Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Česká unie neslyšících

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociálních, odborných, tlumočnických a sociálně aktivizačních služeb pro osoby se sluchovým postižením. Půjčování kompenzačních pomůcek. Nabídka kurzů českého znakového …
541 146 271

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Spolek neslyšících Hodonín - Poradenské centrum

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc a podporu neslyšícím. Nabízíme odborné poradenství a zajištění zdravotně sociálních služeb. Zajišťujeme odstraňování informačních, komunikačních a integračních bariér prostřednictvím sociálního poradenství a tlumočnických …
606 325 520

Českomoravská jednota neslyšících, občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Zabezpečování tlumočnických a sociálních služeb pro neslyšící a vyhledávání pracovních …
541 245 321

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Základní organizace Veselí nad Moravou

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou a obhajobou potřeb, práv a zájmů všech sluchově postižených v ČR. Nabízíme tlumočnické služby pro sluchově postižené, kurzy znakového jazyka pro veřejnost, poradenské centrum pro sluchově postižené, sociálněprávní poradenství, pomoc při jednání na úřadech, pronájem …
518 322 449

Brněnský spolek neslyšících

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc a podporu neslyšícím. Nabízíme tlumočnické služby, sociální poradenství, rehabilitaci a další. Provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek a …
541 233 039

Český klub nedoslýchavých Help

 – Naplánovat trasu
Hájíme zájmy sluchově postižených - nedoslýchavých, usilujeme o větší informovanost veřejnosti o problémech sluchově postižených a poskytujeme svým členům komplexní služby, které pomáhají při překonávání každodenních bariér v jejich životě. Nabízíme odborné sociální poradenství a aktivizační …
519 339 288

Spolek neslyšících Břeclav, o.s.

 – Naplánovat trasu
Zabezpečování tlumočnických a sociálních služeb pro neslyšící a vyhledávání pracovních míst. Nabízíme kurzy znakového jazyka pro začátečníky a pro pokročilé. Poskytujeme tlumočnické …
519 332 251

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou a obhajobou potřeb, práv a zájmů všech sluchově postižených v ČR. Nabízíme tlumočnické služby pro sluchově postižené, kurzy znakového jazyka pro veřejnost, poradenské centrum pro sluchově postižené, sociálněprávní poradenství, pomoc při jednání na úřadech, pronájem …
541 211 389

Unie neslyšících Brno, o.s.

Poskytování sociálních služeb sluchově postiženým. Provoz rodinné, individuální a počítačové poradny i poradny pro nedoslýchavé. Nabízíme orientační měření sluchu audiometrem, veřejný přístup k internetu, kurzy znakového jazyka pro veřejnost či kompenzační pomůcky pro sluchově …

Zavři uši o. s.

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je podporovat kulturu neslyšících a přibližovat ji slyšícím. Pořádáme a organizujeme vernisáže a výstavy neslyšících fotografů, psychorehabilitační pobyty, módní přehlídky, filmové festivaly, přednášky a …

ZO neslyšících a nedoslýchavých - Velké Meziříčí

Jsme nezisková organizace, která pracuje pro osoby se sluchovým postižením. Naším posláním je ochrana a obhajoba potřeb, zájmů či práv těchto osob. Poskytujeme tlumočnické, sociálně aktivizační služby, sociální poradenství a rehabilitaci. Fungujeme také jako půjčovna kompenzačních …

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Poradenské centrum

 – Naplánovat trasu
Pomoc osobám se sluchovým postižením při jejich integraci do společnosti. Nabídka tlumočnických služeb, sociálního poradenství, sociálně aktivizačních služeb, půjčování kompenzačních pomůcek, sluchadel, sociální …
775 549 777

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Základní organizace Třebíč, p.s.

Nabízíme pomoc, podporu a odborné sociální poradenství neslyšícím. Poskytujeme tlumočnické služby, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby. Provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek a …

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc pro sluchově postižené. Naším cílem je prospívat zejména neslyšícím a nedoslýchavým, ale také rodinným příslušníkům i přátelům a poskytovat kontakty na odborné služby v oblasti technické, foniatrické, logopedické, psychologické, sociální a pracovně …
777 957 085