Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Spolek studentů historie FF UK, o.s.

 – Naplánovat trasu
Občanské sdružení, vytvořené pro studenty a absolventy studia historie na FF UK za účelem navazování vzájemných kontaktů v rámci studijního …
221 619 297

Studentská unie ČVUT

 – Naplánovat trasu
Podpora studentského mimoškolního života. Pořádání kulturních, společenských a sportovních …
257 224 240

Common Law Society

 – Naplánovat trasu
Občanské sdružení podporující studium a povědomí o právu, právních systémech a právní …
777 711 521

Studentská unie UK, o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme studentské organizace působící na Univerzitě Karlově a pomáháme jejich vzájemné komunikaci i …
777 919 712

Oikos Praha

 – Naplánovat trasu
Organizace zajišťuje doplňování vzdělání studentů v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného …
224 095 512

Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení absolventů a přátel ČVÚT. Organizujeme semináře, konference, setkání a společenské …
224 352 295

IFMSA ČR Praha 3.LF

 – Naplánovat trasu
Nabízíme mezinárodní spolupráci mezi studenty medicíny s cílem zlepšit jejich schopnosti a dovednosti a přispět k povědomí o zásadních problémech zdraví celého světa. Pořádáme výměnné stáže pro studenty a organizujeme projekty, pomocí kterých šíříme osvětu mezi veřejnost všech věkových …
775 730 640

Studentský klub projektového řízení, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme studentský klub. Naším cílem je přispívat k rozvoji projektového …

Oikumene - Akademická YMCA

 – Naplánovat trasu
Provozujeme ekumenické sdružení pro rozhovor idejí a tradic. Zajišťujeme přednáškovou činnost i pravidelná víkendová …
221 988 216

Ekonom

 – Naplánovat trasu
Provoz studentského magazínu ECONOMIX. Pořádání ekofóra, přednášek významných osobností ekonomického, politického a akademického života nejen v …
773 231 919

Česká studentská unie

 – Naplánovat trasu
Pořádání aktivit s dopadem na …
723 995 142

Prager Deutscher Klub

 – Naplánovat trasu
Provozujeme studentský spolek pro studenty i veřejnost, které zajímá německé právo, řeč a kultura. Podporujeme studium a povědomí o právu a kultuře německy mluvících zemí a jejich vlivu na české reálie. Organizujeme vzdělávací aktivity, diskuse a přednášky. Spolupracujeme se zahraničními …

IFMSA ČR Praha 1.LF

 – Naplánovat trasu
Nabízíme mezinárodní spolupráci mezi studenty medicíny s cílem zlepšit jejich schopnosti a dovednosti a přispět k povědomí o zásadních problémech zdraví celého světa. Pořádáme výměnné stáže pro studenty a organizujeme projekty, pomocí kterých šíříme osvětu mezi veřejnost všech věkových …
775 730 640

4Students

 – Naplánovat trasu
Organizace zaměřující se na prohlubování spolupráce a vztahy mezi pražskými …
725 240 764