Firmy

Sluníčko Šlapanice

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se především na rozvoj aktivit dětí a mládeže. Zajišťujeme pravidelná setkávání maminek a osob pečujících o předškolní děti, jednorázové akce pro předškolní i školní děti i zprostředkování žádostí o grant na dětská …
732 201 911

Sdružení přátel folklóru v Brně

 – Naplánovat trasu
Nabídka pořadatelských služeb a zajišťování vystoupení folklórních …
603 420 017

Vinaři z Rakvic, občanské sdružení

Organizace pořádá akce spojené s vínem a …

SPMP ČR pobočný spolek Brno

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme služby v oblasti pomoci osobám mentálně postiženým a jejich rodinám. Pořádáme letní tábory, rehabilitační pobyty, klubová setkání a hraní kuželek. Zajišťujeme odborné sociální poradenství v nepříznivých životních situacích. Nabízíme asistenci při jednání na …
545 581 458

CREDIX infosystems, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Provoz klubu zaměřeného na volnočasové aktivity svých …
547 422 901

Občanské sdružení Cimbálová muzika Růža

 – Naplánovat trasu
Snažíme se o podporu a udržování lidové písně a propagace kultury regionu prostřednictvím hudebních produkcí. Nabízíme doprovod tanečních …
777 302 232

EURO EDUCA o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vývojem a realizací vzdělávacích aktivit pro cílovou skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením. Učíme klienty zvládat stresové a konfliktní situace, posilujeme jejich sociální dovednosti a …
734 318 797

Sbor dobrovolných hasičů Velenov

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zaměřujeme se i na hasičský sport. Pořádáme kulturní a společenské akce. Disponujeme vlastní …
724 189 205

Spolek pro obnovu tradic, občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Obnovujeme staré a tvoříme nové tradice v Moravském Krumlově. Zaměřujeme se na podporu žáků s multifunkčním handicapem. Pořádáme různé benefiční akce a setkání, jako jsou Pohádkové Vánoce, přehlídka společenské a plesové módy, Vítání léta, taneční zábavy a …
608 626 058

Soliton.cz, občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se nakladatelstvím, filmovou a televizní tvorbou. Věnujeme se popularizaci přírodních věd a …
603 548 233

MAS Mikulovsko, o.p.s.

Provozujeme organizaci, která pomáhá vytvářet vhodná partnerství za účelem zvýšení rozvojového potenciálu regionu. Sdružujeme partnery veřejné, soukromé a neziskové sféry v mikroregionu. Poskytujeme poradenství a pomoc při vytváření a realizaci projektů nebo při rozdělování evropských …

ZO ČSOP Ponikva

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou přírody a rozvojem …
739 042 933

Slovácký krúžek Hrozen

 – Naplánovat trasu
Provoz folklorního …
721 755 144

Folklórní soubor Hanýsek ze Šakvic

 – Naplánovat trasu
Provozujeme dětský folklorní soubor. Soubor je určen pro děti a mládež ve věku od 5 do 14 let. Pořádáme kulturní a společenská vystoupení. Děti vystupují v krojích za doprovodu folklórní, cimbálové či dechové …
777 593 548