Firmy

MÚ Rychnov u Jablonce nad Nisou - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …
488 880 921

MÚ Doksy - Vnitřní a správní odbor

 – Naplánovat trasu
Vykonává agendy spisových služeb a archivace, matriky, evidence obyvatel, správních činností. Zabezpečuje řádný chod úřadu. Vydává matriční doklady z knihy narozených, zemřelých a manželství. Ověřuje a zasílá žádosti o výpis z rejstříku trestů. Zajišťuje podklady pro volby, sčítání lidu a …
487 882 436

MÚ Mimoň - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Odbor zabezpečuje volby, sčítání lidu, domů a bytů a názvy nových ulic. Vydává občanské průkazy a cestovní doklady. Zajišťuje matriku narození, manželství a …
487 805 059

MÚ Desná - Odbor sociálně právní

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …
483 337 950

MÚ Jilemnice - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Odbor vykonává státní správu na úseku přestupků a správních deliktů, matrik, evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů. Dále provádí vidimaci a legalizaci, plní úkoly na úseku voleb, referenda, sčítání obyvatel, a to ve správním obvodu obce s rozšířenou působností …
(1)
481 565 150

MÚ Jablonné v Podještědí - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Odbor vnitřních věcí zajišťuje matriční agendu a evidenci obyvatelstva, ověřuje podpisy a kopie listin. Dále odbor vede evidenci taxislužeb a vydává …
487 829 965

MÚ Kamenický Šenov -Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje matriční agendu a evidenci obyvatel. Zabezpečuje volby do zastupitelských orgánů po stránce materiální a technické, organizaci sčítání lidu, domů a bytů, povolování kulturních, sportovních a dalších akcí. Vede agendu sociálně-právní ochrany dětí a péče o …
487 712 005

MÚ Zákupy - Odbor hospodářsko-správní

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zajišťování matriční agendy a evidence …
487 857 171

MÚ Velké Hamry - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Vedení centrální evidence obyvatel. Vyřizování žádostí o občanské průkazy či o změny místa trvalého …
483 369 813

Magistrát města Liberec - Odbor správní a živnostenský

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se činnostmi týkajících se problematiky občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel a přestupků. Vystavujeme rodné, úmrtní i oddací listy a doklady o registrovaném partnerství. Specializujeme se na změnu jména a příjmení. Zaměřujeme se na oblast živnostenského …
485 243 711

MÚ Turnov - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy či evidence obyvatel a poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Odbor se zaměřuje především na územní organizaci města a evidenci oznámení na základě zákona o právu …
481 366 823

MÚ Jablonec nad Nisou - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se výdejem občanských průkazů, cestovních dokladů, evidencí obyvatel, registrem řidičů a evidencí …
483 357 710

MÚ Železný Brod - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy, evidence obyvatel, veřejnoprávních smluv, zpracování žádostí občanských průkazů a cestovních dokladů. Vyvěšování dokumentů na úřední desku, ověřování podpisů a listin, vítání občánků, krizové a havarijní plánování, obsluhování městského …
483 333 963

MÚ Nový Bor - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme činnosti týkající se problematiky voleb, občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel, přestupků i matriky. Zaměřujeme se také na neplatné doklady, vydávání matričních dokladů, manželství a registrované partnerství, státní občanství a další …
487 712 321