Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Skalná - Odbor investic

 – Naplánovat trasu
Zabezpečování realizace investic …
354 548 822

MÚ Plesná - Odbor kultury

 – Naplánovat trasu
Organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem a koordinace kulturních …
354 596 504

Přebuz - městský úřad

 – Naplánovat trasu
První písemná zpráva pochází z roku 1568. Město se nachází v nadmořské výšce 886 metrů. Na území žije 72 obyvatel. Poskytování služeb Czech …
352 695 035Magistrát města Karlovy Vary - Odbor kancelář primátora

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje servis rady a zastupitelstva, vedení města a magistrátu, personální záležitosti, styk s médii a propagaci …

KÚ Karlovarského kraje - Odbor kancelář ředitele úřadu

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme personální a platovou agendu zaměstnanců. Zpracováváme statistické výkazy včetně zajištění styku s příslušnými institucemi. Připravujeme podklady pro sestavení rozpočtu kraje v rámci příslušné rozpočtové kapitoly. Vedeme agendu spojenou s uchazeči o …
354 222 642

Magistrát města Karlovy Vary - Odbor strategií a dotací

 – Naplánovat trasu
Odbor řeší komplexní strategický rozvoj města. Zpracovává či zajišťuje zpracování a projednání strategických a koncepčních dokumentů. Odbor řeší využívání dotační politiky Evropské unie a národních …


MÚ Plesná - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Provádíme také evidování dokumentace požární ochrany a bezpečnosti i zdraví při práci pro objekty …
354 596 576

MÚ Chodov - Odbor rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Zadává a vede tvorbu investičních projektů města a zajišťuje jejich realizace. Stará se o ochranu životního …
352 352 201

Magistrát města Karlovy Vary - Odbor informačních technologií

 – Naplánovat trasu
Vytváření koncepce informačního systému města, zavádění softwaru a výpočetní techniky, zajišťování chodu počítačové sítě a archivování dat. Vedení evidence systému oprávnění uživatelů a provádění základního školení zaměstnanců magistrátu města v oblasti výpočetní …

MÚ Plesná - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Ukládání pokut a vybírání i vymáhaní odvodů, poplatků, úhrad a …
354 562 054

MÚ Plesná - Odbor místního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy veřejných prostor města a komunikací. Zajištění investiční výstavby a komplexní údržby místních komunikací a zeleně …
724 196 146