Firmy

Místní akční skupina Podhostýnska, o.s.

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je přispívat k rozvoji Podhostýnského …
573 330 684

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko

 – Naplánovat trasu
Sdružování obcí v okresu Vsetín. Předmět činnosti sdružení je koordinace postupů při řešení problémů týkajících se rozvoje samosprávy obcí, hospodářského, sociálního a kulturního života obcí a vztahu k orgánům státní správy a vyšších samosprávných …
571 410 541

Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení vedoucí k rozvoji Zlínského …
774 505 345

Mikroregion Staroměstsko, svazek obcí pro regionální rozvoj mikroregionu

 – Naplánovat trasu
Poskytování informací o kulturních, společenských a sportovních akcích. Podpora rozvoje cestovního …
572 416 423

Sdružení místních samospráv České republiky

 – Naplánovat trasu
Sdružování menších měst a obcí a hájení jejich …
604 345 806

Východní Slovácko

 – Naplánovat trasu
Poskytování informací o kulturních, společenských a sportovních akcích v regionu. Podpora rozvoje cestovního …
572 675 112

Mikroregion Buchlov, svazek obcí pro rozvoj cestovního ruchu

 – Naplánovat trasu
Předmětem činnosti svazku obcí je spolupráce mezi obcemi a vzájemně koordinovaný postup při rozvoji cestovního …
572 595 120

Mikroregion Ostrožsko - Veselsko, svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme koordinaci záměrů a spolupráci v oblasti hospodářského, sociálního, kulturního a sportovního rozvoje v regionu. Pořádáme kulturní či společenské …
518 670 101

MAS Východní Slovácko

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je rozvoj daného regionu jak v rovině občanské, tak hospodářské, a to v souladu se schváleným strategickým plánem. Zaměřujeme se na získání dotací. Uplatňujeme metoda LEADER, která se vyznačuje právě partnerstvím na různých …
604 164 264


Mikroregion Dolní Poolšaví

 – Naplánovat trasu
Předmětem činnosti svazku obcí je spolupráce mezi obcemi a vzájemně koordinovaný postup při zajišťování rozvoje cestovního ruchu v …
725 083 005

Sdružení obcí Hornolidečska

 – Naplánovat trasu
Sdružování obcí za účelem rozvoje regionu a koordinace …
724 179 047

Přístav ProCulture

 – Naplánovat trasu
Sdružení s cílem obohatit kulturní život ve Valašském Meziříčí, rozvíjet ve městě amatérskou a místní kulturu. K našim cílů patří také podpora jakýchkoliv dalších kulturních aktivit a tvorby meziříčanů a podpora umění ve všech jeho …
737 966 264

Podhostýnský mikroregion

 – Naplánovat trasu
Sdružení obcí zajišťující koordinaci postupu rozvoje území, zlepšování podmínek pro rozvoj turistického ruchu a propagaci zdejší …
603 816 190