Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Kroměříž - Odbor stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Odbor provází každého stavebníka od územního a stavebního řízení, přes stavební dohled až po kolaudaci stavby. Všechny stavební aktivity musí být i v souladu s památkovým zákonem a současně s platným územním plánem města, na což dohlíží stavební …
573 321 100

MÚ Holešov - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Vykonávání přenesené působnosti ve věcech územního plánování, rozhodování a vyvlastnění podle stavebního …
573 521 170

MÚ Slavičín - Odbor stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Vydávání územních i kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav i udržovacích prací. Výkon státního stavebního dohledu, kolaudačního …
577 004 835

MÚ Kunovice - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a správy životního prostředí. Vydáváme souhlas a stavební povolení ke stavbám v rámci stavebního zákona a povolení jejich změn, kolaudace povolených staveb a jejich změny užívání, řízení o odstranění nepovolených staveb a údržba …

MÚ Zubří - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
571 757 062

MÚ Uherský Brod - Odbor stavebního úřadu

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
572 615 300

Magistrát města Zlín - Odbor stavebních a dopravních řízení

 – Naplánovat trasu
Odbor se vyjadřuje k odvoláním vůči rozhodnutí stavebního úřadu, přiděluje čísla popisná, kontroluje provedení stavby dle stavebního povolení. Dále zjišťuje porušení stavebního zákona, podmínek stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí a vyhotovuje …
577 630 128

Město Uherské Hradiště

 – Naplánovat trasu
Odbor dopravních a správních agend, odbor kultury, školství a sportu, odbor sociálních služeb, stavebního úřadu a životního prostředí. živnostenský …
CzechPOINT

MÚ Karolínka - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťování přípravy, realizace a koordinace investiční výstavby města. Vydávání rozhodnutí o chráněném území, ochranném pásmu, o dělení pozemků a stavebních …
571 450 421

MÚ Hulín - Odbor stavebního úřadu

 – Naplánovat trasu
Stavební úřad vydává stavební povolení, územní rozhodnutí, vyzývá k doplnění dokumentace nutné ke stavebnímu řízení a k odstranění závad na stavbě, nařizuje zastavení stavebních prací na stavbě. Provádí státní stavební dohled, vyvlastňovací řízení, kolaudační …
573 502 702

MÚ Vizovice - Odbor Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
724 192 851

MÚ Koryčany - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
573 500 985

MÚ Otrokovice - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
577 680 216

MÚ Vsetín - Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

 – Naplánovat trasu
Jsme obecným stavebním úřadem v rozsahu správního obvodu obce s obecným stavebním úřadem Vsetín a orgánem státní památkové péče. Řešíme správní delikty, přestupky a pokuty na úseku dopravy a silničního hospodářství. Pořizujeme územně analytické …
571 491 321