Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Chropyně - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel, komplexní přípravy a zabezpečování voleb, vedení kroniky města a její archivace, vedení uzavřených smluv v působnosti oboru nebo rozesílání písemných podkladů při jednání …
573 500 730

MŮ Slušovice - Odbor matriky

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Zabýváme se ověřováním podpisů a listin, uzavíráním manželstvím nebo určením otcovství k dítěti. Mezi naše činnosti také patří oblast přihlašování k trvalému pobytu, spravování správních poplatků nebo služby CZECH …
577 981 376

MÚ Hulín - Odbor právních a vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Poskytování právní služby pro ostatní odbory úřadu a organizace zřízené městem. Zastupování města v právních sporech. Zpracování návrhů žalob pro město. Vedení evidence obecně závazných vyhlášek a nařízení …
573 502 710

MÚ Valašské Klobouky - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se zajišťováním technických, provozních a hospodářských potřeb úřadu. Spravujeme majetek města a majetkoprávní …
577 311 146

MÚ Zubří - Hospodářsko-správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování technických, provozních a hospodářských potřeb úřadu. Správa matriční agendy a evidence …
571 757 056

MÚ Brumov - Bylnice - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Zabezpečování správní činnosti na úseku matrik, státního občanství a evidence …
577 305 113

MÚ Vsetín - Odbor správních agend

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu, evidenci obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, registr a registraci motorových vozidel, schvalování technické způsobilosti vozidel, řidičského oprávnění a řidičských průkazů. Vedeme přestupkovou …
571 491 253

Magistrát města Zlín - Odbor občansko-správních agend

 – Naplánovat trasu
Vedeme zde oddělení správní (agendy evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů), oddělení dopravních přestupků a řidičských průkazů a oddělení evidence motorových …
(2)
577 630 669

MÚ Uherský Ostroh - Odbor hospodářsko správní

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel i …
572 430 534

MÚ Staré Město - Odbor hospodářsko-správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci obyvatel. Spravujeme oblast školství, kultury, sociální oddělení a zabýváme se vydáváním novin. Vedeme ohlašovnu s údaji o přihlášení, změně, zrušení nebo ukončení trvalého pobytu občana a agendu přestupkové komise. Zpracováváme seznam …
572 416 405

MÚ Kunovice - Odbor hospodářsko správní

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme činnost v oblasti přenesené i samostatné působnosti. Zajišťujeme řízení na úseku finančním a sociálním, matriky a evidence …

MÚ Bojkovice - Odbor organizační a občanských záležitostí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel, právních služeb a projednávání přestupků. Pořádání kulturních akcí. Pronájem kulturního domu. Vydávání zpravodaje a propagace …
572 641 151

MÚ Kroměříž - Odbor správy majetku města a služeb

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy veřejných prostor města a komunikací. Odbor služeb také dohlíží nad bezproblémovou komunikaci s Kroměřížskými technickými službami a společností Biopas, která zajišťuje svoz domovního odpadu a provoz sběrného dvora. Zajišťuje údržbu zeleně, veřejných ploch a dětských …
573 321 160

MÚ Luhačovice - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Organizuje styk veřejnosti se starostou, místostarostou a tajemníkem. Přijímá žádosti o vystavení občanských průkazů a cestovních dokladů a vydává je. Vyhotovuje a aktualizuje seznamy voličů. Projednává přestupky dle přestupkového …
577 197 424