Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Jihomoravská pobočka Společnosti přátel Itálie

Hlavním cílem je upevňovat přátelství s Itálií a napomáhat ve zprostředkování přímých styků mezi občany, organizacemi a institucemi ve všech oblastech společenského života obou zemí a ve vytváření podmínek pro tyto styky. Nabízíme kurzy …

Dětský folklórní soubor Javorníček Brno

 – Naplánovat trasu
Pořádání dětských a mládežnických folklórních …
602 321 325

Občanské sdružení Porta Balkanica

 – Naplánovat trasu
Pomáháme národnostním menšinám jižních Slovanů žijících v ČR. Pořádáme semináře, konference, autorská čtení, setkání a balkánské večery s hudbou a tancem. Vydáváme odborný časopis věnovaný zemím Balkánu a jihovýchodní …

Sdružení rodičů a přátel Dětského folklorního souboru Iskerka Brno

 – Naplánovat trasu
Představování tanců, písní, her a zvyků z oblasti …
605 111 196

Romské středisko Hodonín, z. s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prezentací romské …
723 542 091

Asociace Ruských spolků v České republice, o. s.

 – Naplánovat trasu
Snaha o uchování důležitých atributů ruské …
776 761 320

Pirin

 – Naplánovat trasu
Provoz souboru bulharských lidových tanců. Podpora a rozvoj bulharské kultury a identity a její propagace před českou společností, udržování česko-bulharských přátelských vztahů, pořádání tanečních seminářů, folklórních vystoupení a oslav bulharských národních …
603 404 396

Německý jazykový a kulturní spolek Brno

 – Naplánovat trasu
Sdružování příslušníků a přátel národnostní …
545 581 450

Bulharský spolek Brno

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení bulharské národnostní menšiny. Pořádání pravidelných setkání a společenských …

Folklorní soubor Drahan Blansko

 – Naplánovat trasu
Nabízíme cimbálovou muziku na oslavách, plesech, večírcích a slavnostech. Zajišťujeme taneční páry, které předvádí lidové tance z různých regionů. Specializujeme se na venkovní i vnitřní vystoupení včetně zajištění ozvučení. Sestava našeho souboru obsahuje housle, klarinet, cimbál, viola, …
607 585 352

Polonus - Klub Polski v Brně

 – Naplánovat trasu
Provoz klubu polské národnostní menšiny. Klub se zaměřuje především na pořádání vlastních kulturních akcí. Dále se také snaží přibližovat ostatním občanům svůj kulturní život, např. v podobě výstav nebo hudebních vystoupení, …
541 245 329

Národy Podyjí

 – Naplánovat trasu
Zlepšování soužití a vzájemnosti mezi národnostními skupinami v regionu …
723 329 770

Řecká obec Brno

 – Naplánovat trasu
Sdružení je samostatnou organizační jednotkou Asociace řeckých obcí v České …
542 216 125

IQ Roma servis o.s.

 – Naplánovat trasu
Organizace založená na principu nestrannosti, nezávislosti, otevřenosti a nediskriminace. Poskytování sociálně právního poradenství. Zajištění podpory a asistence v terénu, zejména v domácnostech klientů. Organizování vzdělávacích a volnočasových akcí, sociálně akvizičních služeb pro rodiny s …
777 356 875