Firmy

Okrašlovací a zábavní spolek, o. s.

 – Naplánovat trasu
Realizace aktivit směřujících ke zlepšení kvality života ve městě i celém regionu. Zajišťování výsadby zeleně, organizování úklidů obce, konání festivalů, divadelních představení pro děti. Propagace a prosazování principů občanské společnosti, rozvíjení spolupráce s podobně zaměřenými …
739 202 428

Mařaťané

 – Naplánovat trasu
Sdružení mladých občanů, kteří se snaží o udržování kulturních tradic v městské …

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme informační servis, prezentaci a propagaci služeb cestovního ruchu, akcí i cílů pro turisty a návštěvníky regionu. Pořádáme výstavy, veletrhy, přehlídky, prodejní a obdobné …
577 043 902

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko

 – Naplánovat trasu
Sdružování obcí v okresu Vsetín. Předmět činnosti sdružení je koordinace postupů při řešení problémů týkajících se rozvoje samosprávy obcí, hospodářského, sociálního a kulturního života obcí a vztahu k orgánům státní správy a vyšších samosprávných …
571 410 541

Sdružení za zdravé Lužkovice

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je veřejně se vyslovit k problémům komunity žijící v zájmovém území a v okolním území, které je historicky s naší komunitou spjato. Pořádáme společenské akce a …
577 901 217

Region Bílé Karpaty

 – Naplánovat trasu
Snaha o všestranný rozvoj regionu Zlínského kraje a přilehlých příhraničních …
573 776 055

Valašský jarmek, z.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádáme společensko-environmentální akce, zejména Valašský mikulášský jarmek ve městě o prvním víkendu v prosinci. Podporujeme kurzy lidových řemesel, tradic a zvyků pro děti a …
737 609 605

Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení vedoucí k rozvoji Zlínského …
774 505 345

Kroměřížsko - sdružení pro cestovní ruch, o. s.

 – Naplánovat trasu
Podpora a rozvoj cestovního ruchu na …
606 762 604

Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se rozvojem cestovního ruchu v našem regionu. Zajišťujeme informace o ubytování, stravování a službách. Informujeme o kulturních a společenských …
572 525 530

Granum, o. s.

 – Naplánovat trasu
Hlavním cílem je podporovat činnost Tauferovy střední odborné školy veterinární v …
605 066 522

Místní akční skupina Podhostýnska, o.s.

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je přispívat k rozvoji Podhostýnského …
573 330 684

Občanské sdružení UnArt

 – Naplánovat trasu
Rozvoj a kultura regionální kultury, vzdělávání a …
774 313 855

Kulturní dědictví

 – Naplánovat trasu
Podpora propagace tradičních hodnot a rozvoje společnosti v oblasti kultury, folklóru, sportu, zábavy a turistiky na bázi národních …
603 171 696