Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Nýřany - Sociální a správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se matriční agendou a evidencí obyvatel. Zajišťujeme ověřování podpisů či listin, vydáváme rybářské lístky. Dále provádíme správu občanských záležitostí, pokladny, podatelny i domů s pečovatelskou …

MÚ Rokycany - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Příjem žádostí o vydání a ztrátě občanských průkazů a cestovních dokladů, zhotovování a zajištění distribuce …
371 706 110

MÚ Stod - Odbor správní a dopravní

 – Naplánovat trasu
Odbor poskytuje údaje z registru řidičů, vyměňuje a vydává řidičské průkazy, provádí podmínění a omezení řidičského oprávnění, vede systém bodového hodnocení, rozhoduje o předběžném zadržení řidičského průkazu a je správcem poplatku za užívání veřejného …
379 209 411

MÚ Bor - Odbor správy majetku města

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Připravuje podklady pro prodej a nájem nemovitého majetku, řeší otázky související s odpadovým hospodářstvím a znečišťováním …
374 756 133

MÚ Domažlice - Odbor pro projednávání přestupků

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou městu svěřeny. Projednává přestupky proti majetku, občanskému soužití, na úseku ochrany a využívání přírodních léčivých zdrojů a lázeňských míst. Zajišťuje znalecké posudky a podklady pro odvolací …
379 719 233

MÚ Starý Plzenec - Odbor sociální a správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel, sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a sociálně právní ochrany …
377 183 643

MÚ Bezdružice - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel i správy oblasti školství a …
374 630 520

MÚ Domažlice - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje matriční agendu a evidenci obyvatel. Provádí zápisy matričních událostí, narození, manželství, úmrtí a vydává výpisy z matričních knih. Zpracovává žádosti o osvědčení o státním občanství. Vydává občanské průkazy i cestovní doklady. Přijímá hlášení o ztrátách a …
379 719 241

MÚ Radnice - Odbor matrika

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje matriční agendu a evidenci obyvatel. Zpracovává žádosti o přihlášení či odhlášení místa trvalého …
371 740 810

Odbor správních činností Magistrátu města Plzně

 – Naplánovat trasu
Odbor vykonává státní správu zejména na úseku dopravních přestupků, občanských průkazů a cestovních dokladů a organizačně zabezpečuje volby do zastupitelských sborů a místní …
378 031 111

MÚ Kaznějov - Odbor organizačně správní a finanční

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Správa hospodaření …
373 332 115

MÚ Klatovy - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme technický chod celého úřadu, údržbu budov, správu tržnice a matriční činnost. Vedeme inventarizaci majetku a přestupkovou agendu. Spolupracujeme s ostatními odbory úřadu. Provádíme pokladní operace a vybíráme správní poplatky. Zajišťujeme přípravu svatebních obřadů. Organizujeme …
376 347 209

MÚ Mirošov - Odbor správních činností, sociálních a vnitřních

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendu a evidence obyvatel, občanské a cestovní doklady, ověřování dokumentů. Orientace na svatební obřady, vidimace a legalizace, státní občanství. Vedení evidence ztrát a nálezů, vedení volebních seznamů a seznamů o sčítání …
371 121 479

MÚ Tachov - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Ohlašování trvalého pobytu, ověřování listin a podpisů, vyřizování občanských průkazů, cestovních dokladů a …
374 774 111