Firmy

JAHODA, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci ohroženým a sociálně znevýhodněným dětem a rodinám. Nabízíme bezpečný prostor pro trávení volného času a realizaci svých nápadů. Předcházíme vzniku obtížných životních situací, které mohou cílovou skupinu ohrozit v jejím zdravém …
776 565 088

Brány života, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na pomoc sociálně znevýhodněným …
606 811 359

Středisko náhradní rodinné péče o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci opuštěným a znevýhodněným dětem. Spolupráce se státními institucemi, kojeneckými ústavy a dětskými domovy. Našim cílem je systematické poskytování kvalitních, profesionálních a veřejně dostupných služeb pro rozvoj a podporu náhradní rodinné …
233 356 701

Rodinné a komunitní centrum PALEČEK

 – Naplánovat trasu
Nabízíme volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi. Pořádáme vzdělávací programy, kurzy a semináře i pro partnery a manžele. Organizujeme kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost. Vzděláváme pedagogické pracovníky a lektory. Provozujeme zařízení služeb prevence sociálního …
775 103 100

Centrum podpory, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je systematicky mapovat, aktivně vyhledávat a šířit dobrou praxi ve vybrané oblasti problematiky ohroženého …
257 211 445

Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem

 – Naplánovat trasu
Organizování besed, léčebných pobytů či půjčování přístrojů vylepšujících domácí prostředí alergiků. Nabídka kurzů přípravy speciálních …

YMCA - Živá rodina

Nabídka společenských aktivit a poradenství pro rodiny, cílem je předcházet psychickým, sociálním a ekonomickým krizím. Pořádání a organizování táborů pro rodiny i dětských táborů. Zajištění dobrovolnických projektů, seminářů, školení a festivalů v …

Hornomlýnská, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sociálními službami pro rodiny s postiženými dětmi. Poskytujeme osobní asistence, odlehčovací služby a podpůrné aktivity. Zajišťujeme vzdělávací a volnočasové aktivity. Pomáháme rozvíjet schopnosti a dovednosti dle individuálních potřeb. Podporujeme sociální …
272 656 751

Cesta slunce o.s.

 – Naplánovat trasu
Snaha o zlepšení životních podmínek rodin s handicapovanými …
775 388 738

Dobrá rodina, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení pro ranou pěstounskou péči pořádá semináře, poskytuje poradenství a pomáhá při realizaci pěstounské péče. Pořádáme semináře a individuální i skupinová sezení. Zaměřujeme se také na kurzy pro laickou i odbornou veřejnost, pro pěstouny a pro zaměstnance orgánů sociálně-právní ochrany …
(1)
724 113 112

NEO CZ, o. s.

Zaměřujeme se na podporu a pomoc dětem, mladým lidem a rodinám, na podporu pozitivních mezilidských vztahů a vztahů v komunitě. Nabízíme psychologické poradenství, psychoterapie, psychodiagnostika, vzdělávání, preventivní a intervenční programy či právní a sociálně právní …

Mgr. Vlasta Jirásková

 – Naplánovat trasu
Poskytování informací o kojení, zajištění vzájemné pomoci a podpory mezi …

Už ti rozumím!

 – Naplánovat trasu
Sdružení pomáhá rodinám v nelehké životní situaci. Zaměřujeme se na rodiny, ve kterých je handicapovaný člen, pečovatele, pěstouny a pedagogy. Pořádání …
774 711 784