Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Magistrát města Olomouc - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Zaměřujeme se na odpadové hospodářství, péči o prostředí, ochranu ovzduší a péči o krajinu. Instalujeme koše na psí exkrementy. Koordinuje provoz služebních vozidel odboru s oprávněnou osobou zajišťující provoz služebních …
588 488 314

MÚ Jeseník - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí, ovzduší, správy lesů, myslivosti a rybářství. Odbor se zabývá vodním hospodářstvím a …
584 498 422

Statutární město Prostějov - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor vytváří a realizuje koncepci péče o všechny složky životního prostředí města. Kontrolujeme stav veřejné zeleně a vykonáváme činnost na úseku péče a údržby o …
582 329 400


MÚ Šternberk - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí, vod, ovzduší, zvířat, veterinární a rostlinolékařské péče. Odbor se zabývá rybářstvím, lesním hospodářstvím a …
585 086 572

MÚ Konice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje výkon státní správy na úseku vodního hospodářství, vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, přírody a krajiny, myslivosti, rybářství a veterinární péče. Zabezpečuje činnost povodňové komise. Vydává rybářské …
582 401 491

MÚ Lipník nad Bečvou - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí, správy a rozvoje města. Provádění kompletní správy majetku města a prosazování zájmů města z hlediska životního prostředí ve správních …
581 722 346

MÚ Šumperk - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje ochranu životního prostředí. Oddělení vodoprávní vydává povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami. Oddělení ovzduší a odpadů rozhoduje o vyměření poplatků za znečišťování u malých a středních stacionárních …
583 388 111

MÚ Tovačov - Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a ochrany životního …
581 706 957

MÚ Uničov - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Odbor vydává stavební povolení vodohospodářských staveb (vodovody, kanalizace, studny, čistírny odpadních vod, malé vodní elektrárny), vydává souhlas se stavbami či činnostmi z hlediska zákona o vodách, zabývá se povodňovou ochranou a vydává rybářské …
585 088 325

MÚ Litovel - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Provádíme služby v oblasti ochrany ovzduší a přírody, ustanovujeme myslivecké hospodáře a stráže a zajišťujeme ochranu zemědělského půdního fondu. Zajišťujeme správu v územním, stavebním a kolaudačním řízení z hlediska odpadového hospodářství. Vystavujeme povolení ke kácení dřevin mimo …
585 153 265

MÚ Mohelnice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Správa vodního hospodářství, lesů, myslivosti, vydávání loveckých a rybářských …
583 452 197

Magistrát města Přerov - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Vydávání stavebního povolení, územní rozhodnutí o umístění stavby, o chráněném území a ochranném pásmu, vykonávání správy na úseku památkové …
581 268 232

MÚ Rýmařov - Odbor životního prostředí a regionálního rozvoje

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
554 254 312