Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Říčany - Odbor správních agend a dopravy

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy i evidence obyvatel. Vedení registru vozidel a správa agendy týkající se autoškol i dopravních přestupků. Nabídka sčítání lidu, domů i bytů, vydávání cestovních pasů a zajišťování voleb i …
323 618 255

MÚ Příbram - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Odbor plní úkoly na úseku práva shromažďovacího, zajišťuje a vykonává organizačně-technickou přípravu a průběh voleb, místního referenda a sčítání lidu, domů a bytů, provádí správní řízení a vydává rozhodnutí z vykonávané …
318 402 220

MÚ Benešov - Odbor správních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Vedení registru řidičů i silničních vozidel a rozhodování o zadržení řidičského průkazu. Vydávání stanoviska ke koncesním listinám k provozování taxislužby a provádění odhlašování vozidel a zasílání spisů na jiné registry …
317 754 217

ÚM Divišov - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Mezi základní služby odboru patří zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Vyřizujeme změny jména a příjmení, vydání matričních dokladů, nahlížení do matričních knih, uzavření manželství, narození dětí, rozvody, úmrtí, trvalé pobyty, cestoví pasy, občanské průkazy, …
317 855 225

Magistrát města Kladna - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů. Zajištění činnosti týkající se problematiky voleb, evidence obyvatel, přestupků a …
312 604 201

MÚ Sázava - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci obyvatel. Věnujeme se sociální péči, pomoci v hmotné nouzi a sociálně právní ochraně dětí. Specializujeme se na odbavování poštovních zásilek, kopírování dokumentů, poskytování informací klientům městského úřadu, hlášení a správu městského …
327 551 041

MÚ Bakov nad Jizerou - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Provádíme správu majetku města, zajišťujeme matriční agendu a evidenci obyvatel, bytů a jejich vybavenosti. Zajišťujeme informovanost občanů na úřední desce a vývěsních skříňkách. Vedeme evidenci ztrát a …

MÚ Rudná - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …
311 652 326

MÚ Mělník - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Vedení ohlašovny a evidence obyvatel. Zajištění voleb do zákonodárných sborů a zastupitelstev. Nabídka ověřování listin a podpisů na …
315 635 559

MÚ Zdice - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel, územního i stavebního řízení, dopravy a životního …
311 612 427

MÚ Unhošť - Odbor matrika

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Evidence narození, určení a popření otcovství, osvojení, sňatky a úmrtí. Zajištění duplikátů matričních dokladů, změn jména a příjmení. Pořádání vítání …
312 679 041

MÚ Lysá nad Labem - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …
325 510 229

MÚ Kolín - Odbor správních činností a přestupků

 – Naplánovat trasu
Vedeme matriční agendu a evidenci obyvatel. Vydáváme občanské průkazy a cestovní doklady. Zajišťujeme volby, referenda, sčítání lidu, domů a bytů, vidimace a legalizace, matrik, státního občanství a …

MÚ Rožmitál pod Třemšínem - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci obyvatel. Vyhotovujeme rodné, úmrtní a oddací listy. Vydáváme rozhodnutí o změně jména a příjmení. Vyřizujeme žádostí o občanské průkazy, cestovní doklady či o změně místa trvalého pobytu. Vedeme evidenci obyvatel. Dále zajišťujeme volby a veřejné …
311 241 024