Firmy

MÚ Příbram - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
318 402 474


MÚ Hostivice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Vedení evidence veřejné zeleně na území města a zajištění péče o ni. Evidence záměrů staveb s vlivem na životní prostředí. Vykonávání pravomoci orgánu ochrany přírody a …
220 397 141

MÚ Beroun - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
311 654 270

MÚ Sedlčany - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Zabezpečujeme oblast rybářství, myslivost, zemědělství, ochrana ovzduší a odpadové, vodní a lesní hospodářství. Vydáváme rybářské a lovecké …
318 822 682

MÚ Nymburk - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Vytváření a realizace zemědělských pozemků, lesů i staveb v majetku města a koncepce rozvoje vodního …
325 501 401

MÚ Lysá nad Labem - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
325 510 223

MÚ Sedlec-Prčice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje státní správu na úseku ochrany ovzduší, přírody a krajiny a v rámci odpadového hospodářství. Vede spisovnu stavebního úřadu. Zpracovává výkazy odpadového hospodářství, připravuje a sepisuje smlouvy o prodeji a koupi nemovitého majetku. Zabývá se agendou územního …
317 834 525

MÚ Jílové u Prahy - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Povolujeme kácení dřevin a stromů či rostoucích mimo les. Udělujeme souhlas ke zřízení nebo zrušení účelových komunikací, stezek a pěšin. Registruje významné krajinné prvky, hodnotíme a vymezujeme místní systém ekologické …
241 021 907


MÚ Čáslav - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor povoluje odběry podzemní vody a stavby studní, čistírny, vodovodního řadu a kanalizační stoky. Vydává souhlasy ke stavbám, ke kácení stromů a rozhoduje o poplatcích za malé a střední zdroje znečišťování ovzduší. Vydává lovecké a rybářské lístky a povoluje …
327 300 136

MÚ Úvaly - Odbor životního prostředí a územního plánu

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí, zemědělského i půdního fondu, ovzduší, krajiny a přírody. Nabídka grafického informačního servisu, tvorby územních plánů či zajištění vodního hospodářství nebo …

MÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Oddělení ekologie krajiny, lesního hospodářství a zemědělství

 – Naplánovat trasu
Provozujeme oddělení ekologie krajiny, lesního hospodářství a …

MÚ Votice - Odbor životního prostředí a památkové péče

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí a památkové …
317 830 130