Firmy

MÚ Plesná - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Ukládání pokut a vybírání i vymáhaní odvodů, poplatků, úhrad a …
354 562 054

MÚ Skalná - Odbor investic

 – Naplánovat trasu
Zabezpečování realizace investic …
354 548 822

MÚ Cheb - Odbor organizační

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Odbor má mimo jiné na starosti přípravu při udělování čestného občanství města a jiných veřejných uznání, zveřejňování písemností na úřední desce. Vede a aktualizuje sbírku listin, vede a aktualizuje druhopisy matričních knih a sbírky …
354 440 666

Magistrát města Karlovy Vary - Odbor vnitřního auditu a kontroly

 – Naplánovat trasu
Dbá na kontrolu hospodaření a dodržování povinností vyplývajících z obecně závazných předpisů, vyhlášek a vnitřních norem magistrátu. Doporučuje opatření vedoucí ke zkvalitnění vnitřního kontrolního systému. Má na starosti výdaje za veřejnou finanční …

MÚ Plesná - Odbor kultury

 – Naplánovat trasu
Organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem a koordinace kulturních …
354 596 504

Magistrát města Karlovy Vary - Odbor strategií a dotací

 – Naplánovat trasu
Odbor řeší komplexní strategický rozvoj města. Zpracovává či zajišťuje zpracování a projednání strategických a koncepčních dokumentů. Odbor řeší využívání dotační politiky Evropské unie a národních …

Magistrát města Karlovy Vary - Odbor kancelář tajemníka

 – Naplánovat trasu
Zajištění sekretářských prací, vedení spisové agendy a administrativních prací pro tajemníka. Odbor je koordinačním a poradním orgánem sloužícím k řešení problémů. Projednává materiály, které jsou předkládány na jednání zastupitelstva a rady města. Vede agendu stížností a petic …

Magistrát města Karlovy Vary - Odbor právní

 – Naplánovat trasu
Zastupování města před soudy a dalšími orgány veřejné správy, metodická a legislativní činnost při vytváření obecně závazných vyhlášek města. Zajišťuje přípravu podkladů pro rozhodování orgánů města, smluvní dokumentace a jiné listiny a …
353 118 227

MÚ Chodov - Odbor rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Zadává a vede tvorbu investičních projektů města a zajišťuje jejich realizace. Stará se o ochranu životního …
352 352 201

MÚ Plesná - Odbor místního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy veřejných prostor města a komunikací. Zajištění investiční výstavby a komplexní údržby místních komunikací a zeleně …
724 196 146

Magistrát města Karlovy Vary - Odbor informačních technologií

 – Naplánovat trasu
Vytváření koncepce informačního systému města, zavádění softwaru a výpočetní techniky, zajišťování chodu počítačové sítě a archivování dat. Vedení evidence systému oprávnění uživatelů a provádění základního školení zaměstnanců magistrátu města v oblasti výpočetní …

MÚ Lázně Kynžvart - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
354 691 221

MÚ Plesná - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Provádíme také evidování dokumentace požární ochrany a bezpečnosti i zdraví při práci pro objekty …
354 596 576

Přebuz - městský úřad

 – Naplánovat trasu
První písemná zpráva pochází z roku 1568. Město se nachází v nadmořské výšce 886 metrů. Na území žije 72 obyvatel. Poskytování služeb Czech …
352 695 035