Firmy

Indian Corral Westerners International o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o historii indiánských kultur. Vydáváme časopis, pořádáme kulturní …
737 357 015

Afroportál, o. s.

 – Naplánovat trasu
Propagujeme kulturu subsaharské Afriky se zaměřením na africkou hudbu a tanec v jejich tradiční i moderní …
605 832 890

Bratrstvo Keltů

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o keltskou kulturu a historii. Pořádání festivalu Beltine či přednášek. Vydávání časopisu Zpravodaj a měsíčníku …
603 801 370

Sdružení Azer-Čech o.s.

 – Naplánovat trasu
Přispíváme ke sbližování kultury a tradic mezi Ázerbájdžánskou a Českou republikou. Nabízíme pořádání přednášek, výstav, filmových a divadelních představení, koncertů, sympozií, konferencí, kulturních i společenských večírků, jazykových kurzů, soutěží, přehlídek či …
777 107 740

Kontinenty - sdružení pro spolupráci se zeměmi Afirky, Asie a Latinské Ameriky

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zaměřené na pořádání besed, přednášek a dalších forem společenské a informativní činnosti. Našim cílem je shromažďovat lidi, kteří blíže poznali mimoevropské země a váží si jejich staleté kultury a zkušeností. Věnujeme také všestrannou pozornost globálním problémům …
222 313 452

Česko-japonská společnost

 – Naplánovat trasu
Uvedení japonské kultury do ČR, rozvoj poznání a porozumění. Podpora zájmu Japonců o českou kulturu a integrace japonské …
224 216 032


Inter-culture association - Česko-čínská kulturní asociace, z.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťování podpory česko-čínských …
724 234 172

Společnost přátel USA Česko-americký klub

 – Naplánovat trasu
Pořádání jazykových kurzů, setkání, diskuzí a společenských akcí týkajících se …
224 210 813

Česko-korejská společnost, o.s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme vzájemné kontakty občanů České republiky a Koreje. Přispíváme k vzájemnému poznání obou regionů v oblastech společenského života. Zajišťujeme výstavy, workshopy, sportovní dny a …
776 678 567

Český národní výbor frankofonního ekonomického fóra, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se rozvojem styků v oblasti obchodu, průmyslu, kultury a politiky se všemi zeměmi, které tvoří frankofonní …
241 485 104

Česká Iberoamerická společnost

 – Naplánovat trasu
Česká iberoamerická společnost je nevládní neziskovou organizací, která vznikla v roce 2006 jako nástupkyně Latinskoamerické společnosti. Naším posláním je seznamovat veřejnost se zeměmi Latinské Ameriky, karibské oblasti, Španělska a Portugalska po všech …

Čínský institut Praha

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o čínskou civilizaci, kulturu a výuku …
603 421 578

I.N.G. TRADE AND FINANCIAL SERVICE, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Poskytování rad a pokynů v ruštině pro každodenní život cizince v České republice. Založení a provozovaní živnosti, zařizování …
608 212 618