Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Mateřské centrum Máj

 – Naplánovat trasu
Nabízíme volnočasové a vzdělávací aktivity pro rodiče s dětmi. Poskytujeme taneční, hudební a výtvarné kroužky pro předškoláky a víkendové akce. Zajišťujeme pomoc klientům s návratem na trh práce. Pořádáme karnevaly, cvičení, besedy, soutěže a …
720 252 816

Sdružení měst a obcí okresu Tábor

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci sdružující města a …

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Poradenské centrum Tábor, p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozování poradenského centra s cílem ochrany a pomoci zdravotně postiženým lidem. Zaměřujeme se na nedoslýchavé, neslyšící a jejich rodinné příslušníky. Poradenství a zprostředkování kontaktů na firmy zajišťující kompenzační pomůcky odstraňující bariéry pro sluchově …
381 231 122

Regio Písek, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme neziskovou organizací která poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby v oblastech vzdělávání, cestovního ruchu, volnočasových aktivit a práce s dětmi a …
602 709 715

Folklorní soubor Javor

 – Naplánovat trasu
Provoz folklórního …
384 792 521

Občanské sdružení Kyvadlo

 – Naplánovat trasu
Pořádání hudebních, výtvarných a divadelních …
605 747 352

Generace Jižní Čechy

 – Naplánovat trasu
Vytváříme komunikační prostor mezi mladou generací a lidmi ovlivňujícími veřejné …
605 936 001

Ortopedicko - protetická společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v ortopedicko-protetické oblasti. Vydáváme odborný …
387 311 727

Spolek pro popularizaci jižních Čech

 – Naplánovat trasu
Provozujeme spolek se zaměřením na popularizaci regionu ve společnosti a poskytování informací o zajímavých místech a památkách …
382 525 781

Hamerský potok z. s.

 – Naplánovat trasu
Přispívání ke zvýšení zájmu lidí o přírodu v našem …
606 325 944

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - základní organizace Onko Strakonice

 – Naplánovat trasu
Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními chorobami. Naším cílem je opětovně začlenit do společnosti osoby dlouhodobě a trvale nemocné a seniory. Specializujeme se na prevenci civilizačního …
383 333 627

OB Vitoraz Týn nad Vltavou

 – Naplánovat trasu
Snažíme se o udržování starých zvyků, krojů, tanců, písní, českého jazyka a tradic. Organizujeme prohlídky Baráčnické rychty s ukázkou baráčnických symbolů a krojů, s povídáním o historii Baráčníků a o významu tohoto spolku v dnešní …
775 056 405

Arkáda - sociálně psychologické centrum, o.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka psychosociálních služeb, poskytování psychoterapeutického poradenství dětem i dospělým v obtížných životních …