Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty - Klub dvojčat a vícerčat

 – Naplánovat trasu
Nabízíme poradenství a pomoc rodinám s dvojčaty a vícerčaty, přípravné kurzy pro budoucí rodiče vícerčat, laktační poradenství, pronájem odsávaček …
(1)
251 680 151


Občanská inspirace

 – Naplánovat trasu
Provozování rodinného a komunitního centra inspirace a tvořivosti. Realizace projektů a programů ve prospěch dětí, rodičů i rodin. Zabýváme se problematikou rovných příležitostí žen nejenom na trhu práce a problémem sociálního vyloučení žen. Provozujeme poradnu pro rodiče a logopedické …
721 770 462

Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem

 – Naplánovat trasu
Organizování besed, léčebných pobytů či půjčování přístrojů vylepšujících domácí prostředí alergiků. Nabídka kurzů přípravy speciálních …


Občanské sdružení Rybička

 – Naplánovat trasu
Provozování centra se sportovním i kulturním programem pro předškolní děti a rodiče. Pořádáme kurz předporodní přípravy, výtvarnou dílnu, výuku angličtiny a jiné. Jsme místem, kde můžete spolurozhodovat o programu a na jehož chodu se můžete podílet jako …
732 807 260

Občanské sdružení SEPPIA

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je integrace (inkluze) znevýhodněných skupin obyvatel a jednotlivců, aby nebyli vyčleněni většinovou společností a žili každodenní aktivní a plnohodnotný …
724 156 667

JAHODA, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci ohroženým a sociálně znevýhodněným dětem a rodinám. Nabízíme bezpečný prostor pro trávení volného času a realizaci svých nápadů. Předcházíme vzniku obtížných životních situací, které mohou cílovou skupinu ohrozit v jejím zdravém …
776 565 088

Lata - Programy pro ohroženou mládež

 – Naplánovat trasu
Podpora mladistvých z rizikových …
234 621 361

Občanské sdružení Laudovka

 – Naplánovat trasu
Hlavním cílem činnosti spolku je v rámci vzdělávání v MŠ Duha a volnočasových aktivit podpořit začlenění dětí s postižením a znevýhodněním do běžné společnosti a současně vytvořit podmínky pro zapojení rodin těchto dětí do kulturně společenských a sportovních …
775 088 444

Občanské sdružení Natama

 – Naplánovat trasu
Podpora zájmu dítěte v obtížných rodinných situacích a pomoc dětem ohroženým nebo trpícím komplexním vývojovým traumatem. Možné návštěvy doma. Poskytujeme řadu služeb pro náhradní rodiče nebo žadatele o náhradní rodinnou …
222 733 307

Rodinné a komunitní centrum PALEČEK

 – Naplánovat trasu
Nabízíme volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi. Pořádáme vzdělávací programy, kurzy a semináře i pro partnery a manžele. Organizujeme kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost. Vzděláváme pedagogické pracovníky a lektory. Provozujeme zařízení služeb prevence sociálního …
775 103 100

Sdružení rodičů a přátel Střediska Dar o.s.

Nabídka sociálních služeb, pomoci a podpory pro rodiny s dětmi s postižením. Zaměřujeme se na doprovázení, hipoterapii, canisterapii a další. Pořádáme týdenní pobyty, slavnosti a jiné akce. Zajišťujeme odborné semináře v oblasti fyzioterapie a speciálních přístupů k dětem s …