Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Magistrát města Přerov - Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu

 – Naplánovat trasu
Odbor zabezpečuje činnosti týkající se občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel a matriky narození, manželství i úmrtí. Projednává a řeší přestupky, správní delikty a porušení zákona. Řeší registrace silničních motorových vozidel. Zabezpečuje činnosti obecního živnostenského …
581 268 243

MÚ Mohelnice - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy, evidence obyvatel a sčítání lidu. Ověřování kopií, podpisů a opisů, číslování ulic i domů a vydávání výpisů z Czech POINTU. Rozhodování o žádostech změny jmen a příjmení, vítání občánků, zpracování stížností a petic. Zabezpečování spisové služby …
583 452 109

MÚ Zábřeh - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování technických, provozních i hospodářských potřeb úřadu a právních služeb pro potřebu města. Nabídka řešení správních deliktů a plnění funkce …
CzechPOINT

MÚ Šumperk - Odbor správní a vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování evidence obyvatel a vybavení volebních místností. Oblast samosprávy a výkonu státní správy, oddělení přestupků, správní vedení evidence obyvatel a ohlašovny, vydávání občanských průkazů a cestovních …
583 388 111

MÚ Javorník - Matrika

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci …
584 458 794

MÚ Uničov - Odbor organizační a vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel, evidence změn trvalého pobytu, vyřizování žádostí o sdělení trvalého pobytu, ověřování opisů a podpisů, vyřizování změny jmen a příjmení, zabezpečování sňatků, vítání občánků a evidence žádostí o udělení …
585 088 322

Statutární město Prostějov - Odbor občanských záležitostí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme evidenci obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů. Vedeme matriční knihy úmrtí, manželství a narození včetně vystavování dokladů. Ověřujeme pravost podpisů, shody opisů nebo kopií s …
582 329 144

MÚ Šternberk - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Ověřování pravosti opisu, podpisů, rodných, oddacích a úmrtních listů. Vydávání občanských průkazů, rozhodování o přestupcích, povolování změny jména a příjmení, aktualizování sbírek listin a druhopisů matričních …
585 086 260

Magistrát města Olomouc - Odbor agendy řidičů a motorových vozidel - Oddělení drobných přestupků v dopravě

 – Naplánovat trasu
Odbor vykonává komplexně činnosti v oblasti projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a projednávání přestupků proti zákonnému …
585 513 708

MÚ Kojetín - Odbor vnitřních věcí, školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel a správy v oblasti školství a …

MÚ Litovel - Odbor vnitřní správy

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme služby podatelny a pokladny. Nabízíme možnost uhradit veškeré správní a místní poplatky v hotovosti nebo s využitím platební karty. Ověřujeme výpisy z evidencí. Zajišťujeme také distribuci …
585 153 222

Městys Náměšť na Hané - Matriční úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Vydávání osvědčení k uzavření církevních sňatků i vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v zahraničí, občanských průkazů a úmrtních i oddacích …
585 757 815

MÚ Hranice - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci obyvatel. Vydáváme data z registru silničních vozidel, udělujeme, měníme a rozšiřujeme řidičská oprávnění. Poskytujeme služby Czech POINTu, spisové a archivní služby, zabýváme se ověřováním spisů a …

MÚ Jeseník - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Vykonává státní správu na úseku dopravních přestupků, občanských průkazů, cestovních dokladů a organizačně zabezpečuje volby. Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Plnění úkolů při rušení a přihlašovaní k trvalému …
(1)
584 498 404