Firmy

MÚ Jindřichův Hradec - Odbor vnitřní správy

 – Naplánovat trasu
Technické zajištění chodu městského úřadu, výpočetní a kancelářské techniky, autoprovozu, správy a vybavení budov, mzdové a personální agendy, podatelny, ověřování podpisů a listin, finanční …
384 351 111

MÚ Volary - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Zaměřujeme se na přestupky, veřejný pořádek, evidenci obyvatel a žádosti o …
388 302 202

MÚ Protivín - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel, dále podkladů i ostatní agendy při zřizování a rušení jednotky nebo požární hlídky SDH města. Shromažďování a evidence schválených obecně závazných vyhlášek a nařízení obce. Zabezpečení agendy na úseku sociálních …
382 203 335

MÚ Slavonice - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel, výpisů z rejstříku trestů, z obchodního rejstříku i z katastru nemovitostí, ověřování podpisů i žádostí a výdej občanských …
384 401 830

MÚ Nová Bystřice - Odbor správy

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci …
384 386 206

MÚ Trhové Sviny - Odbor vnitřních věcí a obrany

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci obyvatel. Provádíme příjem žádostí a vydávání platných průkazů, archivování písemností úřadu, skartace písemností po úložní lhůtě. Zaměřujeme se také na zprostředkování hotovostních finančních operací s občany a místní …
386 301 442

MÚ Kaplice - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Vedeme agendu občanských průkazů a cestovních dokladů. Řešíme obřady, rodné, oddací a úmrtní listy, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Provádíme ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti …
380 303 122

MÚ Blatná - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy, evidence obyvatel, chodu podatelny a hlášení městského rozhlasu. Vyvěšování písemnosti na úřední …
383 416 205

MÚ Vimperk - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje činnosti v oblastech evidence obyvatel, matriky, přestupkové agendy, občanských průkazů, cestovních dokladů, příprav a průběh …
388 402 215

MÚ Sezimovo Ústí - Odbor právní a správní

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje právní službu v otázkách výkonu státní správy a samosprávy, eviduje právní a vnitřní předpisy města. Dále realizuje právní ochranu občanů při zjevném zásahu do pokojného stavu. Připravuje smlouvy o převodech majetku včetně geometrických plánů a znaleckých odhadů …
381 201 124

MÚ Mladá Vožice - Odbor matrika a evidence obyvatel

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Zajištění svatebních obřadů. Ověřování podpisů a kopií dokumentů. Matrika dále vydává potvrzení o změně rodinného stavu, rozhoduje ve věci změny jména a příjmení a …
381 201 914

MÚ Milevsko - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a vedení evidence obyvatel, stížností, ztrát a nálezů či matriční agendy. Zabýváme se také ověřováním podpisů a vydáváním občanských průkazů a cestovních dokladů. Provádíme úkoly na úseku požární ochrany a na úseku krizového …
382 504 101

MÚ Vodňany - Odbor správní vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Správa matriční agendy, evidence obyvatel, poskytování služeb týkajících se cestovních dokladů, občanských průkazů, vidimace a …
383 379 110

MÚ Bechyně - Odbor vnitřních a sociálních věcí

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vedením matriční agendy a evidence obyvatel, zajišťováním vnitřní správy města i vydáváním potvrzení o ztrátě občanského průkazu. Vydáváme ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, vyvěšujeme listiny na úřední desce či evidujeme a zpracováváme žádosti o přidělení …
381 477 027