Firmy

Brnopolis, o.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora rozvoje města. Pořádáme konference TEDxBrno a neformální setkání …

Klub přátel historie MECHLOV

 – Naplánovat trasu
Účelem sdružení je probouzet a prohlubovat patriotický vztah svých členů i ostatních občanů k obci …
608 406 577

Sdružení hliněného stavitelství z.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme zájemce o nepálenou hlínu a další přírodní materiály. Mezi naše služby patří zejména podpora užití nepálené hlíny v nových stavbách a podpora ochrany a záchrany existujících hliněných staveb jako součást kulturního dědictví. Dále pořádáme různé kurzy, semináře a …
739 660 719

Za sebevědomé Tišnovsko, o.s.

 – Naplánovat trasu
Posláním sdružení je zachovat kulturní a přírodní dědictví Tišnovska, rozvíjet kvality životního prostoru obyvatel Tišnova a přilehlého regionu. Podporujeme co nejširší účast místních obyvatel ve správních …
607 088 593

Místní akční skupina Dolní Morava

 – Naplánovat trasu
Podporujeme rozvoj regionu. Poskytujeme poradenství o programu Zelená úsporám. Zabýváme se podporou sektorů v oblasti zemědělství a podnikání, agroturistiky, vinařství i folklóru. Zajišťujeme ochranu životního prostředí a …
777 328 052

Sdružení obcí Region LVA

 – Naplánovat trasu
Sdružování obcí za účelem rozvoje regionu. Hlavní úlohou mikroregionu je prosazovat zájmy spojené s komplexním rozvojem mikroregionu, ochrana životního prostředí, společný postup při dosahování ekologické stability, koordinace významných investičních …
519 340 330

Komínská chasa

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se udržováním, obnovováním a propagací lidové kultury. Zaměřujeme se na hudební, taneční a slovesný …

Habřéci

 – Naplánovat trasu
Snaha o zachování a rozvoj tradic a folkloru v obci. Pořádáme plesy nebo …
777 191 581

ZO ČSOP Adonis

 – Naplánovat trasu
Podpora trvale udržitelného rozvoje. Zaměřujeme se na ochranu a obnovu přírody, krajiny a životního prostředí. Pořádání přírodovědných soutěží, přednášek, exkurzí i seminářů a vzdělávacích aktivit v oblasti trvale udržitelného rozvoje. Poskytování ekologického …
519 512 201

Občanské sdružení BABULE

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se organizováním sportovních i kulturních aktivit pro děti i pro dospělé. V rámci sdružení pořádáme společné pečení, vyšívaní, ochutnávky domácích destilátů a další akce. Zaměřujeme se také na ochranu přírody a krajiny, místní partnerství a rozvoj obce. Pořádáme besedy, výstavy a …

Mikroregion Ivančicko

 – Naplánovat trasu
Jsme dobrovolný svazek obcí a usilujeme o rozvoj regionu. Představujeme cyklostezky. Zaměřujeme se na ochranu životního prostředí v zájmovém …
774 038 055

Česká asociace rozvojových agentur

 – Naplánovat trasu
Podpora systematického hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje krajů České republiky. Zaměření na budování a provozování regionálních informačních systémů, přípravu, koordinaci a technickou pomoc při realizaci rozvojových programů a …
541 212 125

MAS Strážnicko, o.s.

 – Naplánovat trasu
Snaha o trvale udržitelný rozvoj mikroregionu Strážnicka. Pořádáme vzdělávací akce. Vydáváme Strážnický …
724 162 265

Svazek obcí Svitava

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení obcí s cílem společně přispívat k rozvoji regionu. Zabýváme se zachováním a obnovou vlastního obrazu obcí a jejich sepětím s krajinou, koordinací obecních územních plánů i významných investičních akcí v zájmovém …
516 469 136