Firmy


Společnost Beno Blachuta

 – Naplánovat trasu
Podpora vydávání CD s operní …
724 000 374

Sdružení Klíček - sdružení příznivců a přátel nadace Klíček pro pomoc vážně nemocným dětem a jejich rodinám

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme své členy, kteří se aktivně podílejí na pomoci nemocným dětem a jejich rodinám. Naším cílem je zlepšovat životní podmínky a napomáhat návratu přirozených a obyčejných věcí do jejich života. Pomáháme při zavádění funkce herního pracovníka a dobrovolníka na dětská …
775 204 109

STOH - klub STOlních Her

Klub organizuje pro své členy i pro širokou veřejnost se zájmem o deskové a stolní hry pravidelná volná hraní, tematické večery a semestrální Turnajovou ligu s nabídkou více jak 400 her. Od klasických šachů, Go či Člověče, nezlob se! až po novinky, které získává díky partnerství s vydavateli …

Společnost pro duchovní hudbu

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním zájemců o chrámovou i koncertní duchovní hudbu a přispíváme k jejímu rozvoji. Snažíme se šířit duchovní hudbu při bohoslužbách nebo při kulturních příležitostech, jako jsou koncerty, různá vystoupení, festivaly či přehlídky …
233 321 616

Pražský filharmonický sbor

 – Naplánovat trasu
Vystupujeme na koncertech a organizujeme vlastní pěvecká …
224 267 538


Občanské sdružení Zderaz

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se obnovou a propagací sakrálních historických památek v obci Kolešovice - Zderaz na …
603 758 756

Svaz Maďarů žijících v českých zemích

Poskytujeme služby maďarské menšině se zaměřením na překladatelskou činnost a poskytování informací o Maďarsku a jeho kultuře. Snažíme se o uchování národní a kulturní identity Maďarů žijících v České republice, rozvoj jejich duchovních hodnot a vzdělanosti i podporu česko-maďarské …

Česká endokrinologická společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti endokrinologie. Pořádáme vzdělávací kurzy, semináře a odborné kongresy. Poskytujeme různé vzdělávací programy, granty a …
267 162 710

Power-Com

 – Naplánovat trasu
Provozujeme technickou a vědeckou společnost založenou pro podporu rozvoje komunikací dodavatelů a odběratelů elektřiny, plynu a dalších médií a služeb. Naším cílem je aktivizace technické veřejnosti a spojení odborných sil k rozvoji perspektivních komunikací. Pořádáme odborné semináře a …
607 784 782

Česká společnost pro míšní léze

 – Naplánovat trasu
Usilujeme o poskytování léčebné a rehabilitační péče občanům po míšním poškození v souladu s novými poznatky medicíny, psychologie a …
224 439 207

Timšel o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení podporující rehabilitační programy poskytované zrakově postiženým, rozvíjíme tuto péči na individuální a systémové úrovní a při prosazování nových metod v této oblasti. Snažíme se klienty naučit pozitivnímu …
220 563 111