Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Rodinné centrum Ostrava Hrabůvka

 – Naplánovat trasu
Nabízíme programy pro děti i celé rodiny s dětmi. Pořádáme dětské …
595 783 646

DOMINO cz, o. p. s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme komunitní centrum pro rodinu. Rozvíjíme prosociální chování, grafomotorické funkce, komunikační schopnosti či získání správných hygienických návyků pomocí společenských i cvičných her a …
733 534 694

Centrom, občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení zaměřené na sociální péči o společensky nepřizpůsobené skupiny obyvatelstva, zejména z romských komunit. Zajišťujeme bydlení s doprovodným sociálním programem, aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství, nízkoprahové zařízení pro děti a …
(1)
599 526 051

Spolek rodičů a přátel MŠ Na Jízdárně

 – Naplánovat trasu
Provozujeme spolek rodičů a přátel mateřské …

CNRP - Sdružení pěstounů

 – Naplánovat trasu
Sdružení pro podporu dětí z pěstounských rodin a zájemců o …
734 182 648

Spolek svatá Barbora

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení. Nabízíme pomoc dětem, kterým zemřel jeden z rodičů na následky pracovního úrazu většinou v hornictví. Našim cílem je umožnit dětem z takto postižených rodin dosáhnout vzdělání, odpovídající jejich představám a pomoci jim k zařazení do aktivního pracovního …
725 595 417

Pro rodinu cz, z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme individuální, párové i rodinné poradenství. Nabízíme výcviky, kurzy, víkendové pobyty a relaxačně vzdělávací …
731 564 741


Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Kravaře, z. s.

 – Naplánovat trasu
Spolek klubu rodičů a přátel …
604 316 341

MAS Slezská brána

 – Naplánovat trasu
Realizujeme podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Mezi podporované aktivity patří: šablony na personální podporu, další vzdělávání pedagogických pracovníků, osobnostní a profesní rozvoj, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ, spolupráce s rodiči dětí a žáků a …
558 671 925

Srdíčkáři

 – Naplánovat trasu
Organizování srazů a léčebných pobytů pro děti se srdeční …
776 006 760

Sdružení sociálních asistentů

 – Naplánovat trasu
Zajištění sociální asistence u sociálně znevýhodněných rodin s …
724 794 102

Občanské sdružení Volání naděje

 – Naplánovat trasu
Upozorňování na problémové situace v životě dětí a mládeže a poskytování finanční podpory potřebným. Snažíme se prostřednictvím výchovně-vzdělávacích komiksů ukázat a upozornit na problémové situace a naučit obyvatele naší republiky zajímat se o …
776 271 626

Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky

 – Naplánovat trasu
Nabízíme služby dívkám, ženám a partnerským párům v obtížných situacích souvisejících s těhotenstvím, rodičovstvím a vztahovými problémy. Pořádáme přednášky o dospívání, prenatálním vývoji, domácím násilí či antikoncepci. Poskytujeme sociálně aktivizační službu pro rodiny s nezaopatřenými …
558 434 961