Firmy

Mikroregion Nechanicko

 – Naplánovat trasu
Podpora rozvoje …
498 773 921

Královská věnná města

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení devíti někdejších královských věnných měst – Dvora Králové nad Labem, Hradce Králové, Chrudimi, Jaroměře, Mělníka, Nového Bydžova, Poličky, Trutnova a Vysokého Mýta, které má za cíl propagovat tato města a zvýšit tak jejich turistiskou, kulturní a společenskou …
495 707 432

Spolek pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje

 – Naplánovat trasu
Provoz organizace na podporu venkova. Vydáváme vlastní zpravodaj. Účastníme se seminářů a soutěží. Motivujeme občany žijící na venkově k dobrovolné aktivitě, podněcujeme je k odhodlání podílet se na zdárném vývoji obce, napomáháme vzniku a činnosti místních a regionálních …
734 616 990

Cidlina

 – Naplánovat trasu
Ochrana společných zájmů a množení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou …
739 065 778

Vlastivědný kroužek Krkonoš a Podkrkonoší

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na popularizaci a uchovávání historických a kulturních hodnot a rozšiřování znalostí o dějinách regionu. Vydáváme odborné publikace. Pořádáme pravidelné …
732 660 026

Hradubická labská

 – Naplánovat trasu
Provozujeme cyklostezku spojující Hradec Králové a …
724 900 137

Branka, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme svaz cestovního ruchu. Informujeme o aktuálních možnostech ubytování, kulturního vyžití nebo plánovaných kulturních akcích. Zabýváme se zprostředkovávání spolupráce mezi organizacemi, které jsou činné v cestovním ruchu, sportu a kultuře či koordinací činnosti informačních …
491 405 185

Společná Cidlina, o.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťování finančních, materiálních a informačních zdrojů sloužících k rozvoji …
739 065 778

Občanské sdružení Pocidliní ve Sloupně

 – Naplánovat trasu
Občanské sdružení se zájmem o historické, folklorní a kulturní památky a o lepší životní prostředí. Usilujeme o kulturně společenské využití kulturní památky zámku Sloupno a celostátní propagaci. Zajišťujeme konference, kurzy, semináře, přednášky a další vzdělávací programy. Pořádáme …
604 317 275

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

 – Naplánovat trasu
Provoz nadnárodního dobrovolného zájmového sdružení měst a obcí zaměřeného na podporu česko-polské přeshraniční …
494 531 054

Dobrovolný svazek obcí Policka

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany společných zájmů sdružených obcí. Příprava a realizace integrovaných projektů a podpora cestovního …
491 421 501

Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory

 – Naplánovat trasu
Svazek sdružuje obce za účelem společného přispívání k rozvoji …
734 152 325


Spolek přátel Častolovic

 – Naplánovat trasu
Provozujeme spolek na podporu památek na Častolovicku a rozvoj turistického ruchu v …