Firmy

MÚ Valašské Klobouky - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se zajišťováním technických, provozních a hospodářských potřeb úřadu. Spravujeme majetek města a majetkoprávní …
577 311 146

MÚ Napajedla - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zabezpečování výkonu státní správy, evidence obyvatel a správy movitého majetku. Zajišťování matriční …
577 100 925

MÚ Kunovice - Odbor hospodářsko správní

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme činnost v oblasti přenesené i samostatné působnosti. Zajišťujeme řízení na úseku finančním a sociálním, matriky a evidence …

Magistrát města Zlín - Odbor občansko-správních agend

 – Naplánovat trasu
Vedeme zde oddělení matrik a …
577 630 276

MÚ Slavičín - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a vedení evidence obyvatel. Nabídka vyhotovení rodných, úmrtních i oddacích listů, vydávání rozhodnutí o změně jména a příjmení či osvědčení o státním občanství včetně duplikátů. Vyřizujeme žádostí o občanské průkazy, cestovní doklady či o změně místa trvalého …
577 004 815

MÚ Kroměříž - Oddělení matriky a oddělení právních činností

 – Naplánovat trasu
Oddělení právních činností má na starosti projednávání přestupků, stížností a petic a další agendu vycházející z platných právních předpisů. Pod oddělení matriky spadá uzavírání sňatků, vydávání rodných a úmrtních listů, ale i vidimace a …
573 321 183

MÚ Chropyně - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel, komplexní přípravy a zabezpečování voleb, vedení kroniky města a její archivace, vedení uzavřených smluv v působnosti oboru nebo rozesílání písemných podkladů při jednání …
573 500 730

MÚ Bojkovice - Odbor organizační a občanských záležitostí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel, právních služeb a projednávání přestupků. Pořádání kulturních akcí. Pronájem kulturního domu. Vydávání zpravodaje a propagace …
572 641 151

MÚ Zubří - Hospodářsko-správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování technických, provozních a hospodářských potřeb úřadu. Správa matriční agendy a evidence …
571 757 056

MÚ Luhačovice - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Organizuje styk veřejnosti se starostou, místostarostou a tajemníkem. Přijímá žádosti o vystavení občanských průkazů a cestovních dokladů a vydává je. Vyhotovuje a aktualizuje seznamy voličů. Projednává přestupky dle přestupkového …
577 197 424

MÚ Vizovice - Odbor přestupkový a správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …
725 756 788

MÚ Kroměříž - Odbor správy majetku města a služeb

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy veřejných prostor města a komunikací. Odbor služeb také dohlíží nad bezproblémovou komunikaci s Kroměřížskými technickými službami a společností Biopas, která zajišťuje svoz domovního odpadu a provoz sběrného dvora. Zajišťuje údržbu zeleně, veřejných ploch a dětských …
573 321 160

MÚ Bystřice pod Hostýnem - Odbor občanských záležitostí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel i provozních a hospodářských potřeb úřadu. Vedení přestupkové agendy a příprava, organizace i průběh …
573 501 917

MÚ Valašské Meziříčí - Odbor evidence obyvatel,občanských průkazů a cestovních dokladů

 – Naplánovat trasu
Zajištění evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a činnosti …
571 674 470