Firmy

Občanské sdružení Jistebnická vrchovina

 – Naplánovat trasu
Zájem skupiny lidí z Jistebnicka o přírodu a o ochranu lokalit, jejichž poškození by mohlo být nevratné, vedl k myšlence založení občanského sdružení. Bojujeme proti budování hlubinného úložiště jaderného odpadu na Chyšecku a v lokalitě …
381 273 229

Sdružení obcí Středního Pootaví

 – Naplánovat trasu
Podpora a rozvoj …
602 140 241

Svaz měst a obcí Jihočeského kraje

 – Naplánovat trasu
Poskytování ochrany společných zájmů a práv sdružených obcí. Zaměřujeme se na dopravní obslužnost, odpadový hospodářství a budování infrastruktury. Dále na úsek kultury, lidských zdrojů, místní demokracie, sportu, cestovního ruchu a životního …
387 310 379

Farmářské centrum VLTAVA, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zaměřené na odborné poradenství v oblasti zemědělství a na organizaci farmářských trhů. Vedeme také vzdělávací semináře na zemědělská témata a řemeslné semináře zaměřená na lidová řemesla či zpracování zemědělských …
380 421 377

Generace Jižní Čechy

 – Naplánovat trasu
Vytváříme komunikační prostor mezi mladou generací a lidmi ovlivňujícími veřejné …
605 936 001

Svazek měst a obcí regionu Pomalší

 – Naplánovat trasu
Řešení dopadů na hospodaření obcí a jejich obyvatel v souvislosti s existencí vodárenského toku …
724 181 474

Mikroregion Chelčicko-Lhenický

 – Naplánovat trasu
Provoz organizace podporující rozvoj …
383 382 479

REGIO PROGRES společnost pro regionální rozvoj a osvětu

 – Naplánovat trasu
Podporujeme rozvoj regionu a usilujeme o rozvoj volnočasových aktivit, zlepšování životních podmínek a příležitostí jeho obyvatel. Zaměřujeme se také na propagaci sportovně rekreačního, přírodního a kulturního potenciálu regionu. Naším cílem je také zlepšování příznivého stavu životního …

Jihočeský habr, z.s.

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je ochrana památek a životního prostředí v katastrálním území …

Dobrovolný svazek obcí severního Písecka

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení poskytující informace o regionu a turistických …
382 228 580

Soběslavská pahorkatina

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je rozvoj regionu zmnožením sil a prostředků při čerpání finančních prostředků záměrů přesahující svým rozsahem a významem každou …
724 189 527

Spolek Vltavan v Purkarci

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je podporovat a organizovat kulturní a národní život lidí, kteří mají vztah k řece Vltavě. Snažíme se o podporu historie, tradicí i současnosti. Zastupujeme a chráníme názory sdružených subjektů. Poskytujeme jim pomoc a …
602 121 812

Místní akční skupina Střední Povltaví

 – Naplánovat trasu
Propagace mikroregionu a rozvoj cestovního ruchu. Podpora malého a středního podnikání a zemědělství. Zajišťování finančních …
382 594 218