Firmy

MÚ Konice - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje matriční agendy, evidenci obyvatel a volby a plní funkci volebního orgánu. Vyhotovuje ověřené výstupy ze systému Czech POINT, spisovou službu úřadu, skartaci a archivaci dokumentů a vede centrální spisovnu města a úřadu. Rozhoduje o povolení provozování výherních hracích …
582 401 431

MÚ Jeseník - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Vykonává státní správu na úseku dopravních přestupků, občanských průkazů, cestovních dokladů a organizačně zabezpečuje volby. Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Plnění úkolů při rušení a přihlašovaní k trvalému …
(1)
584 498 404

MÚ Uničov - Odbor organizační a vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel, evidence změn trvalého pobytu, vyřizování žádostí o sdělení trvalého pobytu, ověřování opisů a podpisů, vyřizování změny jmen a příjmení, zabezpečování sňatků, vítání občánků a evidence žádostí o udělení …
585 088 322

Magistrát města Olomouc - Odbor správních činností

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme výdej matričních dokladů, občanských a cestovních průkazů, organizační a technické zajištění voleb. Vedeme evidenci obyvatel a osob zbavených způsobilosti k právním úkonům. Dále zajišťujeme evidenci ulic, čísel popisných a orientačních čísel domů včetně indexů …
585 513 314

MÚ Hranice - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci obyvatel. Vydáváme data z registru silničních vozidel, udělujeme, měníme a rozšiřujeme řidičská oprávnění. Poskytujeme služby Czech POINTu, spisové a archivní služby, zabýváme se ověřováním spisů a …

MÚ Šumperk - Odbor správní a vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy. Nachází se zde oddělení …
583 388 111

MÚ Javorník - Matrika

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci …
584 458 794

Městys Náměšť na Hané - Matriční úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Vydávání osvědčení k uzavření církevních sňatků i vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v zahraničí, občanských průkazů a úmrtních i oddacích …
585 757 815

MÚ Zábřeh - Odbor občanskosprávních agend

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme evidenci obyvatel, pasů, občanských průkazů, přestupků, krizového řízení a …
CzechPOINT

Magistrát města Přerov - Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu - Oddělení obecní živnostenský úřad

 – Naplánovat trasu
Oddělení zabezpečuje činnosti obecního živnostenského …
581 268 527

Magistrát města Olomouc - Odbor agendy řidičů a motorových vozidel - Oddělení drobných přestupků v dopravě

 – Naplánovat trasu
Odbor vykonává komplexně činnosti v oblasti projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a projednávání přestupků proti zákonnému …
585 513 708

MÚ Tovačov - Odbor hospodářsko-správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy. Odbor vede místní evidenci obyvatel včetně hlášení o pobytu občana a jeho změn, spisovou službu městského úřadu, agendu přestupkové komise a evidenci ohlášených kulturních a společenských …
581 706 962

MÚ Kojetín - Odbor vnitřních věcí, školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel a správy v oblasti školství a …

MÚ Velká Bystřice - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zajišťování matriční agendy a evidence …
585 351 370