Firmy

MÚ Kostelec nad Černými lesy - Odbor vnitřní správy

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Správa hospodaření města. Vybíráme místní poplatky a zabýváme se správou hřbitova. Ověřujeme podpisy a …
605 296 521

MÚ Sedlčany - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy, evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů i cestovních …
318 874 113

MÚ Bystřice- Odbor hospodářsko-správní

 – Naplánovat trasu
Činnost hospodářsko - správního …
317 783 179

MÚ Sedlec-Prčice - Odbor správní, vnitřních věcí a matrika

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje matriční agendu a evidenci obyvatel. Vyhotovuje druhopisy matričních listů, zabezpečuje vidimaci a legalizaci dokladů a úředních listin. Vydává rozhodnutí o změně jména a příjmení či potvrzení o ztrátě občanského průkazu, věnuje se svatebním obřadům a jiným občanským …
317 834 216

MÚ Rakovník - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování technických, provozních a hospodářských potřeb …

MÚ Mníšek pod Brdy - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …
318 541 933

MÚ Benešov - Odbor správních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Vedení registru řidičů i silničních vozidel a rozhodování o zadržení řidičského průkazu. Vydávání stanoviska ke koncesním listinám k provozování taxislužby a provádění odhlašování vozidel a zasílání spisů na jiné registry …
317 754 217

MÚ Klecany - Matriční úřad

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje funkci sekretariátu a podatelny, ověřování opisů listin a pravosti podpisů a organizačně-technické zabezpečení voleb. Odbor vede matriční agendy a rozhoduje ve věci změny jména a příjmení. Zabývá se ověřováním pravosti listin a podpisů. Přijímá nahlašování ztrát občanských …
284 892 027

MÚ Stochov - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Vyřizování žádostí o vydání či změnu v občanských průkazech i cestovních dokladech. Výběr správních …
312 679 112

MÚ Říčany - Odbor správních agend a dopravy

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy i evidence obyvatel. Vedení registru vozidel a správa agendy týkající se autoškol i dopravních přestupků. Nabídka sčítání lidu, domů i bytů, vydávání cestovních pasů a zajišťování voleb i …
323 618 255

MÚ Libčice nad Vltavou - Finanční a správní odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zajišťování matriční agendy a evidence …
233 101 655

MÚ Lysá nad Labem - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …
325 510 229

MÚ Příbram - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Odbor plní úkoly na úseku práva shromažďovacího, zajišťuje a vykonává organizačně-technickou přípravu a průběh voleb, místního referenda a sčítání lidu, domů a bytů, provádí správní řízení a vydává rozhodnutí z vykonávané …
318 402 220

MÚ Kolín - Odbor správních činností a přestupků

 – Naplánovat trasu
Vedeme matriční agendu a evidenci obyvatel. Vydáváme občanské průkazy a cestovní doklady. Zajišťujeme volby, referenda, sčítání lidu, domů a bytů, vidimace a legalizace, matrik, státního občanství a …