Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Blatná - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy, evidence obyvatel, chodu podatelny a hlášení městského rozhlasu. Vyvěšování písemnosti na úřední …
383 416 205

MÚ Tábor - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje matriční agendu a evidenci obyvatel. Provádí zápisy matričních událostí, narození, manželství, úmrtí a vydává výpisy z matričních knih. Zpracovává žádosti o osvědčení o státním občanství. Zabývá se ověřováním matričních dokladů z matrik příslušných obecních …
381 486 110

MÚ Sezimovo Ústí - Odbor právní a správní

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje právní službu v otázkách výkonu státní správy a samosprávy, eviduje právní a vnitřní předpisy města. Dále realizuje právní ochranu občanů při zjevném zásahu do pokojného stavu. Připravuje smlouvy o převodech majetku včetně geometrických plánů a znaleckých odhadů …
381 201 124

MÚ Bechyně - Odbor vnitřních a sociálních věcí

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vedením matriční agendy a evidence obyvatel, zajišťováním vnitřní správy města i vydáváním potvrzení o ztrátě občanského průkazu. Vydáváme ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, vyvěšujeme listiny na úřední desce či evidujeme a zpracováváme žádosti o přidělení …
381 477 027

MÚ Volary - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Zaměřujeme se na přestupky, veřejný pořádek, evidenci obyvatel a žádosti o …
388 302 202

MÚ Dačice - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje technické, provozní a hospodářské potřeby úřadu. Poskytuje právní pomoc pro práci jednotlivých odborů. Připravuje návrhy obecně závazných vyhlášek města a vede evidenci právních předpisů města. Dále také vyřizuje stížnosti a podněty občanů na svém …
384 401 229

MÚ Velešín - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci obyvatel. Plníme úkoly uložené zastupitelstvem nebo radou …
380 331 541

MÚ Písek - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …
382 330 245

MÚ Lišov - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Zajištění dokumentace požární ochrany a bezpečnosti i zdraví při práci pro objekty …
387 007 928

MÚ Jindřichův Hradec - Odbor vnitřní správy

 – Naplánovat trasu
Technické zajištění chodu městského úřadu, výpočetní a kancelářské techniky, autoprovozu, správy a vybavení budov, mzdové a personální agendy, podatelny, ověřování podpisů a listin, finanční …
384 351 111

MÚ Nová Bystřice - Odbor správy

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci …
384 386 206

MÚ Chýnov - Odbor matrika

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se evidencí obyvatel, ověřováním listin či uzavíráním …
381 297 583

MÚ Trhové Sviny - Odbor vnitřních věcí a obrany

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci obyvatel. Provádíme příjem žádostí a vydávání platných průkazů, archivování písemností úřadu, skartace písemností po úložní lhůtě. Zaměřujeme se také na zprostředkování hotovostních finančních operací s občany a místní …
386 301 442

MÚ České Velenice - Hospodářsko-správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel a správy hospodaření městského …
384 758 012