Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Canisterapeutická asociace

Zastřešování canisterapeutické organizace v …

Cimbálová muzika Antonína Stehlíka, o.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka vystoupení cimbálové muziky k nejrůznějším příležitostem jako jsou ochutnávky vín, plesy i soukromé firemní a veřejné akce. Máme zkušenosti z mnoha vystoupení v české republice i zahraničí. Každý rok vystupujeme na vánočním koncertu ve …
(1)
774 421 585

Česká lékařská akupunkturická společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou výzkumu v oblasti akupunktury. Poskytujeme informace o akupunktuře a akupunkturních přidružených technikách. Pořádáme odborné kurzy akupunktury a vydáváme odbornou …
541 217 726

Český svaz Mölkky

 – Naplánovat trasu
Provozujeme srdužení zájemců o finskou hru Mölkky. Pořádáme …
Výdejní místo
776 556 303


Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky

 – Naplánovat trasu
Naším hlavním cílem je podpora talentované mládeže. Tento cíl je naplňován především podporou Středoškolské odborné činnosti. Jedná se o podporu při účasti talentovaných středoškoláků na mezinárodních soutěžích, zabezpečení účasti na dalších mezinárodních soutěžích, které dosud nebyly …
603 869 223

Klub Augusta Sedláčka

 – Naplánovat trasu
Jsme dobrovolné sdružení občanů, od běžných zájemců po specializované odborníky, se zájmem o hrady, zámky, tvrze, panská sídla a opevněné objekty. Pořádáme exkurze a zájezdy, vydáváme odborné publikace a vyhledáváme ohrožené a poškozené …
604 261 000

Vozíčkáři ze zámku o.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce, zájezdy, ozdravné i rekondiční pobyty. Podporujeme možnosti rozvoje osobnosti členů …

Občanské sdružení DEN - Brno

 – Naplánovat trasu
Duchovní, mravní, kulturní a výchovné působení na občany města. Spolupracujeme s misijními, charitativními, kulturními a sportovními organizacemi. Provozujeme maňáskové divadlo. Snažíme se o zvyšování vzdělávání v oblasti literární, kulturní, umělecké a …
603 885 466

Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, o.s.

 – Naplánovat trasu
Napomáháme rozvoji a popularizaci vlastivědné a vědecké práce se zaměřením na posilování vědomí kulturně-historické identity obyvatel Moravy a Slezska. Spolupracujeme s muzei, archívy, vysokými školami, vědeckými ústavy, pracovišti památkové péče, knihovnami a …
542 210 388

Česká asociace studentů psychologie, z.s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme komunikaci a spolupráci mezi studenty psychologie v České republice, jejich profesní rozvoj a aktivity studentů psychologie směřujících k široké veřejnosti. Propagujeme psychologii a budujeme její dobré jméno. Aktivně spolupracujeme s …
737 722 312

KLUBÍK Břeclav - Centrum pro rodinu

 – Naplánovat trasu
Provozujeme rodinné a mateřské centrum. Zabýváme se vzděláváním i sdružováním rodin s dětmi. Pořádáme akce pro veřejnost, mládež i maminky s dětmi. Nabízíme kurzy angličtiny, keramické, sportovní, hudební a divadelní …
722 946 828

Německý kulturní spolek region Brno

 – Naplánovat trasu
Sdružování příslušníků a přátel národnostní …
541 243 397

Česko-nepálská společnost

 – Naplánovat trasu
Pořádáme přednášky, prodejní výstavu a divadelní představení na podporu nepálské nadace Centrum pro rozvoj dětí a žen. Cílem sdružení je navazovat přátelské styky s nepálskými návštěvníky a Nepálci žijícími v České republice pořádáním společných akcí. Podporovat vzájemné osobní poznávání obou …
544 525 956