Firmy

MÚ Horšovský Týn - Odbor vnitřních věcí a památkové péče

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a agendy přestupkové komise. Vedeme evidenci obyvatel. Vyřizujeme občanské průkazy a cestovní doklady. Projednáváme přestupky na úseku pořádku ve státní správě a samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku. Vydáváme voličské …
379 415 115

MÚ Radnice - Odbor matrika

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje matriční agendu a evidenci obyvatel. Zpracovává žádosti o přihlášení či odhlášení místa trvalého …
371 740 810

MÚ Bor - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje matriční agendy a evidence obyvatel. Připravuje slavnostní obřady v obřadní síni, vydává potvrzení o OP, výpisy z informačního systému veřejné správy CZECH POINT a konverzi dokumentů. Vede evidenci hřbitovních poplatků, vyhotovuje zápisy z rady města a zastupitelstva …
374 756 125

MÚ Starý Plzenec - Odbor sociální a správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel, sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a sociálně právní ochrany …
377 183 643

MÚ Rokycany - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Příjem žádostí o vydání a ztrátě občanských průkazů a cestovních dokladů, zhotovování a zajištění distribuce …
371 706 110

MÚ Planá - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci obyvatel. Přijímáme žádosti o vydání občanských průkazů. Vydáváme ověřené výstupy z informačních …

MÚ Třemošná - Hospodářsko-správní odbor

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje matriční agendu a evidenci obyvatel. Provádí zápisy matričních událostí, narození, manželství, úmrtí a vydává výpisy z matričních knih. Zpracovává žádosti o osvědčení o státním občanství. Zabývá se ověřováním matričních dokladů z matrik příslušných obecních …
377 953 401

MÚ Tachov - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Ohlašování trvalého pobytu, ověřování listin a podpisů, vyřizování občanských průkazů, cestovních dokladů a …
374 774 111

MÚ Mirošov - Odbor správních činností, sociálních a vnitřních

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendu a evidence obyvatel, občanské a cestovní doklady, ověřování dokumentů. Orientace na svatební obřady, vidimace a legalizace, státní občanství. Vedení evidence ztrát a nálezů, vedení volebních seznamů a seznamů o sčítání …
371 121 479


MÚ Stod - Odbor správní a dopravní

 – Naplánovat trasu
Odbor poskytuje údaje z registru řidičů, vyměňuje a vydává řidičské průkazy, provádí podmínění a omezení řidičského oprávnění, vede systém bodového hodnocení, rozhoduje o předběžném zadržení řidičského průkazu a je správcem poplatku za užívání veřejného …
379 209 411

MÚ Přeštice - Odbor hospodářský

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme technické, provozní a hospodářské potřeby …
377 332 555

MÚ Kaznějov - Odbor organizačně správní a finanční

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Správa hospodaření …
373 332 115

MÚ Železná Ruda - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Řešení otázek odpadového hospodářství města a ostatních problémů ochrany životního prostředí ve městě. Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, ochrana ovzduší, poplatky za znečišťování, státní správa v oblasti odpadového hospodářství a …
376 361 225