Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ÚMČ Praha - Čakovice - Odbor občansko správní

 – Naplánovat trasu
Ověřování kopií a pravosti podpisu. Vedení evidence obyvatel městské části a přihlašování k trvalému pobytu na území městské části. Vedení správních řízení při rušení trvalého …

ÚMČ Praha 13 - Odbor občansko-správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme výkon matričních činností. Provádíme ověřování pravosti listin a podpisů. Zaměřujeme se na projednávání přestupků fyzických osob. Provádíme výdej občanských průkazů i cestovních …

ÚMČ Praha - Běchovice - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Evidence obyvatelstva městské části. Ověřování pravosti listin a podpisů. Vedení agendy správních řízení ve věcech komise pro projednávání přestupků. Zajišťování chodu spisové služby a zpracování písemností …
281 028 613

ÚMČ Praha - Petrovice - Odbor občanskosprávní

 – Naplánovat trasu
Ověřování pravosti podpisů a listin. Výdej občanských průkazů a cestovních dokladů. Evidence státních občanů, cizinců s povolením k pobytu a …
274 860 731

MÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Odbor vnitřní správy

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Provádíme příjem a výdej občanských průkazů a cestovních dokladů. Řešíme přestupky na úseku zbraní a střeliva, občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel. Ověřujeme listiny a podpisy. Poskytujeme údaje z informačních systémů EO a …
(1)

ÚMČ Praha 4 - Odbor hospodářské správy

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme správu informačních systémů, výpočetní techniky a provádějících smluv. Administrujeme datovou schránku. Zajišťujeme prostředky pro elektronické podepisování, označování a používání časového razítka. Provádíme reprografické práce pro úřadu, inventarizaci majetku a pokladní …

ÚMČ Praha 3 - Odbor matriční

 – Naplánovat trasu
Nabízíme poradenství v záležitostech státního občanství, uzavření manželství a změny jména či příjmení. Zhotovujeme rodné, úmrtní a oddací listy. Vedeme agendu státního občanství. Přijímáme žádosti …
222 116 234

ÚMČ Praha 17 - Odbor občanskosprávní

 – Naplánovat trasu
Výkon matričních činností. Ověřování pravosti listin a podpisů. Projednávání přestupků fyzických osob. Výdej občanských průkazů a cestovních …
234 683 111

ÚMČ Praha 12 - Odbor občansko-správních agend

 – Naplánovat trasu
Vedení evidence obyvatel městské části. Příjem a zpracování žádostí a vydávání občanských průkazů a cestovních …
261 711 402

ÚMČ Praha 1 - Odbor občansko správních agend

 – Naplánovat trasu
Projednávání a archivace přestupků a stanovování sankcí. Ověřování pravostí dokumentů a podpisů. Přihlašování občanů k trvalému pobytu. V rámci CZECH POINTu poskytuje výpisy z katastru nemovitostí, ze živnostenského rejstříku, z obchodního rejstříku a z rejstříku …
221 097 190

ÚMČ Praha 2 - Odbor správních agend

 – Naplánovat trasu
Vedení evidence obyvatel a adres v městské části. Vyřizování záležitostí týkajících se občanských průkazů, cestovních dokladů a přestupků. Odbor se také zabývá vyřizováním přestupků a vede správní …
236 044 313

ÚMČ Praha 16 - Odbor občansko správní

 – Naplánovat trasu
Výkon matričních činností. Ověřování pravosti listin a podpisů. Projednávání přestupků fyzických osob. Výdej občanských průkazů a cestovních …
234 128 240

ÚMČ Praha-Újezd - Odbor občansko-správní

 – Naplánovat trasu
Ověřování pravosti podpisů a listin. Výdej občanských průkazů a cestovních dokladů. Evidence státních občanů, cizinců s povolením k pobytu a …
272 690 545

ÚMČ Praha 22 - Odbor občanskosprávní

 – Naplánovat trasu
Provádíme matriční činnosti. Ověřujeme pravost listin a podpisů. Vydáváme občanské průkazy a cestovní doklady. Zajišťujeme změny jména a příjmení. Pojmenováváme nové ulice. Zabezpečujeme volby do Evropského parlamentu, Parlamentu ČR, Senátu a do zastupitelstev obcí. Evidujeme …
271 071 850