Firmy

ÚMČ Praha 10 - Odbor hospodářské správy

 – Naplánovat trasu
Zabezpečování činnosti úřadu po stránce technické, materiální a provozní. Zajišťování pronájmu velké zasedací místnosti pro veřejnost či organizace. Zajištění archivní služby, včetně provádění skartace či koordinace činnosti podatelny a …
267 093 688

MÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Odbor informačních technologií

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje provoz a podpor ICT. Dále tvorba strategie a koncepce rozvoje, řízení ICT projektů a IS zabezpečení bezpečnosti. Zaměřujeme se na správu rozpočtových prostředků MěÚ v oblasti zabezpečení a rozvoje …

ÚMČ Praha 2 - Odbor správních agend

 – Naplánovat trasu
Vedení evidence obyvatel a adres v městské části. Vyřizování záležitostí týkajících se občanských průkazů, cestovních dokladů a přestupků. Odbor se také zabývá vyřizováním přestupků a vede správní …
236 044 313

ÚMČ Praha 15 - Odbor občanskosprávních agend

 – Naplánovat trasu
Výkon matričních činností. Ověřování pravosti podpisů a listin. Evidence a vydávání osobních dokladů. Vyřizování přestupků fyzických …
281 003 220

MÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Odbor vnitřní správy

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Provádíme příjem a výdej občanských průkazů a cestovních dokladů. Řešíme přestupky na úseku zbraní a střeliva, občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel. Ověřujeme listiny a podpisy. Poskytujeme údaje z informačních systémů EO a …
(1)

ÚMČ Praha-Suchdol - Odbor hospodářské správy a obecního majetku

 – Naplánovat trasu
Správa nemovitostí, hmotného a nehmotného majetku. Zabezpečování oprav a údržby majetku dle platných norem a vyhlášek. Příprava a zajištění pronájmů, zabezpečení oprav a údržby majetku dle platných norem a vyhlášek, inventarizace, autodoprava, zimní údržba komunikací, správa dětských hřišť a …
222 361 421

ÚMČ Praha 22 - Odbor občanskosprávní

 – Naplánovat trasu
Provádíme matriční činnosti. Ověřujeme pravost listin a podpisů. Vydáváme občanské průkazy a cestovní doklady. Zajišťujeme změny jména a příjmení. Pojmenováváme nové ulice. Zabezpečujeme volby do Evropského parlamentu, Parlamentu ČR, Senátu a do zastupitelstev obcí. Evidujeme …
271 071 850

ÚMČ Praha 8 - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na výkon státní správy v oblasti matrik, státního občanství, přestupků, myslivosti a rybářství. Zajišťujeme výkon trestu obecně prospěšných prací. Zabýváme se také zabezpečením výkonu přenesené působnosti v oblasti jména a příjmení, vidimace a legalizace, voleb a …
222 805 530

ÚMČ Praha - Dubeč - Odbor vnitřní správy a poplatků

 – Naplánovat trasu
Výběr správních poplatků. Ověřování pravosti listin a podpisů. Projednávání přestupků fyzických osob. Výdej občanských průkazů a cestovních …
272 701 925

ÚMČ Praha 6 - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Výkon státní správy na úseku matrik, státního občanství, přestupků, voleb, referenda a sčítání lidu. Zajišťování konání občanských obřadů a slavností. Organizování oslav jubilejních svateb a vítání …
220 189 750

ÚMČ Praha 9 - Odbor vnitřní správy

 – Naplánovat trasu
Specializujeme se na činnost v oblasti správy a ochrany majetku, provozu rekreačních zařízení a specializovaných provozů. Zabezpečujeme materiální vybavení zaměstnanců. Zajišťujeme provoz archivu, podatelny, pokladen a vykonáváme činnost zabezpečující bezpečnost a ochranu zdraví při …
283 091 238

ÚMČ Praha 3 - Odbor občansko správní

 – Naplánovat trasu
Vyřizujeme přestupky, stížnosti a podněty občanů. Zabýváme se povolováním výherních hracích přístrojů. Vydáváme občanské průkazy a cestovní doklady. Zajišťujeme zřízení trvalého …
222 116 233

ÚMČ Praha 9 - Odbor občansko správní

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme činnost matriky a informačních kanceláří. Provádíme ověřování podpisů a listin. Vydáváme občanské průkazy a cestovní pasy. Vedeme evidenci obyvatel. Zajišťujeme projednávání přestupků a správní řízení ve věci návrhů na zrušení trvalého pobytu. Provozujeme činnost Czech …
283 091 314

ÚMČ Praha 18 - Odbor správních agend

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme evidenci obyvatel, vydávání a skartaci občanských průkazů, vydání cestovního pasu, ověřování listin a podpisů i řešení správních …
284 028 121