Firmy

MÚ Rychnov nad Kněžnou - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a správy životního …

MÚ Nová Paka - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajištění ochrany životního …
493 760 170

MÚ Broumov - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Zabýváme se úsekem odpadového hospodářství, ochranou ovzduší, lesnictvím, myslivostí i rybářstvím. Připravujeme podklady pro výsadby a žádosti o dotace. Vedeme agendu loveckých průkazů a vybíráme …
491 504 341

MÚ Trutnov - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí a zemědělského a lesního půdního fondu. Provoz útulku pro opuštěné a zatoulané psy. Vydávání rybářských lístků. Zajišťování ochrany ovzduší, vodního a odpadového …
499 803 374

MÚ Hořice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje ochranu životního prostředí. Věnuje se otázkám odpadového hospodářství a zabezpečuje výkon státní správy na úsecích vodní a lesní hospodářství, vodovody a kanalizace, ochrana ovzduší, myslivost či …
492 105 462

MÚ Jaroměř - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …

MÚ Česká Skalice - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnost města a správu životního …
491 490 064

Magistrát města Hradec Králové - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajištění trvalé péče o ochranu a tvorbu životního prostředí formou operativních a koncepčních opatření ke zlepšení životního prostředí ve městě. Zabezpečení protipovodňové ochrany obce a výkon státní správy na úsecích vodního hospodářství, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a …

MÚ Jičín - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme státní správu na úseku ochrany ovzduší, zemědělství, vodního hospodářství, přírody a krajiny. Vybíráme poplatky za komunální odpad a zábor veřejného prostranství na veřejné zeleni. Zajišťujeme informační systém monitorování ovzduší, úklid pozemních komunikací a …
493 545 370

MÚ Červený Kostelec - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnost města a správu životního …
491 467 540

MÚ Týniště nad Orlicí - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí, správy i rozvoje města. Zajištění kompletní správu majetku a prosazování zájmů města z hlediska životního prostředí ve správních …
494 337 300

MÚ Náchod - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …

MÚ Sobotka - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Zaměřujeme se na odpadové hospodářství a vedeme hřbitovní evidenci. Provádíme svoz komunálního odpadu a nebezpečných složek a výdej pytlů na směsný i tříděný odpad. Vydáváme rozhodnutí ke kácení stromů mimo …
493 544 383

MÚ Dvůr Králové nad Labem - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životního prostředí, vodního i lesního hospodářství. Zabýváme se správou v oblasti ovzduší, myslivosti, včelařství a rybářství, plošné deratizace, veteriny a týrání zvířat, povodňové ochrany a v …
499 318 289