Firmy

ÚMČ Praha 3 - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou zemědělského půdního fondu, přírody a krajiny, ovzduší a zvířat. Vydáváme povolení ke kácení dřevin. Posuzujeme přestupky a navrhujeme …
222 116 368

ÚMČ Praha 12 - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Správa a údržba veřejné zeleně, kanalizací a studní. Odstraňování komunálních odpadů vzniklých na území městské části. Odchyt toulavých …
(1)
261 710 447

ÚMČ Praha 11 - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Výkon státní správy v oblastech ochrany přírody, ovzduší a zvířat, místních komunikací, odpadového a vodního hospodářství, myslivosti a …
267 902 333


ÚMČ Praha 20 - Odbor životního prostředí a dopravy

 – Naplánovat trasu
Příprava podkladů pro zpracování programů rozvoje území v oblasti dopravy, silničního hospodářství, tvorby a ochrany životního …
271 071 630

ÚMČ Praha 8 - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na vyjadřování k dokumentacím stavebního řízení a územních rozhodnutí. Ukládáme náhradní výsadby a povolujeme, zakazujeme a pozastavujeme kácení. Zabýváme se také vyřizováním přestupků. Dáváme podněty občansko-správnímu odboru k zahájení řízení o přestupcích a …
222 805 747

ÚMČ Praha 21 - Odbor životního prostředí a dopravy

 – Naplánovat trasu
Vydávání rybářských i loveckých lístků a povolení ke kácení dřevin. Sledování a kontrola odpadového hospodářství na území městské části. Vyřizování žádostí o připojení sjezdu ke komunikaci a povolování zvláštního užívání …
281 012 984

ÚMČ Praha 14 - Odbor dopravy a ochrany prostředí

 – Naplánovat trasu
Ochrana zemědělského půdního fondu, přírody a krajiny, ovzduší a zvířat. Vydávání povolení ke kácení dřevin. Údržba a obnova veřejné …

ÚMČ Praha 4 - Odbor životního prostředí a dopravy

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme státní správu v oblasti životního prostřední, odpadového hospodářství a dopravy. Zaměřujeme se na ochranu přírody, krajiny, zemědělského půdního fondu a lesů. Zajišťujeme likvidaci odpadů, umístění dopravních značek a zařízení. Zajišťujeme údržbu zeleně, parků, včetně …

ÚMČ Praha 2 - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor má na starosti správu veřejné zeleně. Zabývá se ochranou přírody, zemědělského půdního fondu a ovzduší. Zajišťuje ochranu zvířat proti …
236 044 209

ÚMČ Praha - Čakovice - Odbor životního prostředí a majetkoprávní

 – Naplánovat trasu
Vedení správních řízení při povolování kácení dřevin rostoucích mimo les. Kontrola nakládání s komunálním odpadem. Evidence veškerého movitého a nemovitého majetku, který je ve správě MČ a zajištění jeho pravidelné …

ÚMČ Praha 17 - Odbor životního prostředí a dopravy

 – Naplánovat trasu
Státní správa v oblastech ochrany přírody a krajiny, vodního a odpadového hospodářství a místních komunikací. Vyřizování přestupků a určování …
235 300 634

ÚMČ Praha 5 - Odbor správy veřejného prostranství

 – Naplánovat trasu
Výkon samosprávy na úseku veřejné zeleně, čistoty a pořádku. Kontrola práce externích firem. Vedení přestupkových a správních řízení. Příprava podkladů pro uzavření smluv o dílo či provádění předběžné, průběžné i následné kontroly plánovaných …
257 000 465

ÚMČ Praha 22 - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu přírody, krajiny, ovzduší a zvířat. Vydáváme povolení ke kácení dřevin. Provádíme sledování a kontrolu nakládání s odpady na území městské části. Zabezpečujeme správu veřejné zeleně a dětských hřišť. Specializujeme se na ochranu lesa a …
271 071 870