Firmy

Hudební mládež České republiky, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci pro kulturu a umění. Nabízíme kulturní program a poskytujeme možnost zapojit se do hudební tvorby v rámci hudební dílny a interaktivních pořadů. Pořádáme festivaly, semináře, desetidenní letní školu a jiná setkání. Vydáváme časopis …
777 010 250

Pěvecké sdružení pražských učitelek

 – Naplánovat trasu
Provozování ženského pěveckého sboru. Pořádáme koncerty a vystoupení. Repertoár sboru je velice rozsáhlý - od gregoriánského chorálu až po současnou tvorbu. Jsme aktivní sbor, koncertujeme pravidelně doma i v …
775 303 066

Česká společnost pro hudební vědu, o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružování místních i zahraničních zájemců o hudbu. Pořádání vědeckých konferencí a seminářů. Zajišťujeme prodej publikací, jako je Miscellanea z výročních konferencí a Kdo je kdo v současné české …
233 324 592

Gabriel, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz smíšeného pěveckého …
736 611 272

Laetitia - spolek pro vokální a komorní hudbu

 – Naplánovat trasu
Spolek zajišťuje koncertní programy s možností vystupování sboru spolku i jiných hudebních těles. Nabízíme vystoupení v České republice a v zahraničí. Zprostředkováváme spolupráci sboru a orchestru s instrumentálními hráči a ansámbly, s orgány státní a místní správy i s kulturními …
274 778 173

Kühnův dětský sbor, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme dětský pěvecký sbor. Pořádáme pěvecká vystoupení a …
266 710 263

Gaudeamus

 – Naplánovat trasu
Provozujeme folklórní soubor. Zaměřujeme se na jevištní zpracování českého lidového umění a snažíme se propojovat tradice se současnými trendy. Pořádáme festivaly a další. Vydáváme CD a …
737 541 113

Pražský komorní kytarový orchestr, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme hudební …

Hudební sdružení Ďáblík

 – Naplánovat trasu
Provoz souboru dětí a mládeže věnujících se hře na hudební …
776 594 677

Smíšený sbor Josefa Vycpálka

 – Naplánovat trasu
Provozujeme smíšený pěvecký …

Sdružení pěveckého sboru Camerata

 – Naplánovat trasu
Provozujeme pěvecký a komorní sbor pro osoby od 11 let. Pořádáme …
773 158 773

Mikrochor

 – Naplánovat trasu
Provoz smíšeného pěveckého …
776 558 527

Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů České republiky

 – Naplánovat trasu
Smyslem činnosti je prosazování zájmů orchestrů a sborů v České republice. Vzájemná spolupráce a pomoc při řešení pracovních i uměleckých úkolů, společné vystupování vůči orgánům státní správy či samosprávy, hájení stanovisek zaměstnavatelů při jednáních s odborovými …
417 533 103

Atelier 90

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení skladatelů, interpretů a muzikologů, jehož cílem se podpora soudobé hudební …
251 560 906