Firmy

Arcus caelestis

 – Naplánovat trasu
Podpora projektů ve školství, kulturních a nekomerčních projekty, vydavatelských a nakladatelských projektů. Pořádání festivalu …
777 099 821


Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

 – Naplánovat trasu
Podpora rozvoje hlavního města Prahy. Hlavní koncepční pracoviště Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje a tvorby města, spolupracuje na významných rozhodnutích v těchto …
236 005 618

Spolek Pro Komořany

 – Naplánovat trasu
Posláním spolku je sledovat společný zájem občanů, investorů, veřejné správy a urbanistů pro vytvoření atraktivního, účelného a klidného prostoru pro bydlení, komunitní život, nerušící výrobu a odpočinek, odpovídající současným i budoucím …
602 387 334

Spolek za lepší Jinonice

 – Naplánovat trasu
Účelem spolku je ochrana přírody a krajiny (včetně krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny) a ochrana životního prostředí (včetně ochrany zdraví a kvality života) v Městské části Praha 5 a jejím okolí, a to především v …

Česko-ghanská obchodní komora

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou vzájemného obchodu mezi oběma zeměmi. Naší misí je podporovat výrobce a dodavatele, kteří mají zájem se uplatnit na trhu v Ghaně nebo ČR. Naším cílem je zvýšit obecné povědomí o obchodním prostředí v Ghaně a zároveň umožnit vstoupit na trh co nejširšímu spektru …
776 299 338

Pro civitate

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme praktický výzkum v oblasti kulturní, sociální antropologie a příbuzných společenských …
222 782 063

Auto*Mat, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozování sdružení s cílem zlepšit život ve městě, podpory veřejné, pěší a cyklistické dopravy a dohlížení na efektivní využití veřejných …
212 240 666

Český institut pro integraci EU

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme fyzické a právnické osoby za účelem podpory rozvoje integrace České republiky do Evropské …
296 647 066

Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze

 – Naplánovat trasu
Podpora obnovy Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v …
220 517 282

Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování odborných služeb v oblasti památek a kultury. Nabízíme spolupráci při organizování obnovy památek i při pořádání kulturních aktivit v průběhu celého roku. Spolupracujeme s Ministerstvem kultury, Národním památkovým ústavem i s významnými českými …
212 235 778

3 Duby

 – Naplánovat trasu
Revitalizace Stromovky. Řešení problematiky na obnovu životního prostředí v České …
242 441 593

Montánní společnost z.s.

 – Naplánovat trasu
Společnost pro studium, dokumentaci a ochranu památek báňské historie. Naším cílem je podílet se na pracích vedoucích k zpřístupnění podzemních objektů veřejnosti a jejich záchraně. Likvidujeme havárie v podzemí a zajišťujeme bezpečný stav podzemních …
603 780 409

Spolek pro rozvoj českého venkova

 – Naplánovat trasu
Nabízíme rozvoj českého …
608 540 760