Firmy

Centrom, občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení zaměřené na sociální péči o společensky nepřizpůsobené skupiny obyvatelstva, zejména z romských komunit. Zajišťujeme bydlení s doprovodným sociálním programem, aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství, nízkoprahové zařízení pro děti a …
599 526 051

Pro rodinu cz, z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme individuální, párové i rodinné poradenství. Nabízíme výcviky, kurzy, víkendové pobyty a relaxačně vzdělávací …
731 564 741

Občanské sdružení - Podané ruce - Bruntál

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení s cílem pomáhat dětem a mládeži s ukončenou ústavní či ochrannou …
554 714 115

Občanské sdružení Poznání Havířov

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci dětem bez rodičů nebo s neúplnými rodinami a vážně nemocným a zmrzačeným dětem z jihovýchodní …
604 899 441

Rodinné centrum Ostrava Hrabůvka

 – Naplánovat trasu
Nabízíme programy pro děti i celé rodiny s dětmi. Pořádáme dětské …
595 783 646

Mami - rodinné centrum v Novém Jičíně, o.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme programy a služby pro nastávající maminky, rodiče s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené a pro předškolní děti. Pořádáme kroužky, rodinné akce, cvičení a masáže pro těhotné, přednášky ke všem tématům spojených s rodičovstvím, tvořivé dílny pro maminky a …
773 979 796

MAS Slezská brána

 – Naplánovat trasu
Realizujeme podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Mezi podporované aktivity patří: šablony na personální podporu, další vzdělávání pedagogických pracovníků, osobnostní a profesní rozvoj, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ, spolupráce s rodiči dětí a žáků a …
558 671 925

9. Přední hlídka Royal Rangers v ČR

Jsme mezinárodní křesťanská organizace pro děti a mládež školního věku. Chceme pozitivně ovlivnit výchovu mladé generace na základě křesťanských principů morálky a etiky. Nabízíme rodičům, školám a co nejširšímu okruhu dětí pomoc při výchově a rozvoji ve všech oblastech …

Mateřské centrum Vláček

 – Naplánovat trasu
Provozujeme mateřské centrum s nabídkou programů, kurzů a volnočasových aktivit. Nabízíme jazykový a divadelní kroužek pro děti. Pro rodiče zajišťujeme kurzy o přirozeném kontaktním rodičovství a komunikaci s dětmi. U těhotných se zaměřujeme na cvičení, masáže a přípravy k …
731 583 388

Fenix Krnov o.s.

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je vybudování integračního centra s dílnou pro osoby ohrožené sociálním vyloučením se zaměřením na matky s …
777 330 207

Občanské sdružení 4Family

 – Naplánovat trasu
Provoz organizace zaměřené na děti a …
595 627 151

Občanské sdružení Volání naděje

 – Naplánovat trasu
Upozorňování na problémové situace v životě dětí a mládeže a poskytování finanční podpory potřebným. Snažíme se prostřednictvím výchovně-vzdělávacích komiksů ukázat a upozornit na problémové situace a naučit obyvatele naší republiky zajímat se o …
776 271 626

Středisko rané péče SPRP Ostrava

Provozujeme poradenské centrum pro rodiny dětí se zrakovým, kombinovaným postižením a dětí s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání do 7 let věku. Pořádáme různé akce a kurzy. Nabízíme bezplatné sociální poradenství, zapůjčení literatury a videomateriálů a …

Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Kravaře, z. s.

 – Naplánovat trasu
Spolek klubu rodičů a přátel …
604 316 341