Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Československý ústav zahraniční

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se péčí o zahraniční krajany, udržováním národního povědomí, podporou ekonomické spolupráce a pomocí při návratu do vlasti. Jsme dobrovolné občanské sdružení, usilující o široký rozvoj styků se sdruženími a osobami pocházejícími ze zemí bývalého Československa, žijícími trvale v …
257 533 732

Z§vůle práva, o.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťování dostupnosti práva a standardní míry svobod pro romskou …
774 720 501

Česko-japonská společnost

 – Naplánovat trasu
Uvedení japonské kultury do ČR, rozvoj poznání a porozumění. Podpora zájmu Japonců o českou kulturu a integrace japonské …
224 216 032

Kurdské občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Sdružování osob kurdské národnosti žijících na území České republiky a občanů s nimi …
608 280 262

Kruh občanů České republiky vyhnaných v roce 1938 z pohraničí

 – Naplánovat trasu
Kruh sdružuje občany vyhnané v roce 1938 z pohraničí a jinak postižené, jejich rodinné příslušníky, sympatizující i zájemce o tento úsek české a evropské historie. Snažíme se o dosažení přátelských a vzájemně prospěšných vztahů mezi Čechy a …
241 731 271

South East Asia - liaison, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení zájemců o kulturu, historii, tradice a život vietnamské komunity v České republice a na …
603 583 690

I.N.G. TRADE AND FINANCIAL SERVICE, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Poskytování rad a pokynů v ruštině pro každodenní život cizince v České republice. Založení a provozovaní živnosti, zařizování …
608 212 618

Česká Iberoamerická společnost

 – Naplánovat trasu
Česká iberoamerická společnost je nevládní neziskovou organizací, která vznikla v roce 2006 jako nástupkyně Latinskoamerické společnosti. Naším posláním je seznamovat veřejnost se zeměmi Latinské Ameriky, karibské oblasti, Španělska a Portugalska po všech …

NE-BE, společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o kulturu, historii a společenské dění v zemích, kde je nizozemština jedním z úředních …
222 728 603

Instituto Checo - Iberoamericano Česko - iberoamerický institut

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení podporující vztahy mezi českými občany a obyvateli Latinské …
224 310 721

Český národní výbor frankofonního ekonomického fóra, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se rozvojem styků v oblasti obchodu, průmyslu, kultury a politiky se všemi zeměmi, které tvoří frankofonní …
241 485 104

Spolek Karlovarské právnické dny - sdružení českých, německých, slovenských a rakouských právníků

 – Naplánovat trasu
Sdružování právníků s cílem vzájemného poznávání a bližšího chápání právních systémů sousedících zemí. Pořádáme řadu seminářů a odborné právnické konference. Podílíme se na editorské činnosti a vydáváme své …
224 951 152

U.I.M. Česká republika

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení s cílem usnadnění vztahů mezi českými a italskými občany, sdruženími a …
222 517 449

Klub VIP IPA

 – Naplánovat trasu
Sdružení podporuje a rozvíjí mezinárodní policejní spolupráci. Pořádáme akce, konference nebo odborné semináře, kulturní a společenské akce pro členy. Podporujeme policejní kynologii a …
(1)
724 052 385