Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Nymburk - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Vytváření a realizace zemědělských pozemků, lesů i staveb v majetku města a koncepce rozvoje vodního …
325 501 401

MÚ Sedlec-Prčice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje státní správu na úseku ochrany ovzduší, přírody a krajiny a v rámci odpadového hospodářství. Vede spisovnu stavebního úřadu. Zpracovává výkazy odpadového hospodářství, připravuje a sepisuje smlouvy o prodeji a koupi nemovitého majetku. Zabývá se agendou územního …
317 834 525

MÚ Říčany - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Vedení odpadového hospodářství i ochrany ovzduší, krajiny, přírody a zemědělského půdního fondu. Nabídka rostlinolékařské péče, ochrany zvířat proti týrání, myslivosti a …
323 618 247

MÚ Týnec nad Labem - Odbor životního prostředí a zemědělství

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
(1)
321 781 500

MÚ Hostivice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Vedení evidence veřejné zeleně na území města a zajištění péče o ni. Evidence záměrů staveb s vlivem na životní prostředí. Vykonávání pravomoci orgánu ochrany přírody a …
220 397 141


MÚ Vlašim - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor se zabývá environmentální výchovou, osvětou a vzděláváním, dotacemi, spoluprací s obcemi, územním plánováním v oblasti životního prostředí, péčí o lesní a vodní hospodářství, povodňové komise a plány, myslivost, týraná zvířata, nakládání s odpady i péčí o …
313 039 350

MÚ Roztoky - Odbor správy, rozvoje města a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí, správy a rozvoje města. Provádíme kompletní správu majetku města. Prosazujeme zájmy města z hlediska životního prostředí ve správních řízeních. Oblastí našeho působení je také zemědělský půdní fond, vydávání rybářských lístků, péče o toulavá zvířata, …
220 400 236

MÚ Beroun - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
311 654 270

MÚ Neratovice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Koordinace péče o životní prostředí, řešení problematiky odpadového hospodářství. Spolupráce s rostlinolékařskou správou při potírání chorob zemědělských plodin. Vydávání vyjádření ke stavbám a …
315 650 313

MÚ Jílové u Prahy - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Povolujeme kácení dřevin a stromů či rostoucích mimo les. Udělujeme souhlas ke zřízení nebo zrušení účelových komunikací, stezek a pěšin. Registruje významné krajinné prvky, hodnotíme a vymezujeme místní systém ekologické …
241 021 907

MÚ Čelákovice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Správa veřejné zeleně, dětských hřišť, veřejných WC, kašen a fontán. Vydávání povolení ke kácení stromů a vjezdu na cesty v plochách veřejné …
326 929 129

Magistrát města Mladá Boleslav - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Vytváří a realizuje koncepci péče o všechny složky životního prostředí města. Vydáváme rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les na území města a ve významných krajinných prvcích, oznamujeme příslušnému útvaru Policie ČR odebrání loveckého lístku nebo ukončení jeho …
326 716 100

MÚ Příbram - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
318 402 474