Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko

 – Naplánovat trasu
Sdružování obcí za účelem společného přispívání k rozvoji …
731 104 001

MAS Uničovsko, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Budování partnerství, sjednocování lidí a podporování rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální …
585 031 060

Občanské sdružení Krásná Jívová

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nepolitické občanské sdružení zaměřené na ochranu …
608 622 355

MAS Mohelnicko, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení pro území mikroregionu Mohelnicko. Hlavním cílem je rozvoj území prostřednictvím získávání finančních prostředků pro podporu projektů realizovaných za účelem posílení ekonomiky regionu, zkvalitnění života obyvatel i zlepšení vzhledu naší …
606 500 060

Svazek obcí ČOV Výšovice

 – Naplánovat trasu
Výstavba a provoz hloubkové kanalizace sdružených …
725 136 513

Obnova kulturního dědictví údolí Desné, z. s.

 – Naplánovat trasu
Záchrana ohrožených a cenných staveb, tradic a duchovní kultury v …
583 248 333

EBERESCHE z.s.

 – Naplánovat trasu
Hlavním cílem spolku je seznamování co nejširší veřejnosti s pozitivními stopami minulosti v našem regionu, práce pro region v kulturní, společenské činnosti, volnočasové aktivity a aktivity v oblasti ochrany …
737 984 970

Nadace Okřídlené kolo

 – Naplánovat trasu
Posláním nadace je získávání finančních i nefinančních prostředků pro opravy a údržbu historických železničních kolejových vozidel, dražních staveb, zařízení a vybavení, zejména ve vlastnictví Českých drah, a. s. a Národního technického muzea, ale i jiných dražních i nedrážních …
581 203 747

Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu

 – Naplánovat trasu
Zajištění rozvoje a koordinace cestovního ruchu na Střední Moravě. Poskytování informací o společenských akcích, poznávacích programech či …
585 204 627

Místní akční skupina Údolí Desné, o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružování podnikatelů, spolků, zemědělců a zástupců místních samospráv, kteří se podílí na rozvoji …
773 627 831

Kanál vodních sportů Olomouc, z. s.

 – Naplánovat trasu
Projekt zaměřený na stavbu rekreačně – sportovního areálu s dominantou kanálu vodních …
585 129 013

Spolek pro obnovu venkova ČR

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na rehabilitace venkova, obnovu a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, posilování hospodářské stability a prosperity …
602 514 347

Pro Prostějov, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz spolku pro rozvoj …

Sdružení obcí mikroregionu Dolek

 – Naplánovat trasu
Sdružování obcí za účelem hájení společných …
581 741 004