrokovice - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
577 680 216

MÚ Staré Město - Odbor stavebního úřadu a územního plánu

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme územní plánování a stavebně právní činnosti města. Vydáváme územní rozhodnutí o stavbách a jejich změnách a dělíme nebo scelujeme pozemky. Rozhodujeme o stavebních uzávěrách a o asanacích území. Provádíme stavební řízení, kontrolní prohlídky staveb a vydáváme stavební …
(1)
572 416 450

MÚ Napajedla - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích …
577 100 960

MÚ Brumov - Bylnice - Odbor stavební

 – Naplánovat trasu
Vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení i sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích …
577 305 137

MÚ Rožnov pod Radhoštěm - Odbor výstavby a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnost města. Provádíme výkon státní správy na úseku památkové péče a zabezpečování výkonu o územním plánování a stavebním …
571 661 175

MÚ Vizovice - Odbor Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
724 192 851

MÚ Valašské Meziříčí - Odbor regionálního rozvoje a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Zajišťování koordinace investiční výstavby a územního …
571 674 201

MÚ Vsetín - Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

 – Naplánovat trasu
Jsme obecným stavebním úřadem v rozsahu správního obvodu obce s obecným stavebním úřadem Vsetín a orgánem státní památkové péče. Řešíme správní delikty, přestupky a pokuty na úseku dopravy a silničního hospodářství. Pořizujeme územně analytické …
571 491 321

MÚ Valašské Klobouky - Odbor stavební

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnosti města, regionální rozvoj a území plán města. Provádíme územní řízení a vydáváme stavební povolení, rozhodnutí o umístění staveb, sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací a kolaudační rozhodnutí. Vykonáváme státní stavební …
577 311 103

Město Uherské Hradiště

 – Naplánovat trasu
Odbor dopravních a správních agend, odbor kultury, školství a sportu, odbor sociálních služeb, stavebního úřadu a životního prostředí. živnostenský …
CzechPOINT

MÚ Zubří - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
571 757 062