Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Bystřice pod Hostýnem - Odbor občanských záležitostí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel i provozních a hospodářských potřeb úřadu. Vedení přestupkové agendy a příprava, organizace i průběh …
573 501 917

MÚ Bojkovice - Odbor organizační a občanských záležitostí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel, právních služeb a projednávání přestupků. Pořádání kulturních akcí. Pronájem kulturního domu. Vydávání zpravodaje a propagace …
572 641 151

MÚ Valašské Meziříčí - Odbor přestupkový

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vedením přestupkových řízení. Projednávání přestupků zejména na úseku pořádku ve státní správě a samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku, ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi a …
571 674 498

MÚ Kroměříž - Odbor správy majetku města a služeb

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy veřejných prostor města a komunikací. Odbor služeb také dohlíží nad bezproblémovou komunikaci s Kroměřížskými technickými službami a společností Biopas, která zajišťuje svoz domovního odpadu a provoz sběrného dvora. Zajišťuje údržbu zeleně, veřejných ploch a dětských …
573 321 160

MÚ Luhačovice - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Organizuje styk veřejnosti se starostou, místostarostou a tajemníkem. Přijímá žádosti o vystavení občanských průkazů a cestovních dokladů a vydává je. Vyhotovuje a aktualizuje seznamy voličů. Projednává přestupky dle přestupkového …
577 197 424

MÚ Slavičín - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a vedení evidence obyvatel. Nabídka vyhotovení rodných, úmrtních i oddacích listů, vydávání rozhodnutí o změně jména a příjmení či osvědčení o státním občanství včetně duplikátů. Vyřizujeme žádostí o občanské průkazy, cestovní doklady či o změně místa trvalého …
577 004 815

MÚ Valašské Klobouky - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se zajišťováním technických, provozních a hospodářských potřeb úřadu. Spravujeme majetek města a majetkoprávní …
577 311 146

MÚ Kunovice - Odbor hospodářsko správní

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme činnost v oblasti přenesené i samostatné působnosti. Zajišťujeme řízení na úseku finančním a sociálním, matriky a evidence …

MÚ Otrokovice - Odbor evidenčně-správní

 – Naplánovat trasu
V samostatné působnosti zabezpečuje vedení evidence doručovacích adres, vyvěšování písemností na Úřední desce úřadu, včetně její elektronické podoby. V přenesené působnosti zajišťuje zejména činnosti na úseku voleb, referenda, sčítání lidu, činnosti na úseku správních agend a …
577 680 230

MÚ Koryčany - Hospodářsko-správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Správa hospodaření …
573 500 993

MÚ Chropyně - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel, komplexní přípravy a zabezpečování voleb, vedení kroniky města a její archivace, vedení uzavřených smluv v působnosti oboru nebo rozesílání písemných podkladů při jednání …
573 500 730

MÚ Vsetín - Odbor správních agend

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu, evidenci obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, registr a registraci motorových vozidel, schvalování technické způsobilosti vozidel, řidičského oprávnění a řidičských průkazů. Vedeme přestupkovou …
571 491 253

MÚ Fryšták - Odbor ekonomicko-správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Správa hospodaření …
737 040 120

MÚ Zubří - Hospodářsko-správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování technických, provozních a hospodářských potřeb úřadu. Správa matriční agendy a evidence …
571 757 056