Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Vimperk - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí v oblastech ochrany přírody a krajiny, lesního hospodářství, myslivosti, ochrany zemědělského půdního fondu, rybářství, rostlin a zvířat proti týrání, veterinární péče, vodního hospodářství, odpadového hospodářství a ochrany …
388 402 250

MÚ Soběslav - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Odbor vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma, uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, vede a zpracovává evidenci odpadů. Zpřístupňování informací o stavu ovzduší. Ukládání pokut za porušení zákonu o …
381 508 160

MÚ Prachatice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
388 607 218

MÚ Vodňany - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
383 379 170

MÚ Trhové Sviny - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životního prostředí. Zaměřujeme se na kácení stromů mimo les, ochranu ovzduší, odpadové hospodářství, ochranu vod a zemědělského půdního fondu. Specializujeme se také na lesní hospodářství a …
386 301 449

MÚ Blatná - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí, zemědělského půdního fondu, přírody, krajiny, ovzduší a zvířat. Pořádání výstav i vzdělávacích …
383 416 230

Město Horní Planá - odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje ochranu životního prostředí. Stará se o celoměstskou evidenci ploch zeleně. Spravuje poplatky za komunální odpad. Řeší problematiku odpadového hospodářství. Vyřizuje žádosti týkající se životního …
380 724 414

MÚ Kaplice - Odbor životního prostředí a úřad územního plánování

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Provádíme rozhodování o omezení vstupu do lesa, dělení lesních pozemků či vedení lesní hospodářské evidence. Odbor vydává nebo odebírá lovecké lístky a a zúčtovává plomby a lístky původu zvěře, schvaluje rybářského hospodáře a jeho zástupce, vybírá …
380 303 142

Magistrát města České Budějovice - Odbor ochrany životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Koordinujeme péči o životní prostředí, řešíme problematiku odpadového hospodářství. Zaměřujeme se na ochranu přírody a krajiny, lesa, vodního hospodářství a ochrany …

MÚ Tábor - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje ochranu životního prostředí se zaměřením na ochranu přírody a krajiny, zvířat, ovzduší, zemědělského půdního fondu a lesů. Dále se zaměřuje také na oblast rybářství a myslivosti, odpadů, vodovodů a kanalizací. Poskytuje odborné informace o životním …
(1)
381 486 480

MÚ Jindřichův Hradec - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Správa v oblasti vodního hospodářství, vodovodů a kanalizací, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, ochrany zvířat proti týrání, ochrany zemědělského půdního fondu, odpadového hospodářství, čistoty ovzduší a ochrany přírody a …
384 351 111

MÚ Písek - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
382 330 650

MÚ Nové Hrady - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje ochranu životního prostředí se specializací na ochranu přírody a krajiny, zvířat, ovzduší, zemědělského půdního fondu a lesů. Vydáváme rybářské lístky či udělujeme povolení kácení …
386 101 016

MÚ Vyšší Brod - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor životního prostředí realizuje výkon státní správy v přenesené působností na úsecích odpadového hospodářství, vodního hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny a ochrany zemědělského půdního …
380 746 541