Firmy

MÚ Strakonice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Provádíme ochranu životního prostředí. Zajišťujeme údržbu městské zeleně, likvidaci černých skládek, ekologickou výchovu, odpadové hospodářství města, vyřizování stížností a podnětů občanů na kvalitu ovzduší či využití alternativních zdrojů …
383 700 317

MÚ Týn nad Vltavou - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje ochranu životního prostředí. Vydává povolení ke kácení dřevin nebo naopak k jeho pozastavení, ke zřizování nebo rušení cest nebo také rozhoduje o přestupcích. Vyhlašuje památné stromy a ochranná pásma. Vede výpisy z ústředního seznamu ochrany …
385 772 271

MÚ Vyšší Brod - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor životního prostředí realizuje výkon státní správy v přenesené působností na úsecích odpadového hospodářství, vodního hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny a ochrany zemědělského půdního …
380 746 541

Město Horní Planá - odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje ochranu životního prostředí. Stará se o celoměstskou evidenci ploch zeleně. Spravuje poplatky za komunální odpad. Řeší problematiku odpadového hospodářství. Vyřizuje žádosti týkající se životního …
380 724 414

MÚ Třeboň - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životního prostředí. Provádíme výkony státní správy vodoprávního úřadu na úseku zákona o vodách, obecního úřadu, obce s rozšířenou působností, na úseku zákona o lesích a v oblasti odpadového …
384 342 170

MÚ Písek - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
382 330 650

MÚ Vimperk - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí v oblastech ochrany přírody a krajiny, lesního hospodářství, myslivosti, ochrany zemědělského půdního fondu, rybářství, rostlin a zvířat proti týrání, veterinární péče, vodního hospodářství, odpadového hospodářství a ochrany …
388 402 250

MÚ Jindřichův Hradec - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Správa v oblasti vodního hospodářství, vodovodů a kanalizací, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, ochrany zvířat proti týrání, ochrany zemědělského půdního fondu, odpadového hospodářství, čistoty ovzduší a ochrany přírody a …
384 351 111

Magistrát města České Budějovice - Odbor ochrany životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Koordinujeme péči o životní prostředí, řešíme problematiku odpadového hospodářství. Zaměřujeme se na ochranu přírody a krajiny, lesa, vodního hospodářství a ochrany …

MÚ Tábor - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje ochranu životního prostředí se zaměřením na ochranu přírody a krajiny, zvířat, ovzduší, zemědělského půdního fondu a lesů. Dále se zaměřuje také na oblast rybářství a myslivosti, odpadů, vodovodů a kanalizací. Poskytuje odborné informace o životním …
(1)
381 486 480

MÚ Milevsko - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Vykonáváme státní správu na úseku lesního, vodního a odpadového hospodářství, myslivosti a poskytujeme ochranu zemědělského půdního fondu a …
382 504 202

MÚ Dačice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje ochranu životního prostředí se zaměřením na ochranu přírody a krajiny, zvířat, ovzduší, zemědělského půdního fondu a lesů. Dále se zaměřuje také na oblast rybářství a myslivosti, odpadů, vodovodů a kanalizací. Poskytuje odborné informace o životním …
384 401 241

MÚ Soběslav - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Odbor vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma, uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, vede a zpracovává evidenci odpadů. Zpřístupňování informací o stavu ovzduší. Ukládání pokut za porušení zákonu o …
381 508 160

MÚ Vodňany - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
383 379 170